Binance är nu en helt reglerad leverantör av digitala tillgångstjänster i Frankrike

2022-05-13

Vi har nöjet att kunna meddela att Binance France har beviljats en DASP-registrering (Digital Asset Service Provider) av franska finansmarknadsmyndigheten, Autorité des marchés financiers (AMF) med godkännande av myndigheten Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). 

Att uppnå denna milstolpe är Binance första DASP i Europa och visar vårt engagemang att vara en börs som sätter regelefterlevnad främst. 

AMF reglerar och skyddar de franska finansmarknaderna och säkerställer finansiell kompetens bland investerare. ACPR är en oberoende myndighet som övervakar banker och försäkringsbolag i Frankrike. Med godkännande och under överinseende av AMF och ACPR kommer denna DASP-registrering att göra det möjligt för Binance France att verka i Frankrike.

Efterlevnad och reglering är kritiska faktorer för krypto- och blockkedjebranschens framgång. Under årens lopp har Binance vidtagit åtgärder för att säkerställa regelefterlevnad, inklusive att få vårt internationella efterlevnadsteam och rådgivande nämnd att växa, samt aktivt hjälpa till att bekämpa bedrägerier och ransomware. Vi är glada över att våra ansträngningar har lönat sig och uppfyller stränga franska efterlevnadsstandarder för att framgångsrikt få DASP-registreringen.

Changpeng Zhao (CZ), grundare och vd för Binance, säger: "En effektiv reglering är avgörande för allmänhetens användning av kryptovaluta. De franska DASP- och AML/CFT-förordningarna införde stränga krav på bekämpning av penningtvätt och lämplighet för att uppfylla de höga standarder som krävs för att regleras i Frankrike.

Vi är tacksamma för AMF och ACPR, som visat ett engagemang för innovation som gjort det möjligt för Binance att navigera i hela ansökningsprocessen. Sedan dag ett har Binance alltid satt sina användare främst, och nu kan kryptovärlden få ännu större förtroende för Binance France som en betrodd DASP-registrerad i Frankrike.

Som den första stora globala kryptobörsen som registreras i Frankrike kommer vi att kunna nå ut med kryptovalutatjänster och utbildning till miljoner.

David Princay, vd för Binance France, kommenterar: "Registreringen av Binance France som DASP är en viktig milstolpe för kryptovalutor i Europa. I synnerhet kommer de nya skyddsnivåerna för anti-penningtvätt att bidra till att öka kryptoanvändningen i Frankrike och Europa. Ökad användning kommer att bidra till att ge bättre likviditet till marknaden, vilket kommer att välkomnas av användarna och kryptogemenskapen i synnerhet.

Vad följer härnäst?

Binance kommer att skala upp vår verksamhet avsevärt i Frankrike för att göra krypto och våra tjänster mer tillgängliga för alla. I linje med vårt uppdrag att vara leverantör av infrastrukturtjänster för blockkedjans ekosystem har vi planer på att utöka vårt team för att fortsätta en ytterligare infrastrukturutveckling.