Binance samarbetar med brottsbekämpande myndigheter för att lansera en gemensam kampanj mot bedrägerier

2023-03-28

Detta är en följd av ett lyckat pilotprojekt med Hongkongs polis.

Brottsbekämpare världen över har sett en alarmerande ökning av både traditionella och kryptorelaterade bedrägerier sedan covid-19-pandemins början. Under de senaste åren har Binance fört diskussioner med brottsbekämpande myndigheter över hela världen om hur man kan bekämpa och förhindra sådana brott.

Det kan vara ett telefonsamtal, ett e-postmeddelande med en skadlig länk eller ett direktmeddelande via Telegram där du uppmanas att avslöja känslig information. Att bryta sig in i ett bankvalv eller en kryptobörs med högsta säkerhet är nästan omöjligt, men att lura en person att frivilligt ge ut nycklarna till sina pengar – med hjälp av en metod som kallas social ingenjörskonst – är betydligt enklare.

Här är ett projekt som vi nyligen lanserade för att ge användarna möjlighet att identifiera och undvika bedragare samt söka hjälp i händelse av en potentiell attack. 

Introduktion av den gemensamma anti-bedrägerikampanjen

Att garantera säkerheten i vårt ekosystem och skydda Binance-communityn är kärnan i vad vi gör. Vi anser att detta sunda tillvägagångssätt är den enda vägen framåt för krypto. Som en del av vårt åtagande att hålla användarna säkra lanserade vi nyligen den gemensamma kampanjen mot bedrägerier i samarbete med brottsbekämpande myndigheter över hela världen. 

Vi började i Hongkong, där vi samarbetade med den lokala polisen för att skapa en riktad varning och ett brottsförebyggande budskap som innehöll användbara tips, exempel på de vanligaste bedrägerierna samt relevanta resurser och kontakter. 

Detta meddelande skickas till användare som är baserade i Hongkong när de påbörjar ett uttag på Binance.

Hittills har projektet uppnått fantastiska resultat.

Under de första fyra veckorna sedan lanseringen hade cirka 20,4 procent av användarna antingen omprövat uttaget eller granskat om transaktionen innebar risken för bedrägeri. 

Byrån för cybersäkerhet och teknisk brottslighet vid Hongkongs polis har uppmärksammat kampanjen: "Hongkongs polis lägger tonvikten på effektivt brottsförebyggande arbete. Därför har vi gått samman med olika intressenter, däribland Binance, för att ge viktiga brottsförebyggande råd till berörda användare. " 

Nästa steg

Projektet fick mycket positiv feedback från Binance-communityn. Med en liten men effektiv ändring har vi uppnått en påtaglig säkerhetsförbättring som inte påverkar användarupplevelsen.

I framtiden vill vi samarbeta med brottsbekämpande myndigheter i andra regioner när vi fortsätter att främja vårt anti-bedrägeriprogram. Den gemensamma anti-bedrägerikampanjen kompletterar våra befintliga initiativ mot brottslighet och brottsförebyggande över hela världen, inklusive allmänt operativt brottsbekämpningsstöd och det globala utbildningsprogrammet för brottsbekämpning som tillkännagavs förra året. 

Håll utkik efter fler säkerhetsinitiativ från Binance. För mer information om hur vi skyddar våra användare, besök vår sida för användarskydd. Brottsbekämpande eller statliga myndigheter kan skicka ärendesupportförfrågningar till vår portal för brottsbekämpning.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: Detta innehåll presenteras för dig "i befintligt skick" och endast för allmän information och i utbildningsändamål, utan utfästelser eller garantier av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Detta är inte ekonomisk rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.