Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Aktualizácie denného výpočtu zostatku BNB pre odber Launchpad a Launchpool Binance

Aktualizácie denného výpočtu zostatku BNB pre odber Launchpad a Launchpool Binance

2023-03-18 18:34
Milí Binančáci,
Podľa nedávnej spätnej väzby od komunity sme zistili, že niektorí používatelia testovali logiku snímok pre zostatky BNB používateľov a vykonali rozsiahle pôžičky BNB na iných platformách pre vysokofrekvenčné vklady a výbery BNB. To viedlo k veľkému počtu držieb BNB pre týchto používateľov, čo ich zvýhodnilo pri účasti na launchpade a launchpoole.
Na zabezpečenie spravodlivého zážitku používateľov pre všetkých účastníkov aktualizovala spoločnosť Binance mechanizmus výpočtu denného zostatku BNB pre Launchpad a Launchpool Binance. Aktualizácia pre Binance Launchpad nadobudla platnosť 18. 03. 2023 00:00 (UTC) a nadobudne účinnosť pre nadchádzajúce projekty Launchpool. 
Aktualizácie denného mechanizmu výpočtu BNB
  • Predtým: Hodinová snímka, ktorá sa má urobiť kedykoľvek. 
  • Potom: Viacero snímok, ktoré sa majú urobiť kedykoľvek.
Poznámky: 
  • Aktualizácia sa bude týkať iba účastníkov služby Binance Launchpad a Launchpool.
  • Nové pravidlá neovplyvnia VIP úrovne používateľov ani program odporúčaní.
  • Pre účastníkov Space ID Launchpad budú ich denné záznamy zostatkov BNB k dispozícii 22. 03. 2023 o 02:30 (UTC). Používatelia pravdepodobne nebudú môcť pred týmto dátumom zobraziť svoje denné záznamy zostatkov BNB na Launchpade Binance.
Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti.
Ďalšie informácie:
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
18. 03. 2023
Kde nás nájdete
Poznámka: Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované 15. 05. 2023, aby objasnilo, že aktualizácie výpočtu denného zostatku BNB sa budú vzťahovať aj na Launchpool. Predošlá aktuálizacia bola dňa 21. 04. 2023.
Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zmeniť alebo zrušiť toto oznámenie kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.
Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a pri ktorých rozumiete rizikám. Mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred uskutočnením akejkoľvek investície sa poradiť s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Pre viac informácií si pozrite naše Podmienky používaniaVarovanie pred rizikom.