Kupite kriptovalute
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD
Vladni sistem za organe kazenskega pregona za preiskave
Samo za vlado in organe pregona:
Dobrodošli v vladnem sistemu za organe kazenskega pregona in prošnje za preiskave (sistem LERS). Vlada in organi pregona lahko ta sistem uporabljajo za oddajo prošnje za informacije. Družba Binance bo pregledala vsak primer in sodelovala od primera do primera, da razkrije informacije v skladu z zakonskimi zahtevami, našimi Pogoji uporabe in veljavno zakonodajo.
Da se agentu organa kazenskega pregona ali vladnemu uradniku omogoči dostop do sistema LERS, mora biti pooblaščen za zbiranje dokazov v povezavi s preiskavo ali mora oddati uradno prošnjo v sklopu kazenskega pregona.
Izjavljam, da sem agent/-ka organa kazenskega pregona ali vladni/-a uradnik/-ica, pooblaščen/-a za oddajo prošenj ali poizvedb družbi Binance v sklopu kazenskega pregona, prošnjo za takšen dostop pa oddajam v svoji uradni vlogi. Razumem, da se lahko proti meni sproži kazenski pregon, če oddam nepooblaščeno prošnjo. Za več informacij si oglejte Vladne smernice za organe kazenskega pregona
Strinjajte se z izjavo o omejitvi odgovornosti