Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
Obchodovanie
Deriváty
Earn
NFT
Inštitucionálne
Kanál
Doklad o rezervách
Overte, či Binance uchováva používateľské aktíva 1:1 plus rezervy. Upozorňujeme, že podnikové podiely Binance sú zaznamenané na samostatných účtoch a netvoria súčasť výpočtov potvrdenia o rezervách.
Doklad o rezervách
Audítor:
Hash koreňa Merkle:
Čo je dôkaz o rezervách (PoR)?
Keď poukazujeme na dôkaz o rezervách, máme na mysli konkrétne aktíva, ktoré máme v úschove pre používateľov. To znamená, že poskytujeme doklady a dôkazy o tom, že spoločnosť Binance má fondy, ktoré pokrývajú všetky aktíva našich používateľov v pomere 1:1, ako aj určité rezervy.
Keď používateľ vloží jeden bitcoin, rezervy Binance sa zvýšia aspoň o jeden bitcoin, aby sa zabezpečilo, že fondy klienta budú úplne kryté. Je dôležité poznamenať, že to nezahŕňa korporátne podiely Binance, ktoré sú vedené v úplne samostatnej účtovnej knihe.
V skutočnosti to znamená, že spoločnosť Binance drží všetky aktíva používateľov v pomere 1:1 (ako aj niektoré rezervy). V našej kapitálovej štruktúre máme nulový dlh a zabezpečili sme, že máme núdzový fond (fond SAFU) pre extrémne prípady.
Čítajte ďalej a zistite viac o tom, čo sme vytvorili, aby sme používateľom umožnili skontrolovať, či sú ich fondy v Binance v bezpečí.
Náš záväzok voči našej komunite zostáva nemenný
Transparentnosť
Voči našim používateľom sme vždy transparentní
Bezpečnosť
Bezpečnosť fondov našich používateľov je našou prioritou
Chránené
Vaše fondy sú chránené
Strom Merkle
Čo sme vybudovali?
Na dôkaz, že spoločnosť Binance má všetky aktíva používateľov v pomere 1:1, sme vytvorili a implementovali strom Merkle (zobrazený nižšie), aby si používatelia mohli overiť svoje aktíva v rámci platformy. Naším cieľom je, aby si každý používateľ dokázal overiť svoje aktíva pomocou vlastného vygenerovaného hashu Merkle alebo ID záznamu. Používatelia tak budú môcť potvrdiť, že ich fondy sú držané v pomere 1:1 a môžu si to nechať overiť treťou stranou audítorskej agentúry.
Čo je strom Merkle?
Strom Merkle je kryptografický nástroj, ktorý umožňuje konsolidáciu veľkého množstva údajov do jedného hashu. Tento jediný hash - koreň Merkle - funguje ako kryptografická pečať, ktorá „sumarizuje“ všetky zadané údaje. Okrem toho, stromy Merkle dávajú používateľom možnosť overiť konkrétny obsah, ktorý bol zahrnutý do konkrétneho súboru „zapečatených“ údajov. Tieto vlastnosti stromov Merkle používame počas našich hodnotení dôkazu o rezervách na overenie, či sú jednotlivé účty používateľov zahrnuté v správe o záväzkoch kontrolovanej audítorom.
zk-SNARKs
Čo sme vybudovali?
Kryptomenová burza môže pomocou technológie zk-SNARK preukázať, že zostatkové množiny všetkých uzlov listov stromu merkle (t. j. zostatky na účtoch používateľov) prispievajú k uvádzanému celkovému používateľskému zostatku aktív burzy. Každý používateľ môže jednoducho získať prístup k svojmu uzlu listu ako k uzlu, ktorý bol zahrnutý do procesu. Pre sadu zostatkov každého používateľa (uzol listu stromu merkle) náš obvod zaistí, že:
1. Zostatky aktív používateľa sú zahrnuté do výpočtu súčtu celkových čistých zostatkov používateľa na Binance.
2. Celkový čistý zostatok používateľa je väčší alebo rovný nule.
3. Zmena koreňa stromu Merkle je platná (t.j. nepoužíva sfalšované informácie) po aktualizácii informácií používateľa na hash uzla listu.
Tu je niekoľko užitočných zdrojov ohľadom podrobností o implementácií.: blog, technická špecifikácianáš zdrojový kód pre obmedzenia obvodu.
Čo je to protokol zk-SNARK?
zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) je dôkazový protokol, ktorý sa riadi princípmi nulových znalostí, ktoré boli načrtnuté vyššie. S protokolom zk-SNARK môžete dokázať, že poznáte pôvodnú hašovanú hodnotu (o ktorej sa hovorí nižšie), bez toho, aby ste prezradili, aká je táto hodnota. Môžete tiež preukázať platnosť transakcie bez uvedenia akýchkoľvek informácií o konkrétnych sumách, hodnotách alebo adresách.
Ako to funguje
Ako môžem overiť svoje vlastné transakcie?
Prihláste sa na webovú stránku Binance
-> Kliknite na „Peňaženka“
-> Kliknite na „Overenie“
Na stránke nájdete svoj list Merkle a ID záznamu.
Vyberte dátum overenia, ktorý chcete skontrolovať. Následne nájdete potvrdenie typu auditu, vaše ID záznamu (špecifické pre váš účet a toto konkrétne overenie), aktíva, ktoré boli pokryté, a zostatky vašich aktív v čase overenia.
ID záznamu/Merkle Leaf vám umožňuje nezávisle overiť, či zostatok na vašom účte zahrnul audítor tretej strany do svojej správy o atestácii.
Proces overenia
Overenie vlastníctva adresy
V prípade aktív, ktoré sa používajú na overenie rezerv, musíme zabezpečiť, aby vlastníctvo peňaženky patrilo spoločnosti Binance (vrátane studenej a horúcej peňaženky).
Snímka zostatkov používateľov
Hodnota snímky sa vypočíta na základe držby aktív v rámci zostatkov na účte klienta k dátumu a času snímky.
Generácia stromu Merkle
  • Podkladový dátový blok generujeme prepojením hashovaného UID a zostatku každého používateľa. Následne vygenerujeme strom Merkle na základe údajov všetkých používateľov.
  • Koreň Merkle sa zmení, ak sa zmení akékoľvek ID účtu alebo zostatok v listovom uzle.
  • Každý používateľ si môže overiť, či sú jeho aktíva obsiahnute v listovom uzle.
Overené audítorskou agentúrou tretej strany
Overené nezávislým audítorom.