Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Spotové obchodovanie

Čo je príkaz maker (post-only), príkaz čas platnosti a objednávka ľadovca

Binance
2021-07-29 12:43
Keď na Binance.com zadávate príkaz, môžete si vybrať z množstva typov objednávok, ktoré vyhovejú vašim rôznym potrebám. 

1. Príkaz limit - Maker (post-only)

Pri zadaní príkazu limit môžete zaškrtnúť políčko [post-only] a váš príkaz nebude na trhu vykonaný okamžite. Bude existovať ako trhový príkaz v knihe objednávok, ale nikdy sa nespojí s objednávkami, ktoré už v knihe sú. Príkazy tvorcu trhu dodávajú trhu likviditu. Pri vykonaní zadanej objednávky sa vám bude účtovať iba poplatok tvorcu trhu, nie poplatok príjemcu ceny.
Ak však chcete okamžite vykonať časť príkazu, napríklad ak chcete kúpiť aktívum za cenu vyššiu ako je aktuálna trhová cena, systém vašu objednávku po zadaní objednávky automaticky zruší.

2. Príkaz Čas platnosti

Príkaz čas platnosti označuje, ako dlho zostane váš príkaz aktívny pred vykonaním alebo vypršaním platnosti. Takto môžete zadať podrobnejšie časové parametre a môžete prispôsobiť čas, kedy zadáte príkaz. 
 Na Binance môžete zadať príkazy GTC (Good Till Cancel), IOC (Immediate Or Cancel) a FOK (Fill Or Kill):
  • GTC (Good Till Cancel): príkaz bude existovať, kým sa nenaplní alebo ho nezrušíte.
  • IOC (Immediate Or Cancel): Príkaz sa za dostupnú cenu a množstvo pokúsi naplniť úplne alebo čiastočne a potom zruší akúkoľvek zostávajúcu, nedokončenú časť objednávky. Ak za zvolenú cenu nie je pri zadaní príkazu dostupné žiadne množstvo, okamžite sa zruší. Upozorňujeme, že objednávky ľadovca nie sú podporované.
  • FOK (Fill Or Kill): príkaz musí byť naplnený celý okamžite (fill), alebo sa zruší (kill). Upozorňujeme, že objednávky ľadovca nie sú podporované.

3. Objednávka ľadovca

Objednávky ľadovca sú veľké objednávky, ktoré sú rozdelené na množstvo menších príkazov limit. Spravidla sa objednávky zadávajú týmto spôsobom preto, aby sa zabránilo narušeniu trhu jedinou veľkou objednávkou. Objednávky ľadovca sa skladajú z viditeľných a skrytých objednávok. V knihe objednávok sa zobrazí iba malá časť. Po vykonaní viditeľných objednávok sa skryté prevedú do knihy objednávok. 
Napríklad, ak chcete predať 1 000 BNB príkazom limit, môžete zadať objednávku kliknutím na tlačidlo [Ľadovec]. Zadajte celkové množstvo, ktoré chcete predať a vaša objednávka sa rozdelí na menšie (napríklad 10 BNB na objednávku). Po naplnení pôvodnej objednávky sa postupne vykonajú ďalšie. 
Súvisiace články
Ako obchodovať na spotovom trhu na webovej stránke Binance