Krypto pôžičky
Požičajte si na stakovanie alebo spotové obchodovanie, obchodovanie s maržou alebo futures a získajte vyššie APY.
Splatiť kedykoľvek
Sadzby VIP úrovne
Žiadny poplatok za transakciu
Nízke sadzby pôžičky na stakovanie
Čiastočná likvidácia
Momentálne vypožičateľné
Momentálne vypožičateľné:
Viac údajov o pôžičke
Požičať
Všetky objednávky
Chcem si požičať
  Výška kolaterálu
   Počiatočné LTV
   NaN%
   Výzva na dodatočné vyrovnanie
   NaN%
   Likvidácia LTV
   NaN%
   Doba pôžičky
   Za predčasné splatenie nevzniká žiadna úroková sadzba
   7 Dni
   14 Dni
   30 Dni
   90 Dni
   180 Dni
   Počiatočné LTV (pomer pôžičky k hodnote)
   NaN%
   Počiatočné LTV NaN%
   Výzva na dodatočné vyrovnanie NaN%
   Likvidácia LTV NaN%
   Likvidačná cena(/)
   -
   Keď LTV dosiahne NaN%
   Hodinová a denná úroková sadzba
   - / -
   Celková výška úroku
   -
   Suma splácania
   -
   Prihláste sa a skontrolujte úrokovú zľavu.
   Úrok
   Hodinová úroková sadzba
   -
   Denná úroková sadzba
   -
   Celková výška úroku
   -
   Suma splácania
   -
   Prihláste sa a skontrolujte úrokovú zľavu.
   Vytvorte žiadosť o pôžičku.
   Kolaterál prevedený zo spotového účtu a prijatie pôžičky do spotového účtu.
   Splatiť kedykoľvek.
   Prijímajte kolaterál do spotového účtu
   Splatiť kedykoľvek
   Sadzby VIP úrovne
   Žiadny poplatok za transakciu
   Nízke sadzby pôžičky na stakovanie
   Čiastočná likvidácia
   FAQ
   1. Čo musí používateľ spĺňať, aby mohol získať pôžičku od Binance?
   1. Pokiaľ ste registrovaným používateľom na Binance, môžete si požičať získať pôžičku od Binance.
   2. Aké krypto si môžu používatelia požičať na Binance?
   2. Pôžička Binance podporuje požičiavanie niekoľkých kryptomien, vrátane BUSD a USDT. Viac informácií nájdete na stránke Pôžička od Binance.
   3. Aké krypto môžu používatelia použiť ako kolaterál?
   3. Pôžička Binance podporuje niekoľko krypto ako kolaterál, vrátane BTC a ETH. Viac informácií nájdete na stránke Pôžička od Binance.
   4. Aká dlhá je doba pôžičky v programe Pôžička od Binance?
   A4. K dispozícii sú pôžičky na 7, 14, 30, 90 a 180 dní. Splatiť ju môžete aj vopred a úrok sa počíta na základe hodín zapožičania.
   5. Ako sa počíta úrok?
   A5. Úroky sa počítajú každú hodinu a menej ako jedna hodina sa počíta ako jedna hodina. Úroková sadzba sa určuje podľa času, kedy ste si pôžičku zobrali.
   6. Ako splatím úrok a istinu?
   6. Musíte ich zaplatiť manuálne na stránke Príkazy. Úroky sa musia splatiť pred istinou.
   7. Môžem splatiť celú sumu pred dátumom splatnosti?
   A7. Splatiť môžete aj vopred a úrok sa počíta na základe hodín zapožičania.
   8. Čo je to LTV?
   8. LTV predstavuje hodnotu vašej pôžičky k hodnote vášmu kolaterálu. Cena, ktorá sa tu používa, je indexová cena. Rôzne mince s kolaterálom majú rozdielny počiatočný LTV, čo znamená, že keď použijete rôzne mince ako kolaterál rovnakej hodnoty, pôžička, ktorú získate, má tiež inú hodnotu.
   9. Čo sa stane, keď je môj LTV príliš vysoký?
   9. Ak je vaše LTV vyššie ako LTV s výzvou na dodatočné vyrovnanie, budeme vás informovať, aby ste pridali ďalší kolaterál alebo splatili svoju pôžičku. Ak je vaše LTV vyššie ako likvidačné LTV, vaše pozície budú zakaždým čiastočne zlikvidované (~50 %). Likvidácia sa zastaví po dosiahnutí počiatočného LTV. Keď je zostávajúci zostatok úveru menší alebo sa rovná 200 USD, vaša pozícia bude úplne zlikvidovaná. Upozorňujeme, že v extrémnych podmienkach na trhu môžu byť vaše pozície taktiež úplne zlikvidované.
   .10 Ako môžem upraviť svoj kolaterál?
   10. Svoj kolaterál si môžete upraviť na stránke Príkazy. Kedykoľvek môžete pridať viac kolaterálu a keď je váš LTV nižší ako pôvodný LTV, tiež môžete časť svojho kolaterálu odstrániť.
   11. Čo sa stane, ak dôjde k omeškaniu mojej splátky?
   A11. Po lehote splatnosti nasleduje 72 hodinové (pri termíne pôžičky 7 dní a 14 dní) alebo 168 hodinové obdobie (pri termíne pôžičky 30, 90 a 180 dní), počas ktorého vám bude účtovaný 3-násobok denného úroku. Ak nesplatíte pôžičku ani počas obdobia po lehote splatnosti, bude na jej splatenie použitý váš kolaterál.
   12. Môžem použiť zapožičané krypto na obchodovanie s maržou a futures? Môžem ich vybrať?
   12. Áno, môžete obchodovať na Binance pomocou získanej pôžičky pokiaľ splníte požiadavky na používanie služieb. Áno, môžete ich tiež vybrať.
   Otázka č. 13. Môže sa kolaterál použiť na stakovanie s cieľom vytvárania zisku a odpočítania úrokov?
   Odpoveď č. 13. Áno, kolaterál stakovania bude stakovaný na generovanie zisku na zníženie úroku pre príslušný príkaz na pôžičku potom, čo si vyberiete kolaterál stakovania. Podrobnosti o hodinovej a dennej úrokovej sadzbe a celkovej sume úroku „po stakovaní“ nájdete na stránke.
   Otázka č. 14 Bude zisk zo stakovania kolísať?
   Odpoveď č. 14. Áno, zisk zo stakovania bude kolísať a časom sa upraví. Všetky príkazy na pôžičku, ktoré sa zúčastňujú na stakovaní, sa však vypočítajú na základe zisku a úrokovej sadzby zobrazenej v čase požičania.
   Otázka č. 15 Existuje nejaké riziko, keď sa kolaterál používa na stakovanie?
   Odpoveď č. 15. Áno. Spoločnosť Binance sa snaží ponúknuť svojim používateľom len tie najlepšie projekty na stakovanie. Spoločnosť Binance nepreberá zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú kvôli problémom projektu s bezpečnosťou zmluvy na reťazci. Pred použitím pôžičiek Binance si pozorne prečítajte a vyjadrite súhlas so Zmluvou o poskytnutí pôžičky Binance.
   Otázka 16. Môžem si obnoviť príkaz na pôžičku?
   Odpoveď 16. Áno. Bez ohľadu na to, ktorý token ste si požičali (napr.bitcoin ,ethereum), môžete obnoviť príkaz na pôžičku do 24 hodín pred dátumom splatnosti príkazu na pôžičku. Obnovenie sa nevzťahuje na 180-dňové príkazy a príkazy na stakovanie pôžičiek. Každý príkaz na pôžičku je možné obnoviť len raz.