Dvojitá investícia
Speňažte svoj pohľad na trh a získajte prístup k potenciálne vysokým odmenám
Kúpte nízko alebo predajte vysoko
Široký výber
Žiadne poplatky za obchodovanie
Vysoké odmeny
Pre podrobnosti o držbe sa prihláste
Dostupné coiny
Časté otázky
1. krok: Vyberte aktívum
Režim pre začiatočníkov
Coin
APR
Aktuálna cena
Coin
APR
Aktuálna cena
Coin
APR
Aktuálna cena
* APR sa obnovuje v reálnom čase. Keď úspešne dokončíte prihlásenie na odber, použijeme najnovšie APR.
2. krok: Začnite
Rozhodnite sa, či budete predávať vysoko alebo nakupovať nízko
1
2
3
4
Nájsť produkty  
Predať za
Kúpiť za
--
dňa   --zarobte APR :  --
Aktuálna cena :
 --
2. krok: Vyberte si vyrovnanie
Aktuálna cena
--
Produkty teraz nie sú dostupné, obnovte stránku
Kalkulačka návratnosti
Ak chcete spustiť výpočet, vyberte produkt vyššie.

Časté otázky

  1. Čo je to dvojitá investícia?

  Dvojité investovanie vám poskytuje príležitosť kúpiť alebo predať kryptomenu za požadovanú cenu a dátum v budúcnosti, pričom získate vysoké odmeny bez ohľadu na to, ktorým smerom sa trh uberá.

  2. Aké sú výhody používania dvojitej investície?

  Kúpiť nízko alebo predať vysoko: Môžete kúpiť krypto za nižšiu cenu alebo ho predať za vyššiu cenu;
  Vysoké odmeny: Získate vysoký pasívny príjem bez ohľadu na to, ktorým smerom sa trh uberá;
  Široký výber: Môžete si vybrať zo širokej škály aktív a nastaviť cieľový dátum a cenu podľa svojich preferencií;
  Žiadne poplatky za obchodovanie: Nulové poplatky za obchodovanie pri dosiahnutí cieľa a splnení produktu „Kúpiť nízko“ alebo „Predať vysoko“.

  3. Kedy mám použiť dvojitú investíciu?

  Či už ste pokročilý obchodník alebo jednoducho HODLer, ktorý chce získať nejaké extra odmeny, existuje veľa rôznych dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre dvojité investovanie. Niektoré z najbežnejších scenárov zahŕňajú:
  Príkaz take-profit: Predajte svoju držbu kryptomien za cieľovú cenu, aby ste realizovali niektoré zo svojich ziskov a zároveň profitovali z dodatočných odmien;
  Kúpiť poklesy/dipy: Nakupujte kryptomeny za cieľovú cenu, keď trh klesne, a užívajte si dodatočné odmeny;
  Mať viac kryptomien: Máte kryptomeny, chcete získať ďalšie výnosy a zároveň ich držať;
  Získať viac stablecoinov: Máte stablecoiny, chcete získať ďalšie výnosy a zároveň ich držať.

  4. Ako fungujú produkty typu „kúpiť nízko“ a „predať vysoko“?

  Existujú dva typy produktov dvojitej investície: „Kúpiť nízko“ „Predať vysoko”.
  Produkty Kúpiť nízko vám umožňujú kúpiť si požadované krypto (napríklad BTC) v budúcnosti za nižšiu cenu so stablecoinmi (BUSD alebo USDT).
  -Dosiahnutý cieľ: V deň vyrovnania, ak je trhová cena rovnaká alebo nižšia ako cieľová cena, nakúpi sa cieľová mena (BTC)
  - Cieľ nebol dosiahnutý: V deň vyrovnania, ak je trhová cena vyššia ako cieľová cena, ponecháte si stablecoiny.
  V oboch scenároch získate najskôr odmeny vo forme stablecoinov. Po dosiahnutí cieľovej ceny sa suma vášho odberu a úrokový výnos použijú na nákup BTC.
  Produkty Predať vysoko vám umožňujú predať svoje existujúce krypto (napríklad BNB) v budúcnosti za vyššiu cenu (za BUSD).
  -Dosiahnutý cieľ: V deň vyrovnania, ak je trhová cena rovnaká alebo vyššia ako cieľová cena, vaše BNB sa predá za BUSD
  -Cieľ nebol dosiahnutý: V deň vyrovnania, ak je trhová cena nižšia ako cieľová cena, si necháte svoje BNB
  V oboch scenároch získate najskôr odmeny v existujúcej mene (BNB). Po dosiahnutí cieľovej ceny sa suma vášho odberu a získané odmeny predajú za BUSD.

  5. Čo je režim pre začiatočníkov pri dvojitej investícii?

  Režim pre začiatočníkov je určený pre nových používateľov s dvojitou investíciou. Poskytuje podrobného sprievodcu, ktorý vám pomôže prejsť procesom odberu dvojitej investície.
  Režim pre začiatočníkov môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou prepínača.

  6. Sú s dvojitou investíciou spojené nejaké riziká?

  S dvojitou investíciou sú spojené riziká.
  - Odoberané aktíva sú uzamknuté a pred dátumom vyrovnania ich nebudete môcť zrušiť ani vyplatiť.
  - Ak sa cena posunie ďalej od cieľovej ceny, stratíte možnosť nákupu alebo predaja za priaznivejšiu cenu.
  - Obchod sa môže uskutočniť len na základe ceny v deň vysporiadania.
  Upozorňujeme, že služba dvojitého investovania nepredstavuje investíciu bez rizika. Pred odberom si pozorne prečítajte podmienky produktu. Spoločnosť Binance nepreberá zodpovednosť za straty spôsobené kolísaním cien.

  7. Sú cieľová cena, dátum vysporiadania a APR fixné?

  Po dokončení prihlásenia na odber sa pevne stanoví vaša cieľová cena, dátum vyrovnania a APR. Po dokončení prihlásenia na odber už nemôžete tieto podmienky upravovať.
  Svoju cieľovú cenu, dátum vyrovnania a APR si môžete pozrieť v časti [Peňaženka Earn][História Earn].

  8. Čo sú „Suma odberu“, „Cieľová cena“, „Dátum vyrovnania“, „Mena vkladu“, „Cieľová mena“, „Obdobie odberu“ a „Cena vyrovnania“?

  Suma odberu
  Suma, ktorú ste vložili pri odoberaní dvojitej investície. Táto suma sa použije na nákup alebo predaj kryptomien.
  Cieľová cena
  Stanovená cena, za ktorú chcete kúpiť alebo predať kryptomenu.
  Dátum vyrovnania
  Stanovený dátum, kedy chcete kúpiť alebo predať kryptomenu. V tento deň získate aj návratnosť svojej investície.
  Mena vkladu
  Mena, ktorú ste použili na odber produktu dvojitej investície.
  Cieľová mena
  Aktívum, ktoré dostanete, ak sa dosiahne cieľová cena.
  Obdobie odberu
  Počet dní odo dňa odberu do dátumu vysporiadania.
  Vyrovnávacia cena
  Priemer trhovej ceny za posledných 30 minút pred 08:00 (UTC) v deň vyrovnania. Cena vyrovnania a cieľová cena určujú, či sa vaša suma odberu aj odmeny prevedú na cieľovú menu.

  9. Ako sa vypočítavajú moje výnosy?

  Odmeny
  Suma odberu * % APR * obdobie odberu (v dňoch) / 365
  Nižšie je zhrnutý výpočet celkovej sumy, ktorú dostanete v rôznych scenároch.
  Dvojitá investícia nákupu za nízku cenu
  Možné scenáre v deň vyrovnania:
  Cieľová cena je dosiahnutá: (suma odberu + odmeny) / cieľová cena
  Cieľová cena nie je dosiahnutá: Suma odberu + odmeny
  Duálna investícia predaja za vysokú cenu
  Možné scenáre v deň vyrovnania:
  Cieľová cena je dosiahnutá: (suma odberu + odmeny) * cieľová cena
  Cieľová cena nie je dosiahnutá: Suma odberu + odmeny

  10. Kedy dostanem svoje výnosy?

  Každý odoberaný produkt má dátum vyrovnania. Za cenu vyrovnania budeme považovať priemer trhovej ceny za posledných 30 minút pred 08:00 UTC v deň vyrovnania.
  Návratnosť vašej investície vypočítame v deň vyrovnania o 08:00 UTC na základe ceny vyrovnania a cieľovej ceny. Výnosy sa pripíšu do vašej spotovej peňaženky do 6 hodín.

  11. Môžem upraviť alebo zrušiť svoj odber?

  Bohužiaľ, po prihlásení na odberu už nemôžete upraviť alebo zrušiť svoj odber. Pred prihlásením si pozorne prečítajte podmienky k produktu.

  12. Ako si môžem pozrieť svoje odbery?

  Na webovej stránke Binance
  Prejdite na [Objednávky] > [História Earn] > [Dvojité investovanie]. Tu si môžete pozrieť svoje aktuálne položky týkajúce sa odberov a vyrovnania.
  V aplikácii Binance
  Prejdite na [Peňaženky] – [Earn] a kliknite na ikonu [História Earn] vpravo hore. Klepnite na [Flexibilné úspory] a zmeňte filter na [Dvojitá investícia]. Tu si môžete pozrieť svoje aktuálne položky týkajúce sa odberov a vyrovnania.

  13. Čo je to automatické zloženie?

  Automatické zloženie vám umožňuje automaticky znovu odoberať svoj plán dvojitej investície v deň vyrovnania.
  Po aktivácii tejto funkcie vám systém pomôže opätovne odoberať novú pozíciu, pričom dátum vyrovnania nastane v nasledujúci dostupný dátum vyrovnania od aktuálneho dátumu.
  Dátum vyrovnania pre BTC a ETH je každý utorok a piatok. Dátum vyrovnania pre všetky ostatné digitálne aktíva je každý piatok.
  Pokiaľ je aktivovaná funkcia automatického zloženia, váš plán dvojitej investície bude automaticky opätovne prihlásený na odber k najbližšiemu dostupnému dátumu vyrovnania v deň vyrovnania. Plán automatického zloženia môžete povoliť/zakázať 30 minút pred dátumom vyrovnania.
  Ak chcete povoliť funkciu automatického zloženia, prepnite na tlačidlo vedľa [Automatické zloženie] pri nastavovaní plánu. Potom si vyberte buď základný plán alebo pokročilý plán.
  Ak už máte existujúcu pozíciu dvojitej investície a chcete aktivovať/deaktivovať funkciu automatického zloženia, môžete tak urobiť prostredníctvom peňaženky Earn.
Zobraziť viac
Často kladené otázky o dvojitom investovaní môžu byť preložené a zverejnené v rôznych jazykoch. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, nesprávnych údajov, vynechaní alebo chýb, ktoré sa objavia v ktorejkoľvek preloženej verzii, má prednosť táto anglická verzia https://www.binance.com/en/dual-investment .