Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD
Center za podporo
Pogosta vprašanja
Kupite kripto (fiat/P2P)
Trgovanje P2P
Upravljanje trgovalcev in uporabnikov P2P

Dopolnilne klavzule k predpisom o upravljanju oglaševalcev o zadevah v zvezi s sredstvi pologov

Binance
2021-09-08 03:41
Te določbe dopolnjujejo predpise o upravljanju oglaševalcev o zadevah v zvezi s sredstvi varnostnih pologov:
1. Sredstva varnostnih pologov:
Za zagotovitev varnih transakcij si platforma pridržuje pravico, da odšteje sredstva varnostnih pologov trgovalca P2P (»Varnostni polog«) v naslednjih primerih, potem ko je trgovec opravil preverjanje istovetnosti KYC in pregled z namenom preprečevanja pranja denarja s strani platforme.
1.1 Primeri odbitka varnostnega pologa:
1.1.1 V naslednjih primerih imamo pravico izvesti ukrepe za odbitek dela ali celotnega varnostnega pologa oglaševalca:
(1) Trgovalec je v sporu glede transakcije, platforma pa ugotovi, da je trgovalec kriv in čeprav naj bi prevzel odgovornost in izpolnil ustrezne obveznosti, trgovalec ne sodeluje ali ne izpolnjuje ustreznih odgovornosti v razumnem časovnem roku in takšno nesodelovanje povzroči izgubo/škodo drugim uporabnikom;
(2) Trgovalec uporablja platformo za izvajanje pranja denarja, nezakonitih in prikritih utaj deviz in arbitraže, zlonamernih manipulacij s cenami transakcij, zlonamernih motenj v vrstnem redu transakcij ter drugih nezakonitih in kaznivih dejanj ali vedenj, ki kršijo pravila platforme;
(3) Trgovalec uporablja blagovno znamko Binance za novačenje svojih sodelavcev, zaračunavanje posredniških pristojbin, lažno trženje ali ustvarjanje zlonamernih in zavajajočih združenj itd., ki škodijo pravicam, interesom ali ugledu platforme;
(4) Trgovalec drugi stranki nezakonito daje na voljo bančne kartice ali trgovalne račune tretjih oseb ali se ukvarja z goljufijami, pranjem denarja in drugimi nezakonitimi ter kaznivimi dejanji, ki škodijo tej platformi, ustreznim uporabnikom ali tretjim osebam;
(5) Če ima trgovalec nestandardno naročilo, glede katerega se pritožuje in čaka na obdelavo zaradi različnih razlogov, trgovalec prevzame ustrezno odgovornost, ki jo določi platforma, potem ko je ta pregledala naročilo, vendar platforma ni odgovorna, če v razumnem roku ni mogoče stopiti v stik s trgovalcem;
(6) Trgovalec je zagrešil druge kršitve pravil ali predpisov platforme;
(7) Po tem, ko so bili računi za prejemke in plačila trgovalca zamrznjeni zaradi njegovega dejanja ali neukrepanja in trgovalec ne pošlje pologa platformi v zahtevanem roku;
(8) Drugi primeri, v katerih je treba na podlagi kakršne koli krivde trgovalca odšteti sredstva od varnostnega pologa, kot jih razumno določi platforma.
1.1.2 Potem ko platforma v skladu s predpisi o upravljanju oglaševalcev odšteje celoten ali del varnostnega pologa trgovalca, mora trgovalec dopolniti varnostni polog z zneskom, ki je enak celotnemu znesku, ki je bil odštet.
1.2 Dejanski znesek varnostnega pologa, ki ga je treba odšteti, se določi na podlagi dejanskih posledic in zneska odškodnine, ki iz njih izhaja, glede na oceno nadzora tveganja platforme:
1.2.2 Če platforma preveri in potrdi naslednje posebne okoliščine, bomo imeli pravico do samodejnega odbitka celotnega varnostnega pologa:
(1) Platforma ima razumne dokaze, ki dokazujejo, da je oglaševalec neposreden udeleženec goljufij, pranja denarja ali drugih nezakonitih in kriminalnih dejavnosti ali je pri teh dejanjih sodeloval;
(2) Ugotovljeno je bilo, da je trgovalec povezan z goljufijami in dogodki, povezanimi s pranjem denarja, pri izvajanju transakcij med platformami na drugih platformah;
(3) Ugotovljeno je bilo, da trgovalec na to platformo prenaša nezakonita sredstva, na primer ukradena sredstva.
(4) Plačilo, ki ga je izvedel trgovalec, je povzročilo zamrznitev računa za prejemke uporabnika, med postopkom preverjanja pa je bilo ugotovljeno, da je oglaševalec vpleten v goljufanje pri zagotavljanju lažnih materialov za potrdila.
(5) Plačilo, ki ga je izvedel trgovalec, je povzročilo zamrznitev računa za prejemke uporabnikov, oglaševalec pa pri reševanju zadeve noče sodelovati.
(6) Trgovalčev račun za prejemke in račun za plačila sta bila večkrat zamrznjena, vendar noben od teh primerov ni bil prijavljen platformi, ko je zahtevano; ali pa sta bila računa za prejemke in plačila oglaševalca zamrznjena, kar je povzročilo resne izgube drugim uporabnikom platforme.  
Povezani članki
Smernice platforme Binance P2P za trgovalce