Kupite kriptovalute
Za plačilo uporabite
Trgi
Trgovanje
Izvedeni finančni instrumenti
Zaslužek
NFT
Ustanove
Vir
Dokazilo o rezervah
Preverite, ali ima družba Binance v imetju uporabniška sredstva v razmerju 1 : 1 plus rezerve. Upoštevajte, da so poslovni deleži družbe Binance evidentirani v ločenih računih in niso del izračunov dokazil o rezervah.
Dokazilo o rezervah
Revizor:
Zgoščena vrednost Merklova korenina:
Kaj je dokazilo o rezervah (PoR)?
Ko rečemo dokazilo o rezervah, posebej mislimo na tista sredstva, ki jih v skrbništvu držimo za uporabnike. To pomeni, da prikazujemo dokaze, da ima Binance sredstva, ki pokrivajo vsa sredstva naših uporabnikov v razmerju 1 : 1, pa tudi nekaj rezerv.
Ko uporabnik položi en bitcoin, se rezerve Binance povečajo za najmanj en bitcoin, da zagotovijo, da so sredstva stranke v celoti podprta. Pomembno je omeniti, da to ne vključuje poslovnih deležev družbe Binance, ki se vodijo v popolnoma ločeni knjigi.
Dejansko to pomeni, da Binance vsa sredstva svojih uporabnikov hrani v razmerju 1 : 1 (poleg nekaj rezerv). V naši kapitalski strukturi nimamo nobenega dolga, poskrbeli pa smo tudi za sklad za nujne primere (sklad SAFU), ki je namenjen za ekstremne primere.
Berite naprej za več informacij o tem, kaj smo zgradili, da ljudem omogočimo, da preverijo, ali so njihova sredstva varna z Binance.
Zaveza naši skupnosti ostaja enaka, kot je bila vedno.
Preglednost
Do naših uporabnikov bomo vedno pregledni
Varnost
Varnost sredstev naših uporabnikov je za nas prednostna naloga
Zaščiteno
Vaša sredstva so zaščitena
Merklovo drevo
Kaj smo ustvarili?
Da bi pokazali, da Binance vsa sredstva svojih uporabnikov hrani v razmerju 1 : 1, smo zgradili in implementirali Merklovo drevo (prikazano spodaj), da ljudem omogočimo preverjanje svojih sredstev znotraj platforme. Naš cilj je, da bi lahko vsak uporabnik preveril svoja imetja sredstev z uporabo lastno ustvarjene Merklove zgoščene vrednosti/ID-ja. Na ta način bodo lahko ljudje potrdili, da so njihova sredstva hranjena v razmerju 1 : 1, to pa bodo lahko preverile tudi zunanje revizijske agencije.
Kaj je Merklovo drevo?
Merklovo drevo je kriptografsko orodje, ki omogoča združevanje velikih količin podatkov v eno zgoščeno vrednost. Ta posamezna zgoščena vrednost, imenovana Merklova korenina, deluje kot kriptografski pečat, ki »povzame« vse vnesene podatke. Poleg tega Merklovo drevo uporabnikom daje možnost, da preverijo določene vsebine, ki so bile vključene v določen niz »zapečatenih« podatkov. Te lastnosti Merklovega drevesa uporabljamo med našimi ocenami dokazila o rezervah, da preverimo, ali so posamezni uporabniški računi vključeni v poročilo o obveznostih, ki ga je pregledal revizor.
zk-SNARK
Kaj smo ustvarili?
Z uporabo zk-SNARK lahko kriptoborza dokaže, da vsi nabori stanj listnih vozlišč Merklovega drevesa (tj. stanja uporabniških računov) prispevajo k skupnemu stanju uporabniških sredstev borze. Vsak uporabnik lahko preprosto dostopa do svojega listnega vozlišča, saj je bil vključen v postopek. Za nabor stanja vsakega uporabnika (listno vozlišče Merklovega drevesa) naše vezje zagotavlja, da:
1. Uporabnikovo stanje sredstev je vključeno v izračun vsote skupnega neto stanja uporabnikov pri Binance.
2. Skupno neto stanje uporabnika je večje ali enako nič.
3. Sprememba korenine Merklovega drevesa je veljavna (tj. brez uporabe ponarejenih informacij) po posodobitvi informacij uporabnika v zgoščeno vrednost listnega vozlišča.
Tukaj je nekaj uporabnih virov: blog, tehnična specifikacija in naša izvorna koda za vezje (omejitve) za podrobnosti izvedbe.
Kaj je zk-SNARK?
zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) je dokazni protokol, ki sledi načelom brez znanja, ki so bila prej opisana. Z zk-SNARK lahko dokažete, da poznate izvirno zgoščeno vrednost (ki je podrobneje opisana spodaj), ne da bi razkrili, kakšna je ta vrednost. Prav tako lahko dokažete veljavnost transakcije brez razkritja kakršnih koli informacij o določenih zneskih, vrednostih ali naslovih.
Kako to deluje?
Kako lahko preverim svoje lastne transakcije?
Prijavite se na spletno mesto Binance
-> Kliknite »Denarnica«
-> Kliknite na »Preverjanje«
Na strani boste lahko našli svoj Merklov list in ID zapisa.
Izberite datum preverjanja, ki ga želite preveriti. Nato boste našli potrditev vrste preverjanja, vaš ID zapisa (specifičen za vaš račun in to posebno preverjanje), sredstva, ki so bila zajeta, in vaša stanja sredstev v času preverjanja.
ID zapisa/Merklov list vam omogoča, da neodvisno preverite, ali je stanje na vašem računu vključilo revizijsko poročilo zunanjega revizorja.
Postopek preverjanja
Preverite lastništvo naslova
Za sredstva, ki se uporabljajo za preverjanje rezerv, moramo zagotoviti, da lastništvo denarnice pripada Binance (vključno s hladno in vročo denarnico).
Posnetek stanj uporabnikov
Vrednost posnetka se izračuna na podlagi imetja sredstev znotraj strankinih stanj na računu na datum in čas posnetka.
Ustvarjanje Merklovega drevesa
  • Osnovni podatkovni blok ustvarimo tako, da povežemo zgoščeni UID in stanje vsakega uporabnika. Nato Merklovo drevo ustvarimo na podlagi podatkov vseh uporabnikov.
  • Merklova korenina se bo spremenila, če se spremeni kateri koli ID računa ali stanje v vozlišču lista.
  • Vsak uporabnik lahko preveri, ali so njegova sredstva vključena v vozlišče Leaf.
Preverjeno s strani zunanje revizijske agencije
Preverjeno s strani neodvisnega revizorja.