Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie správy Binance
Aktivita „Produkty ACH Simple Earn“ skončila

Aktivita „Produkty ACH Simple Earn“ skončila

2023-11-10 06:28
Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
Milí Binančáci,
Aktivita Produkty ACH Simple Earn“ už skončila. Odmeny vo forme poukazov ACH boli rozdelené medzi 500 najlepších oprávnených používateľov. 
Oprávnení používatelia sa budú môcť prihlásiť a vyplatiť poukazy cez Profil > Centrum výhier. Doba platnosti poukazov je stanovená na 14 dní odo dňa distribúcie.
Pôvodný odkaz na kampaň:
Poznámka: V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi preloženými verziami a originálnou anglickou verziou má prednosť anglická verzia.
Ďakujeme za vašu podporu!
Tím Binance
10. 11. 2023

Obchodujte kdekoľvek s Binance aplikáciou na obchodovanie kryptomien (iOS/Android)  

Sledujte nás na

  • Telegram

  • X

  • Facebook

  • Instagram

Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť alebo odvolať toto oznámenie kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez nutnosti upozornenia vopred.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Spoločnosť Binance vráti digitálne aktíva na spotový účet používateľov po skončení dohodnutého obdobia alebo po predčasnom vyplatení. Binance nezaručuje, že v priebehu času získate nejakú konkrétnu odmenu alebo návratnosť. Toto nepovažujte za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaniach pred rizikom.