Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Allt om NFT-vitlistor och hur man blir vitlistad i tre enkla steg

2022-05-19

Huvudsakliga punkter:

  • NFT-vitlistning är processen att få en kryptoplånbokadress förgodkänd för alstring.

  • Förutom alstringsprioritet kan användare av vitlistade adresser utnyttja andra fördelar som till exempel reducerade transaktionsavgifter och exklusivt innehåll, beroende på projektet.

  • Lär dig hur du blir vitlistad på Binance NFT och andra NFT-projekt på marknaden.

NFT-vitlistning gör det möjligt för användare att utnyttja fördelar som alstringsprioritet. Lär dig hur du får din kryptoplånboksadress förgodkänd på Binance NFT här.

På grund av tillströmningen av NFT-användare har NFT-projekt använt sig av en strategi som kallas "vitlistning" för att ge förhandstillgång till alstring till endast förgodkända kryptoadresser. Vitlistning är fördelaktigt för både projekt och användare eftersom det hjälper till att mildra bedrägerier och undvika krig om gaspriser.

Kriterierna för godkännande av vitlistning varierar från plattform till plattform, även om vissa krav är mer transparenta än andra, som Binance NFT. Registrera ett Binance-konto idag för att delta i en rättvis NFT-vitlistningsprocess och dra nytta av fördelarna med att bli vitlistad. 

Vill du delta? Läs vidare för att ta reda på hur NFT-vitlistning fungerar och de åtgärder du kan vidta för att öka dina chanser att bli vitlistad.

Ansvarsfriskrivning: Att vara vitlistad garanterar inte vinst. NFT är en framväxande tillgångsklass som fortfarande utvecklas. Informationen i denna artikel ska inte tolkas som investeringsrådgivning eller finansiell rådgivning. Gör alltid din egen efterforskning innan du fattar något beslut att köpa, sälja eller handla med NFT:er.

Vad är NFT-vitlistning?

NFT (icke-fungibla tokens) utvecklas ständigt och kapslar in ägarbevis på tillgångar så omfattande som digital konst, metaversum markförsäljning, NFT-spelartiklar och till och med fysiska föremål. Med en så bred uppsättning användningsfall är det inte konstigt att NFT-fenomenet har blivit ett så populärt område i kryptovärlden.

Många nya och befintliga NFT-projekt har aktiva och engagerade communitys som vill säkra det senaste NFT-släppet från sina favoritprojekt. För vissa projekt är det viktigt att den senaste versionen är demokratisk och tillgänglig för alla, och ett av de rättvisaste sätten att göra detta är genom en process som kallas vitlistning.

Vitlistning gör det möjligt för NFT-projekt att erbjuda sina communitys möjlighet att prägla en NFT-försäljning före dess offentliga prägling eller försäljning.

Varför används NFT-vitlistor?

Projekt använder sig av NFT-vitlistning av tre huvudskäl: belöna tidiga anhängare, förhindra gaskrig och skydda mot skräppost.

Belöna tidiga supportrar

Vad vitlistan ger är ett sätt för en mindre grupp av communityn att få tidig tillgång till en kommande NFT-utgåva. Vissa projekt kan släppa gratis NFT:er och exklusivt innehåll till vitlistade användare, medan andra kan ges tillgång före försäljning till rabatterade priser. alla vitlistade erbjudanden varierar beroende på NFT-projektet. 

Kraven för registrering av vitlistning varierar också från projekt till projekt. Vissa kan kräva att en rad uppgifter slutförs eller ett minimum av plånbokshållning av det specifika projektets tillgång. Det finns ingen standardiserad process för vitlistning; vissa projekt kan till och med bevilja förhandsgodkännande om du aktivt deltar i community-evenemang och chattar, utan att någon formell inlämning behövs.

Förhindra krig om gaspriser

Eftersom offentlig NFT-försäljning inte kräver vitlistning kan ett stort antal användare som interagerar med det smarta kontraktet samtidigt få transaktionsavgifterna att stiga avsevärt. Detta händer när användare tävlar om att få sina alstringstransaktioner godkända först, vilket driver upp gaskostnaderna och leder till vad vi kallar "gaskrig".

Däremot tillåter vitlistregistrering endast ett valt antal plånboksadresser att alstra NFT:en före den offentliga försäljningen, vilket innebär att försäljningen mindre sannolikt blir föremål för nätverksbelastning och gaskrig. Ett annat av de mest effektiva sätten vitlistningar undviker gasproblem är genom att bestämma en specifik tidsram inom vilken NFT:er kan präglas.  Det är värt att notera att gaspriset kommer att variera beroende på blockkedjans nätverkstrafik som helhet. Ibland kan en vitlisteförsäljning påverkas av en annan alstringsförsäljning eller externa händelser. Ett gynnsamt tillägg till vitlistekonceptet för NFT-projekt är att om det finns en enorm efterfrågan på att komma med på vitlistan skapar det ett jippo och snack kring utgåvan, projektet och potentiella efterföljande utgåvor. 

För mer information om gasavgifter på Binance NFT, läs guiden Vad är NFT-transaktionsavgifterna på Binance

Bekämpa skräppost

Genom att etablera vitlistade användare kan projekt förhindra skräppost från icke vitlistade adresser. Dessutom säkerställer vitlistningsprocessen att masskontoregistreringar inte är tillåtna. Att förhindra skräppostkonton från att komma åt förhandsförsäljning inför alstring är viktigt eftersom de kan sakta ner nätverkseffektiviteten och blåsa upp gasavgifter för användare.

Fördelar med NFT-vitlistning

Tillgång till NFT:er före offentlig lansering

alstra NFT:er

Även om det är ett tecken på ett framgångsrikt NFT-projekt att locka många användare, betyder det också att det kommer att finnas mer konkurrens om att alstra NFT:er. Vitlistade användare får ofta prioritet eller garanterad tillgång till att , undviker konkurrensen, trafik i kedjan och skyhöga gasavgifter. Ett projekt kan till exempel tillåta att endast dess vitlistade användare alstrar NFT:er när som helst inom en fördefinierad 48-timmarsperiod. Som nämnts ovan kan vissa projekt till och med erbjuda exklusiva NFT:er som ett tecken på uppskattning för tidiga supportrar.

Minskad risk för bedrägerier

Ett exempel på bedrägeri är när någon upprepade gånger köper och säljer sina tillgångar för att blåsa upp priserna artificiellt. Denna praxis, känd som egenhandel, är en av flera taktiker som dåliga aktörer använder för att manipulera marknaden.

Eftersom användare vanligtvis måste klara vitlistekriterierna innan de beviljas åtkomst till NFT-förförsäljningen minskar teoretiskt sett risken för bedrägligt beteende. Att begränsa alstringsperioden kan också hindra dåliga aktörer från att försöka monopolisera projektets NFT-marknad

Varning för vitlistning

Även om prioritet eller tidig tillgång till krypto kan låta som en lukrativ idé, bör användarna notera att det inte garanterar någon vinst att vara på en vitlista och prägla NFT:er före försäljning. Om du alstrar NFT:er som är impopulära kan de bara bli illikvida tillgångar som är svåra att sälja på sekundärmarknaden. Kom ihåg att göra din egen efterforskning innan du präglar och investera bara det du är villig att förlora. Med tanke på marknadens volatilitet finns det inget sätt att exakt förutsäga efterfrågan på tillgångar som erbjuds av nya projekt.

Hur man blir vitlistad i tre steg

1. Hitta projekt innan de lanseras

NFT-marknaden är full av potentiella projekt som hoppas kunna locka nya användare. Dessa nya NFT-projekt kan erbjuda vitlisteplatser innan deras officiella offentliga lansering. Med andra ord, för att bli vitlistad måste du vara tidig.

Om du gillar att söka nya möjligheter och prova nya produkter, bör detta vara helt rätt för dig. Men om du inte är en sån som tidigt tar till dig nyheter måste du vara medveten om riskerna eftersom du litar på ett nytt projekt fortfarande har en del att bevisa. Med utbredda NFT-bedrägerier rekommenderas du alltid göra din egen efterforskning innan du går med i en vitlista.

2. Gå med i Discord-grupper

När du har gjort din efterforskning och bestämt dig för ett projekt måste du gå med i communityn genom att gå med i ett projekts chattgrupp. För NFT-projekt  är Discord det primära kommunikationsverktyget, följt av Twitter. Varje Discord-grupp kan variera från projekt till projekt, men information om vitlistningsprocessen publiceras vanligtvis på meddelandekanalen. Om det inte finns någon information där, gå till de andra kanalerna i Discord-gruppen. Det är möjligt att du missade vitlisteperioden eller att projektet inte har en vitlista. Alternativt kan du fråga andra medlemmar i gruppen i communityns chattkanal. De flesta projekt har en allmän kanal för att underlätta samtal om projektet eller andra allmänna ämnen.

3. Ansök om att vara med på vitlistan

När du har gjort omfattande efterforskningar om projektet och vitlistningskriterierna är det dags att ansöka om att tas med på en.

Vitlisteapplikationer kan sträcka sig från att fylla i ett enkelt Google-formulär till att tjäna en plats genom att vara en aktiv värvare till sitt projekt. Vissa projekt använder till och med ett lotterisystem i sin vitlistningsprocess. Varje projekt är unikt och har sina egna regler för sin vitlistningsprocess. 

Det finns inget garanterat sätt att komma med på en NFT-vitlista eftersom kraven kommer att skilja sig åt. Till exempel kan kreatörsfokuserade projekt bara välja vinnare av en konsttävling att vara på deras vitlista. Denna unika urvalsprocess är anledningen till att det är fördelaktigt för användare som hoppas bli vitlistade att vara anslutna och informerade om ny utveckling i Discord-grupper.

Ibland kanske urvalsprocessen inte är helt transparent. Det är viktigt att bara slutföra de uppgifter som du känner dig bekväm med. Om du räds att inte bli accepterad, kom ihåg att andra projekt på marknaden också erbjuder möjligheter.

Hur man blir vitlistad på Binance NFT

Det kan vara svårt att lyckas bli vitlistad på andra plattformar eller företag på grund av bristande transparens när det gäller krav. Men på Binance NFT är urvalskriterierna transparenta och rättvisa tack vare Binance NFT-teckningsmekanism.

Genom teckningsmekanismen kan användare få exklusiv tillgång till den senaste NFT-försäljningen, så länge de uppfyller NFT- eller BNB-förutsättningarna. Till exempel kan viss försäljning vara exklusiv för innehavare av vissa NFT:er, till exempel vår senaste försäljning av  påskteckningsmekanismen.

Sammanfattning

Eftersom NFT:er fortsätter att skapa vågor kan konkurrensen om alstring vara hård, beroende på hur populärt projektet är. Om du är intresserad av att skapa NFT:er, överväg att ansöka om att bli vitlistad och öka dina chanser till en framgångsrik alstring. Som alltid, se till att fastställa ett NFT-projekts anseende och ta dig tid att undersöka det innan du gör några affärer.

Läs följande matnyttiga artiklar för mer information:

Ansvarsfriskrivning: Kryptovalutainvesteringar är föremål för hög marknadsrisk. Binance ansvarar inte för någon av dina handelsförluster. Uttalandena i denna artikel är endast avsedda för utbildningsändamål och bör inte betraktas som finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.