Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Obchodovanie P2P
Správa obchodníkov a používateľov P2P

Pokyny pre obchodníkov Binance P2P

Binance
2021-07-02 02:55
*Pravidlo sa vzťahuje iba na obchodníkov nepochádzajúcich z Číny
Vážení obchodníci P2P Binance,
Aby sme vytvorili spravodlivé, bezpečné a spoľahlivé obchodné prostredie pre našich používateľov, musia obchodníci na platforme P2P Binance dodržiavať nasledujúce zásady:

Všeobecné zásady

 • Buďte čestní, zdvorilí a spravodliví.
 • Buďte zodpovední za svoje inzeráty. Pred zverejnením potvrďte cenu a množstvo.
 • Vždy uskutočňujte platby, uvoľňujte tokeny a odpovedajte používateľom včas. Prijímajte platby iba spôsobom, ktorý inzerujete, a ktorý je k dispozícii na Binance.
 • NERUŠTE svojvoľne objednávky a neodvolávajte sa zlomyseľne. Pred podaním odvolania komunikujte priamo s používateľmi.
 • NEZAHŔŇAJTE do svojej prezývky „Binance“, názvy miestnych bánk, názvy platobných metód a iné citlivé slová.
 • Jedinou sociálnou sieťou, alebo komunikačnou aplikáciou, na ktorej máme svojich oficiálnych zástupcov, je Telegram. Ak vás niekto kontaktujte na inej platforme s tvrdením, že zastupuje Binance, buďte opatrní.
 • Skupina na Telegrame slúži iba na jednosmernú komunikáciu (Kontakt nášho tímu P2P s obchodníkmi). Obchodníci nedostanú na našich skupinách na Telegrame pohotovú podporu.
 • Náš P2P e-mail (p2p@binance.com) nepodporuje žiadnu formu dotazov.
Dôležitá poznámka: Poplatková schéma je účinná od 01.07.2021 o 00:00 UTC.
 • V rámci novej schémy poplatkov si Binance P2P zachová nulové poplatky pre príjemcov, ktorí kupujú alebo predávajú kryptomeny zadaním objednávky z existujúcich inzerátov na platforme P2P, pričom transakčné poplatky bude účtovať tvorcom, ktorí obchodné inzeráty zverejňujú. Sadzby poplatkov sa pohybujú od 0 % do 0,35 % v závislosti od fiat trhov a obchodných párov.
 • Binance spúšťa akciu pre obchodníkov P2P, počas ktorej si môžu všetci obchodníci P2P na Binance užívať 20 % zľavy z obchodných poplatkov až do odvolania.
 • Výhradná podpora pre obchodníkov: Pre pomoc sa obráťte na náš chat Binance.

Zásady obchodovania

Ⅰ Platba a príjem finančných prostriedkov
1. Binance vyžaduje, aby meno majiteľa účtu použitom pri platbe bolo v súlade s menom, ktoré ste použili pri overení totožnosti na Binance. Ak vaše meno nie je totožné s menom na vašom občianskom preukaze/pase, obráťte sa o pomoc na chat Binance.
2. Ak sú informácie o bankovom účte protistrany pri prijímaní finančných prostriedkov v rozpore s jeho overeným menom na platforme, mali by ste odmietnuť uvoľnenie kryptomeny a vrátiť kupujúcemu platbu. Akýkoľvek poplatok účtovaný spôsobom platby počas refundácie by mal hradiť kupujúci. Ďalej vám dôrazne odporúčame, aby ste nám túto objednávku nahlásili prostredníctvom služby chat Binance (Obchodníci P2P - nahlásenie podvodov).
3. Ak protistrana pri uskutočňovaní platby použije na prijatie platby neoverený účet, môžu obchodníci objednávku zrušiť. Ďalej vám dôrazne odporúčame, aby ste nám túto objednávku nahlásili prostredníctvom služby chat Binance (Obchodníci P2P - nahlásenie podvodov).
4. Odporúčame vám požiadať používateľov o dodatočné overenie totožnosti. Používatelia však majú právo spoluprácu odmietnuť. Ak používatelia odmietnu poskytnúť ďalšie informácie, mali by ste ukončiť obchod vrátením peňazí, priamym zrušením objednávky alebo požiadaním tímu zákazníckej podpory o pomoc so zrušením objednávky.
Ⅱ Zabezpečenie majetku
1. Obchodníci sa nesmú žiadnym spôsobom zúčastňovať transakcií zahŕňajúcich nelegálne prostriedky.
2. Keď sa používateľ po prijatí platby od obchodníka sťažuje na to, že jeho platobná kart je zmrazená, obchodník je povinný aktívne spolupracovať s pracovníkmi spoločnosti Binance pri poskytovaní dôkazov. Ak je bankový účet obchodníka zmrazený z dôvodu chyby protistrany, obchodníci musia okamžite kontaktovať miestny policajný zbor a požiadať ich o zaslanie dotazu priamo na adresu case@binance.com.
3. Ak nelegálne digitálne aktíva alebo nelegálne finančné prostriedky, ktoré na Binance priniesol tok obchodníka, vyústia k právnym rizikám a strate aktív pre spoločnosť Binance a jej používateľov, má spoločnosť Binance právo obchodníka diskvalifikovať, zakázať všetky jeho činnosti a skonfiškovať jeho bezpečnostnú zálohu.
Ⅲ Prevádzkový poriadok
1. Pozorne si prečítajte príručku obchodného portálu.
2. Neodporúča sa obchodovať s používateľmi mimo platformy. Ak s používateľmi obchodujete súkromne, platforma nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené straty. V inzerátoch, v obchodných podmienkach a ani v automatizovanej odpovedi by ste nemali uvádzať žiadne osobné kontakty (sociálne siete, komunikačné aplikácie).
3. Ak po dokončení platby nedostanete do 15 minút žiadne tokeny, mali by ste sa obrátiť priamo na protistranu. Ak nedôjde k odpovedi, kliknite na [Odvolať sa] a trpezlivo čakajte na podporu pracovníkov Binance P2P.
4. Bez súhlasu používateľa nesmiete poslať malú čiastku na bankový účet používateľa za účelom testovania.
5. Môžete uverejniť iba 2 online inzeráty s rovnakým smerom/rovnakým kryptomenovým párom
Typy objednávok (nákup alebo predaj)
USDT
BTC
ETH
BNB
BUSD
RUB/UAH/NGN/BIDR
na fiat
2
2
2
2
2
2
5.1. V prípade Ruska, Ukrajiny, Indie, Kanady a všetkých trhov fiat Latinskej Ameriky môžete uverejniť iba 1 online inzerát s rovnakým smerom/rovnakým kryptomenovým párom, ak je pre druhý inzerát rovnaký jeden z nasledujúcich parametrov: cena, spôsoby platby, celková suma inzerátu a limity objednávok.
5.1.1 Ak by ste uverejnili 2 online inzeráty s rovnakým smerom/rovnakým kryptomenovým párom, cenový rozdiel medzi inzerátmi by mal byť > alebo = 1 %.
6. Nemáte oprávnenie uverejňovať odkazy na zdroje tretích strán v sekciách „poznámky“ alebo „automatizovaná odpoveď“, najmä s odkazmi na iné burzy/P2P/OTC platformy.
7. Ak porušíte pokyny pre obchodníkov, môžeme skryť alebo zrušiť váš inzerát bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše inzeráty môžu byť skryté, ak spadajú do týchto podmienok.
Ⅳ Diskvalifikácia
Môžete byť diskvalifikovaný, ak sa vyskytne jedna z nasledujúcich podmienok:
1. Pri spracovaní odvolania alebo oneskorení obchodného procesu nespolupracujete s naším tímom zákazníckej podpory.
2. Používateľovi účtujete akékoľvek ďalšie poplatky alebo provízie.
3. Kontaktujete používateľa s cieľom uskutočniť transakciu mimo platformy Binance.
4. Zverejníte meno, kontaktné informácie, adresu a ďalšie súvisiace informácie používateľa.
5. Šírite zlé informácie, ktoré majú vplyv na spoločnosť Binance.
6. Neférovou súťažou získate výhodu.
7. Používate viacero obchodníckych účtov (viac účtov), aby ste využili výhody obchodovania alebo blokovali aktíva iných obchodníkov.
8. Dostávate veľké množstvo negatívnych ohlasov od iných používateľov.
*Podrobné pravidlá pre správu obchodníka
Typy
Správanie
1. krát
(za mesiac)
2+
(za mesiac)
Prešľap týkajúci sa platby a prijatia finančných prostriedkovObchodník používa účet, ktorý nie je v súlade s overeným menom na účte platformy, ale obchodník nevracia používateľovi peniaze a používateľ sa proti nemu odvolá.
Varovanie
Diskvalifikácia
Bankový účet poskytnutý obchodníkom na prijímanie platieb je neobvyklý a efektívny spôsob platby nie je poskytnutý včas, takže používateľ nemôže uskutočniť platbu a odvolá sa.
Varovanie
Diskvalifikácia
Obchodník pred dokončením platby klikne na [Prevedené, upozorniť predajcu] a používateľ sa odvolá.
Varovanie
Diskvalifikácia
Obchodník na platbu používa účty, ktoré sa nezhodujú s overeným menom na platforme a používateľ sa odvolá.
Obchodovanie je zakázané na 1 týždeň
Diskvalifikácia
Typy
Správanie
2 po sebe nasledujúce mesiace
Metriky hodnotenia nespĺňali požiadavky Priemerný čas vydania a čas platenia je za posledných 30 dní podpriemerný.
Môže byť diskvalifikovaný

Miera dokončenia objednávok je za posledných 30 dní podpriemerná
Môže byť diskvalifikovaný

Miera odvolania ≥ 5 % (miera odvolania = počet sťažností/celkový počet spárovaných objednávok)Diskvalifikácia
Obchodník nevyplnil žiadne objednávky počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov.Diskvalifikácia
Typy
Správanie
Manipulácia
Bola spustená kontrola rizika Po overení zákazníckou podporou bola platobná karta používateľa zmrazená z dôvodu platby uskutočnenej obchodníkom a obchodník neposkytol bankový výpis v stanovenom časovom rámci.Až do ukončenia vyšetrovania bude inzerát odstránený a všetky obchodné aktivity zakázané.
Abnormalitu zistil náš systém riadenia rizík a obchodník pri vyšetrovaní odmieta alebo aktívne nespolupracuje s platformou.Diskvalifikácia
Systém riadenia rizík zistil, že obchodník používa iné účty na zámerné falošné obchody a blokovanie inzerátov ostatných obchodníkov Diskvalifikácia
Súvisiace články
Pravidlá transakcií P2P pre používateľov