Platenie daní z kryptomien pomôže vám aj celému odvetviu Web3 – Ako?

2023-02-02

Hlavné poznatky

  • Nedodržiavanie miestnych daňových povinností môže mať za následok pokuty, penále a právne kroky. 

  • Používatelia by sa mali dozvedieť o pravidlách, ktoré platia pri podávaní daní. Najlepším miestom, kde začať, sú vládne webové stránky.

  • Nikto neplatí dane rád. Používatelia kryptomien, ktorí dodržiavajú daňové predpisy, však zvyšujú legitimitu celého ekosystému a následne priťahujú viac používateľov, investorov a podnikov.

Dane nemusia byť príťažou. Pridajte sa k nám na cestu za jedným z najdôležitejších, ale často prehliadaných aspektov kryptomien: poznať svoje miestne daňové zákony a ako ich dodržiavať. 

Zvykne sa vravieť, že na svete sú isté iba dve veci, dane a smrť. A pre nás všetkých tu v Binance a vás, ktorí zdieľate našu cestu blockchainom, možno do tohto zoznamu istôt pridať blížiaci sa príchod éry Web3. 

Ale čo platenie daní z vašej kryptoaktivity?

Nie je to najvzrušujúcejšia téma, ale rozhodne je príliš dôležitá na to, aby sme ju ignorovali. Preto sme si našli čas na to, aby sme upozornili na dôležitosť poznať vaše miestne daňové predpisy, kde nájsť relevantné informácie a prečo si myslíme, že ľudia, ktorí platia dane z kryptomien, pomáhajú celému ekosystému.

V krátkosti sa pozrieme aj na to, čo robí daňovú politiku správnou a tiež na ukážku úplne nového produktu, na ktorom sme pracovali, aby sme používateľom pomohli ušetriť čas a zdroje pri výpočtoch dane z kryptomien.

Dôležitosť poznania miestnych daňových zákonov

Od založenia Binance sme vždy zdôrazňovali dôležitosť dodržiavania existujúcich zákonov a nariadení spolu so zodpovednými inováciami pre všeobecný rast nášho odvetvia. 

Aj keď neúnavne pracujeme s regulačnými orgánmi po celom svete na budovaní a formovaní praktických regulačných rámcov týkajúcich sa kryptomien, je tiež našou povinnosťou ako spoločnosti, pre ktorú sú prvoradí používatelia, pomôcť komunite porozumieť všetkým požiadavkám na dodržiavanie predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú ako na jednotlivcov, najmä poznať a dodržiavať miestne daňové povinnosti. 

Každá krajina má voči kryptomenám iný daňový postoj. Napríklad, ťaženie, obchodovanie a držanie majú iné daňové implikácie v závislosti od jurisdikcie. Je v najlepšom záujme používateľov kryptomien poznať miestne pravidlá, ktoré sa na nich vzťahujú a čo musia urobiť, aby tieto zákony a nariadenia dodržiavali.

Nedodržanie môže mať za následok pokuty, penále a právne kroky.

Naučiť sa, ako platiť dane z kryptomien nemusí niesť len negatívne konotácie, ako je vyhýbanie sa trestu. Ak plne rozumiete svojim miestnym daňovým požiadavkám, budete tiež presne vedieť, ako využiť prípadné daňové odpočty, kredity alebo iné stimuly, na ktoré máte nárok, aby ste počas daňovej sezóny nepreplatili.

Kde nájsť informácie o miestnych daňových pravidlách

Každý krypto daňový rámec na svete má svoje vlastné pravidlá. Rovnako ako krypto, aj pravidlá zdaňovania digitálnych aktív sa neustále vyvíjajú. Návšteva vládnej webovej stránky je skvelým začiatkom na získanie aktuálnych informácií o miestnych daňových povinnostiach, ktoré sa vzťahujú na miesto, kde žijete alebo ste daňovým rezidentom. Napríklad oficiálna webová stránka daňového úradu vašej príslušnej jurisdikcie bude často obsahovať najspoľahlivejšie a najaktuálnejšie informácie. 

Alternatívne je hľadanie dobrého daňového poradcu, najmä špecialistu na krypto. Je to populárnym krokom, ktorý mnohým používateľom pomohol zorientovať sa v niekedy neistých alebo mätúcich miestnych predpisoch. Konzultácia so špecialistom, ktorý je oboznámený s miestnymi daňovými pravidlami, vám môže poskytnúť konkrétne pokyny, ako čo najlepšie dodržiavať zákony, ktoré sa na vás vzťahujú, napríklad čo predstavuje zdaniteľné alebo nezdaniteľné plnenie vo vašej krajine. 

A nakoniec, všeobecným tipom je vždy sledovať informácie a novinky o miestnej daňovej politike, ako sa uvádza v bežných médiách a na webových stránkach s finančnými správami alebo v najnovších diskusiách v rámci sociálnych sietí zameraných na krypto. Skôr, ako podľa nich budete konať, sa však uistite, že ste všetko, čo ste počuli z neoficiálnych zdrojov, overili u kvalifikovaného daňového poradcu alebo u príslušného daňového úradu. 

Je dobré, keď ľudia platia dane z kryptomien

Naše poslanie je jednoduché: presadzovať slobodu peňazí pre ľudí po celom svete. Spolupráca s vládami a dodržiavanie existujúcich predpisov sú dôležitým predpokladom pre masové osvojenie, ktoré v konečnom dôsledku prinesie úžitok všetkým používateľom a organizáciám v našom ekosystéme. Táto myšlienka sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí platia dane z kryptomien.

Žiaľ, kvôli činom malého percenta používateľov kryptomien ľudia mimo nášho odvetvia stále považujú kryptomeny za nástroj na vyhýbanie sa daniam namiesto technológie, ktorá by mohla zmeniť každý aspekt nášho života. 

Viac používateľov kryptomien dodržiavajúcich daňové zákony a predpisy znamená pozitívny vplyv na celkovú legitimitu ekosystému, a to tak v očiach (a pokladniciach) vlád a spoločnosti ako celku. 

Legitimita robí kryptomeny silnejšími

Práve táto legitimita pomôže prilákať viac používateľov, investorov a podnikov, čo následne len posilní náš priemysel a ekosystém. Legitimita prináša stabilitu, ktorá poskytuje nevyhnutný základ pre inovácie a rast, ako aj, možno, priaznivejšie zákony a lepšie celkové regulačné prostredie pre krypto.

Zvážte širšie okolnosti. Podobne ako kryptospoločnosti, ktoré sa vyhýbajú predpisom, aj používatelia, ktorí sa snažia vyhnúť daniam, vdychujú život falošným mýtom, že kryptomeny sú nástrojom pre zlých aktérov, technológiou, ktorá existuje na opačnej strane zákona.

Navyše, jednoduchým faktom je, že dodržiavanie miestnych daňových zákonov znamená lepšiu celkovú skúsenosť s kryptomenami, pretože nepochopenie dôsledkov by mohlo viesť k finančným sankciám a právnym krokom proti vám. 

Vytváranie zmysluplných daňových politík a nástrojov

V priebehu budúceho týždňa budeme zdieľať ďalšie informácie a nástroje, ktoré ľuďom pomôžu s ich kryptodaňami.

Globálne existuje nespočetné množstvo pravidiel, z ktorých mnohé sú mätúce aj pre milovníkov kryptomien, nehovoriac o bežných používateľoch. Vo všeobecnosti by zákonodarcovia mali vypracovať politiky, ktoré namiesto dusenia používateľov nadbytočnou byrokraciou, ponúkajú jasnosť, transparentnosť a flexibilitu. Nesmieme tiež zabúdať na potrebu podporovať, nie potláčať, inovácie v kryptopriestore.

Nakoniec, vzhľadom na to, aké zložité môžu pre jednotlivcov byť dane z kryptomien, máme pre používateľov Binance niekoľko zaujímavých správ. Celý minulý rok sme vyvíjali výkonný nástroj na výpočet daní, ktorý je navrhnutý s ohľadom na používateľov kryptomien, a čo je najdôležitejšie, je dostupný bez ďalších poplatkov. Konečne ho môžeme predstaviť. Sledujte nás na Twitteri alebo sledujte náš blog, kde nájdete ďalšie novinky. 

Prečítajte si tiež