Dvojitá investícia
Speňažte svoj pohľad na trh a užívajte si vysoké výnosy
Kúpte nízko alebo predajte vysoko
Široký výber
Žiadne poplatky za obchodovanie
Zarábajte vysoký úrok
Pre podrobnosti o držbe sa prihláste
Dostupné mince
Často kladené otázky
Varovanie pred rizikom
Dvojitá investícia nie je produkt s garantovanou istinou a používatelia môžu stratiť viac prostriedkov, ako pôvodne odoberali. Aktíva prihlásené na odber sú uzamknuté do dátumu vyrovnania a podliehajú nestálosti trhu. Napríklad, ak pri nákupe klesne trhová cena výrazne pod vašu cieľovú cenu v deň vyrovnania, budete nakupovať za relatívne vyššiu cenu a naopak. Spoločnosť Binance nepreberá zodpovednosť za straty spôsobené kolísaním cien.
1. krok: Vyberte aktívum
Režim pre začiatočníkov
Minca
APY
Aktuálna cena
Minca
APY
Aktuálna cena
Minca
APY
Aktuálna cena
* APY sa obnovuje v reálnom čase. Keď úspešne dokončíte prihlásenie na odber, použijeme najnovšie APY.
2. krok: Začnite
Rozhodnite sa, či budete predávať vysoko alebo nakupovať nízko
1
2
3
4
Nájsť produkty  
Predať za
Kúpiť za
--
dňa   --zarobte APY :  --
Aktuálna cena :
 --
2. krok: Vyberte si vyrovnanie
Aktuálna cena
--
Produkty teraz nie sú dostupné, obnovte stránku
Kalkulačka návratnosti
Ak chcete spustiť výpočet, vyberte produkt vyššie.

Často kladené otázky

  1. Čo je to dvojitá investícia?

  Dvojitá investícia je produkt chráneného štruktúrovaného sporenia bez istiny so zvýšeným výnosom a zahŕňa dve rôzne meny. Pri prihlásení na odber si vyberiete podkladové aktívum, menu vkladu, sumu odberu a dátum vyrovnania. Váš výnos bude denominovaný v mene vkladu alebo v alternatívnej mene, v závislosti od podmienok uvedených nižšie.
  Existujú dva typy produktov dvojitej investície: (1) Predať za vysokú a (2) Kúpiť za nízku.
  Pre produkt Predať za vysokú,
  Zjednodušene to znamená, že ak je cena vysporiadania nad (nahor) cieľovou cenou, produkt je „uplatnený“.
  - produkt je uplatnený, ak je cena vyrovnania väčšia alebo rovná ako cieľová cena
  - produkt je neuplatnený, ak je cena vyrovnania < cieľová cena
  Pre produkt Kúpiť za nízku,
  Zjednodušene to znamená, že ak je cena vysporiadania pod (nadol) cieľovou cenou, produkt je „uplatnený“.
  - produkt je uplatnený, ak je cena vyrovnania menšia alebo rovná ako cieľová cena
  - produkt je neuplatnený, ak je cena vyrovnania > cieľová cena
  V prípade, že produkt nie je uplatnený, pre oba typy produktov dvojitého investovania dostanete výnosy v 0mene vkladu. Ak je produkt uplatnený, výnosy dostanete v alternatívnej mene.
  Každý odoberaný produkt má dátum vyrovnania. Aktuálnu cenu zohľadníme o 08:00 hod. (UTC) v deň vyrovnania ako cenu vyrovnania.

  2. Ako sa počíta môj výnos?

  (1) Keď je produkt uplatnený, bude suma vášho odberu a úrokový výnos prevedený do alternatívnej meny s cieľovou cenou ako konverzným kurzom. Nasledujúci vzorec zobrazuje celkovú sumu, ktorú dostanete:
  Predať za vysokú:
  (výška odberu * cieľová cena) * [1+ (APY % * dni vkladu / 365)]
  Kúpiť za nízku:
  (výška odberu / cieľová cena) * [1+ (APY % * dni vkladu / 365)]
  Keď je produkt neuplatnený, suma vášho odberu a úrokový výnos nebudú prevedené a dostanete ho v mene vkladu. Nasledujúci vzorec zobrazuje celkovú sumu, ktorú dostanete:
  Výška predplatného * [1 + (APY % * dni vkladu / 365)]

  3. Sú cieľová cena a APY pevné?

  Cieľová cena je pevná a nezmení sa. Občas môžeme prestať dočasne prijímať nové odbery, ak má produkt cieľovú cenu príliš blízko referenčnej aktuálnej cene.
  APY sa neustále mení a to závisí predovšetkým od cieľovej ceny, zostávajúcich dní vkladu a tiež od cenovej volatility. Po odoberaní produktu s dvojitou investíciou bude APY zamknuté počas vašich dní vkladu a nezmení sa.

  4. Ako si môžem prezrieť moje objednávky?

  Prejdite na [Objednávky] > [História zárobkov] > [Dvojitá investícia]. Tu si môžete pozrieť svoje aktuálne položky týkajúce sa predplatného a vyrovnania.

  5. Kedy dostanem svoje výnosy?

  Každý odoberaný produkt má dátum vyrovnania. Priemer z aktuálnej ceny za posledných 30 minút pred 16:00 hod. (UTC+8) v deň vyrovnania zohľadníme ako cenu vyrovnania. Váš výnos bude prevedený na váš spotový účet do 48 hodín od 16:00 hod. (UTC+8). Produkty s dvojitou investíciou nie je možné predčasne vyplatiť. Výnosy môžete prijímať až po dátume vyrovnania.

  6. Môžem svoje predplatné zrušiť?

  Bohužiaľ, po prihlásení už nemôžete zrušiť svoje predplatné. Pred prihlásením si pozorne prečítajte podmienky k produktu.

  7. Čo je to „cieľová cena“, „podkladové aktívum“, „mena vkladu“, „alternatívna mena“, „dni vkladu“ a „cena vyrovnania“?

  Cieľová cena
  Stanovená cena, za ktorú sa mena vkladu prevedie na alternatívnu menu, ak sa produkt uplatní.
  Podkladové aktívum
  Aktívum, na ktorom je založený produkt dvojitej investície. Napríklad, ak odkazujete na aktuálnu cenu BTC a cieľovú cenu BTC, tak podkladovým aktívom je BTC.
  Mena vkladu
  Mena, ktorú ste použili na predplatné produktu Dvojitá investícia
  Alternatívna mena
  Mena, ktorú dostanete, ak sa produkt uplatňuje.
  Dni vkladu
  Počet dní zostávajúcich do dátumu vyrovnania.
  Vyrovnávacia cena
  Priemer aktuálnej ceny za posledných 30 minút pred 08:00 hod. (UTC) v deň vyrovnania. Cena vysporiadania a cieľová cena určujú, či sa produkt uplatňuje alebo nie.

  8. Aké typy produktov máte v Dvojitej investícii?

  V súčasnosti máme isté podkladové aktíva: bitcoin, ethereum a ešte oveľa viac.
  Napríklad, nasledujúca tabuľka zahŕňa čiastočný zoznam produktov, ktoré v súčasnosti máme v dvojitej investícii.
  Predať za vysokú
  Mena vkladu - BTC, ETH
  Alternatívna mena - BUSD
  Kúpiť za nízku
  Mena vkladu - USDT, BUSD
  Alternatívna mena - BTC, ETH
Zobraziť viac