Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel

Simple Earn

Jednoduchý spôsob vkladania a zarábania.
Pre podrobnosti o držbe sa prihláste
Už žiadne produkty Simple Earn
Zistiť viac
Flexibilné produkty
Prihláste sa na odber kedykoľvek a začnite získavať odmeny.
Zásady vyplatenia
Flexibilné pôžičky
Flexibilné produkty APR
Flexibilné produkty rozdeľujú odmeny na základe APR v reálnom čase a úrovní bonusov APR
APR v reálnom čase
Zamknuté produkty
Uzamknite aktíva na fixnú dobu a získajte viac odmien
Časová os distribúie odmien
Denný plán údržby
Zásady vyplatenia
Automatické prihlásenie na odber
Bezproblémový automatický odber pre flexibilné alebo uzamknuté produkty.
Flexibilné produkty
Zamknuté produkty
Časté otázky

  1. Ako funguje služba Simple Earn?

  Simple Earn umožňuje používateľom zarábať odmeny vkladaním svojich digitálnych aktív na flexibilné alebo uzamknuté časové obdobia.

  Používatelia sa môžu kedykoľvek prihlásiť na odber flexibilných produktov a začať zarábať odmeny každou minútou. Zamknuté produkty budú vyplatené v deň vyrovnania, ktorý je uvedený pre každý odber zvlášť.

  2. Aké odmeny môžem získať z flexibilných produktov?

  Flexibilné produkty rozdeľujú odmeny na základe APR v reálnom čase a úrovní bonusového APR. Distribuované odmeny sú zaokruhlené nadol na 8 desatinných miest.
  APR v reálnom čase je živým ukazovateľom odmien, ktoré môžete získať, a môže sa meniť každú minútu. Odmeny sa hromadia priamo do vašej peňaženky Earn každú minútu.
  Bonusové stupňované APR sa čas od času ponúka na vybraných flexibilných produktoch prostredníctvom štruktúry stupňovaných sadzieb a môže sa meniť na dennej báze. Hromadenie týchto odmien začína deň po odbere o 00:00 UTC. Začnete dostávať distribúcie odmien do vašej spotovej peňaženky deň po začiatku zberu (dva dni po odbere) medzi 00:00 UTC a 08:00 UTC.

  3. Aké sú pravidlá pre vyplatenie flexibilných produktov?

  Vaše aktíva flexibilného produktu sa vrátia do vašej spotovej peňaženky ihneď po úspešnom spracovaní žiadostí o vyplatenie.
  Denné limity vyplatenia sa však vzťahujú na každý flexibilný produkt a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Tieto limity a potenciálne oneskorenia pri prijímaní výnosov z vyplatenia môžu byť výsledkom rôznych faktorov, okrem iných vrátane: extrémnej volatility trhu, oneskorenia siete, veľkého počtu simultánnych pokynov na vyplatenie od iných používateľov Binance alebo akýchkoľvek iných neočakávaných udalostí.

  4. Kde môžem vyhľadať odmeny, ktoré som získal/-a za flexibilné produkty?

  Odmeny APR v reálnom čase sa pripočítavajú každú minútu priamo na zostatok každého flexibilného produktu do vašej peňaženky Earn (nie do vašej spotovej peňaženky). Bonusové odstupňované odmeny APR sa denne distribuujú do vašej spotovej peňaženky. Odmeny, ktoré ste získali, si môžete pozrieť v peňaženke Earn, príp. v časti História Simple Earn pre historické záznamy v sekcii Odmeny APR v reálnom čase alebo Bonusové odstupňované odmeny APR.

  5. Aké odmeny môžem získať z uzamknutých produktov?

  APR uzamknutého produktu sa môže denne meniť. Hromadenie týchto odmien začína deň po odbere o 00:00 UTC. Začnete dostávať distribúcie odmien do vašej spotovej peňaženky deň po začiatku zberu (dva dni po odbere) medzi 00:00 UTC a 08:00 UTC.

  6. Čo sa stane, ak si svoje uzamknuté produkty vyplatím skôr?

  Pre vybrané uzamknuté produkty môžete svoje aktíva vyplatiť kedykoľvek pred splatnosťou. Skoré vyplatenia však budú mať za následok stratu všetkých odmien, ktoré ste dostali. Vyplatená istina bude odpočítaná o sumu odmeny, ktorá bola distribuovaná do vašej spotovej peňaženky.

  7. Vybral/-a som si automatický odber uzamknutých produktov, kedy sa začnú hromadiť a distribuovať odmeny?

  V deň, keď uplynie platnosť vášho uzamknutého produktu, sa automaticky znova prihlásite na odber rovnakého uzamknutého produktu a ihneď začnete zbierať úroky. Odmeny budú distribuované do vašej spotovej peňaženky nasledujúci deň. Upozorňujeme, že automatický odber je k dispozícii len pre vybrané uzamknuté produkty.

  8. Ako sa určuje APR a aký je zdroj výnosov pre odmeny Simple Earn?

  APR odmeny z produktov Simple Earn určuje Binance podľa vlastného uváženia, pričom berie do úvahy rôzne faktory, ktoré sú starostlivo navrhnuté tak, aby zabezpečili, že odmeny vyplácané používateľom sú udržateľné a konkurencieschopné.
  Aktíva vložené používateľmi do Simple Earn môžu byť použité na rôzne účely. Napríklad môžu byť použité na on-chain stakovanie, požičiavané iným používateľom Binance prostredníctvom produktov maržových a krypto pôžičiek alebo na prevádzkové účely inými obchodnými jednotkami v rámci Binance.
  Binance môže tiež z času na čas spustiť propagačné kampane, ktoré sú sponzorované partnerskými projektmi a predstavené používateľom prostredníctvom krátkodobých propagačných ponúk APR na vybraných tokenoch.

  9. Kde nájdem viac informácií?

  Viac informácií nájdete v našich článkoch v Centre podpory alebo v našich Obchodných podmienkach.
Zobraziť viac