Oznámenia
Domov
Centrum podpory
Oznámenia
Najnovšie aktivity
Ťažte BTC a CKB na Poole Binance a zdieľajte bonus navyše v hodnote 30 000 CKB!

Ťažte BTC a CKB na Poole Binance a zdieľajte bonus navyše v hodnote 30 000 CKB!

2024-05-27 00:00

Toto je všeobecné oznámenie. Uvedené produkty a služby nemusia byť dostupné vo vašom regióne.

Milí Binančáci,

Pool Binance spúšťa novú kampaň, ktorá umožňuje všetkým používateľom, ktorí ťažia CKB alebo BTC, zdieľať bonus navyše vo výške 30 000 CKB!

Obdobie kampane: 27. 5. 2024 00:00 (UTC) až 25. 7. 2024 00:00 (UTC)

Ako začať:

  1. Dokončite overenie totožnosti (KYC)

  2. Pozrite si návod na ťažbu CKBnávod na ťažbu BTC 

  3. Zapojte sa do Poolu Binance a začnite ťažiť

  4. Sledujte svoj aktuálny hashrate na Pool Binance a pozrite si svoje zárobky z ťažby

Štruktúra odmien:

Počas tohto obdobia kampane sa celkovo rozdelí 30 000 CKB medzi zúčastnených vedúcich 100 ťažiarov.

Oprávnení ťažiari CKB alebo BTC budú zoradení na základe ich celkového čistého príspevku hashrate a 100 najlepších oprávnených používateľov získa odmeny, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Celková štruktúra odmien v hodnote 20 000 CKB (ťažiari CKB)

Hodnotenie založené na čistom hashrate počas obdobia kampane

Odmena na oprávneného používateľa

1. - 10. miesto

800 CKB každý 

11. - 20. miesto

600 CKB každý 

21. - 30. miesto

400 CKB každý 

31. - 40. miesto

150 CKB každý 

41. - 50. miesto

50 CKB každý 

Hodnotenie založené na čistom hashrate počas obdobia kampane

Odmena na oprávneného používateľa

1. - 10. miesto

300 CKB každý 

11. - 20. miesto

250 CKB každý 

21. - 30. miesto

200 CKB každý 

31. - 40. miesto

150 CKB každý 

41. - 50. miesto

100 CKB každý 

Začnite ťažiť CKB na Pool Binance!

Podmienky:

  • Používatelia musia mať overené účty, aby mali nárok na akékoľvek odmeny.

  • Odmeny budú rozdelené do 7 pracovných dní po skončení obdobia kampane. Používatelia sa budú môcť prihlásiť a pozrieť si svoje odmeny v časti Fondová peňaženka.

  • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo diskvalifikovať všetkých účastníkov, ktorí podľa jej odôvodneného názoru konajú podvodne alebo nekonajú v súlade s akýmikoľvek platnými podmienkami.

  • Spoločnosť Binance si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť propagáciu alebo pravidlá propagácií podľa vlastného uváženia.

  • Ďalšie podmienky kampane nájdete tu

  • V preloženej verzii tohto pôvodne anglického článku sa môžu vyskytnúť nezrovnalosti. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí sa obráťte na pôvodnú verziu, kde nájdete najnovšie alebo najpresnejšie informácie.

Ďakujeme vám za podporu.

Tím Binance

27. 5. 2024

Obchodujte kdekoľvek s Binance aplikáciou na obchodovanie kryptomien (iOS/Android)  

Sledujte nás na

Binance si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť alebo odvolať toto oznámenie kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez nutnosti upozornenia vopred.

Varovanie pred rizikom: Ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte, a pri ktorých rozumiete rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používaniaVarovaniach pred rizikom.