19:e BNB-bränningen

2022-04-24

Under det senaste kvartalet har BNB genomfört sin andra kvartalsvisa automatiska BNB-bränning. Totalt har 1 839 786,26 BNB, eller motsvarande 741 840 738,874 USD, eliminerats bort från omsättningen. Detta inkluderar 9 403,78 BNB som brändes i Pioneer bränningsprogram.

Här är fakta och siffror från vår senaste bränning:

  • Totalt antal brända BNB: 1 839 786,26 BNB

  • Ungefärligt värde i USD: ~ 741 840 738,874 USD

  • Transaktions-ID (TXID) för BNB-burn: Visa transaktion

  • BNB-bränning med Pioneers bränningsprogram: 9 403,78 BNB

Vad du behöver veta om BNB-bränning

Sedan lanseringen av BNB och Binance 2017 har Binance förbundit sig att ta bort 100 miljoner BNB, eller hälften av det totala utbudet från omsättningen, genom en process som kallas "bränning". Antalet krypto som tas bort beräknas automatiskt enligt Auto-Burn-formeln. Denna bränningsmekanism introducerades under sista kvartalet 2021.

Tidigare återspeglade BNB-bränningen kryptovalutans användning och intäkter vilka genererades på Binance centraliserade börs. Som ett resultat av communityns feedback ersätter BNB-autobränning effektivt den tidigare bränningsmekanismen till förmån för en mer objektiv process oberoende av Binance centraliserade ekosystem. Med det sagt kommer BNB fortfarande att fortsätta att bränna en del av BNB-kedjans gasavgifter i realtid. 

Information om BNB-bränningen i realtid finns här.