Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Mga Protocol ng Liquidation

2021-05-26 03:27
Ginagamit ng Binance ang Mark Price para maiwasan ang mga hindi kinakailangang liquidation at para malabanan ang pagmamanipula sa merkado.

Ano ang pinagkaiba ng Mark Price at Last Price?

Para maiwasan ang mga biglang pagtaas at hindi kinakailangang liquidation sa mga panahong mataas ang volatility, gumagamit ang Binance Futures ng Last Price at Mark Price.
Tumutukoy ang Last Price sa pinakabagong presyo ng transaksyon kung saan na-trade ang kontrata. Sa madaling salita, tinutukoy ng huling trade sa history ng pag-trade ang Last Price. Ginagamit ito sa pagkalkula sa iyong realized PnL (Profit and Loss).
Sa kabilang banda, kinakalkula ang Mark Price gamit ang kumbinasyon ng data ng pagpopondo at isang basket ng data ng presyo mula sa maraming palitan ng spot. Kinakalkula ang iyong mga liquidation price at unrealized PnL batay sa Mark Price.
Dito lilipat sa pagitan ng 2 presyo sa Mobile application at sa Desktop na bersyon:
Isinasaayos ang panganib at leverage batay sa kabuuang exposure ng customer; kung mas malaki ang posisyon, mas mataas ang kinakailangang margin, at mas mababa ang leverage. Nati-trigger ang liquidation kapag:
Collateral = Inisyal na Collateral + Realized PnL + Unrealized PnL < Maintenance Margin
Mahalagang tandaan na direktang maaapektuhan ng pagbabago sa maintenance margin ang liquidation price. Para maiwasang ma-liquidate (ibig sabihin, pumalo sa 100% ang ratio ng margin), magdagdag pa ng margin o bawasan ang mga posisyon mo. Inirerekomendang panatilihing mas mababa sa 80% ang ratio ng margin. 

Liquidation Price

Nangyayari ang liquidation kapag umabot ang Mark Price sa liquidation price ng isang posisyon. Pinapayuhan ang mga trader na bantayang mabuti ang mga paggalaw ng Mark Price at liquidation price para maiwasang ma-liquidate.
Sa hedge mode, pareho ang liquidation price ng mga long at short na posisyon ng parehong simbolo sa cross margin mode.
Kung ang mga long at short na posisyon ng parehong simbolo ay nasa isolated mode, magkakaroon ng dalawang magkaibang liquidation price ang mga posisyon depende sa margin na inilaan sa mga posisyong iyon.
Nagbibigay-daan ang Binance sa pag-trade na may mataas na leverage sa pamamagitan ng paggamit ng sopistikadong engine ng panganib at modelo ng liquidation na posibleng kumplikado. Puwede mo ring gamitin ang built-in na calculator para tukuyin ang liquidation price.
Para malaman ang higit pa tungkol sa pagkalkula ng Liquidation Price, sumangguni sa:

Ano ang nangyayari kapag nagli-liquidate?

Sa proseso ng liquidation, makakansela agad ang lahat ng bukas na order. Ang lahat ng user ay sasailalim sa mga parehong protocol ng liquidation na tinatawag na “Smart Liquidation.” Iniiwasan ng Binance ang buong liquidation ng posisyon ng isang user sa tuwing posible. 
Sa kahit sinong trader na na-clear sa pamamagitan ng puwersahang liquidation at hindi dahil sa order na mula sa user, may sisingiling bayad sa liquidation sa halagang na-liquidate lang (hindi sa notional value ng posisyon).
Tandaan na sa mga karaniwang pagkakataon, ang mga user na may mas maliit na posisyon ay may mataas na posibilidad na ganap na ma-liquidate kapag nagkaroon ng liquidation, habang mas mababa naman ang posiblidad na ganap na ma-liquidate ang mga user na may mas malaking posisyon. Ito ay dahil ang Maintenance Margin ay nakabatay sa laki ng posisyon ng isang user at hindi sa kanyang napiling leverage. Bilang resulta, ang epektibong Maintenance Margin ay mas mababa kaysa sa rate ng bayad sa liquidation para sa mga user na may mas maliit na posisyon, na magreresulta sa kanilang pagkabangkarote kapag pumasok sila sa liquidation, anuman ang panghuling clearing price.

Mga Order ng Liquidation

Tandaan na ang lahat ng liquidation order ay mga Immediate or Cancel order. Mapupunan ang order hangga't kaya at makakansela ang matitira. Iba ito sa Fill or Kill order na maipapatupad lang kung ganap na maipapatupad ang order, kung hindi ay makakansela ito. Ang mga natitirang posisyon ay maitatalaga sa Pondo ng Insurance, o gagamitin para sa liquidation ng kabilang partido.
Kakanselahin muna ng system ang lahat ng bukas na order, pagkatapos ay susubukan nitong bawasan ang limitasyon sa margin ng user sa pamamagitan ng isang single na malaking Immediate or Cancel order nang hindi nili-liquidate nang buo ang user. Kung nakakasunod sa margin ang user pagkatapos isaalang-alang ang mga realized na pagkalugi at bawas sa bayad sa liquidation, hihinto na ang liquidation. 
Kung hindi pa rin nakakasunod sa margin ang user, isasara ang posisyon ng user sa bankruptcy price at kukunin ng Pondo ng Insurance ang posisyon dahil idedeklara nang bangkarote ang user. Ang isang bahagi ng natitirang collateral (kung mayroon man) ay mapupunta sa Pondo ng Insurance. Kung nabangkarote ang isang account (negatibo ang balanse sa wallet), gagawing 0 ng Pondo ng Insurance ang balanse sa account.

Naka-automate na Pag-clear ng Negatibong Balanse

Kapag napunta sa negatibong equity ang balanse sa account ng isang user, gagamitin ng Binance ang Pondo ng Insurance para mabayaran ang mga kulang na pondo sa account ng user. Magsasagawa ng automated na pag-clear ng negatibong balanse tuwing sampung minuto. 
Tandaan na ang mga negatibong balanse sa account ay awtomatikong ike-clear para sa mga user na nakakatugon sa lahat ng kinakailangan sa ibaba: 
  • Siguraduhing hindi naka-activate ang multi-assets mode.
  • Para sa mga negatibong balanse sa mga USDⓈ-Margined account, walang bukas na posisyon (cross o isolated) sa account. 
  • Para sa mga negatibong balanse sa mga Coin-Margined account, siguraduhing walang bukas na posisyon (cross o isolated) sa account.
  • Hindi nakapaglipat ng mga pondo ang user para mapalitan ang mga nawala sa kanyang account pagkatapos ng liquidation.
Kung hindi mo natutugunan ang mga pamantayang nakasaad sa itaas, makipag-ugnayan sa aming mga Customer Service agent para magpatulong.

Bayad sa Clearance ng Insurance

Kapag na-liquidate ang posisyon ng isang user, isang partikular na porsyento ng bayad sa Clearance ng Insurance ang kokolektahin at idaragdag sa mga reserba ng Pondo ng Insurance, na mamarkahang "Clearance ng Insurance" sa Kasaysayan ng Transaksyon.
Inirerekomendang mahigpit na kontrolin ng mga user ang kanilang mga panganib sa posisyon para maiwasang ma-liquidate.
Para sa higit pang detalye tungkol sa bayarin sa Clearance ng Insurance, sumangguni sa page ng mga panuntunan sa pag-trade.
Tandaan:
  • Para matiyak ang kalidad ng serbisyo at stability ng merkado kapag humaharap ang system sa tuloy-tuloy na liquidation, posibleng direktang saklawin ng Pondo ng Insurance ang mga posisyon sa liquidation. Tandaan na sasaklawin ng Pondo ng Insurance ang mga posisyon sa liquidation sa mga bankruptcy price, at posibleng ang mga bankruptcy price ay labas sa hanay ng presyo sa merkado na nasa kontrata.
  • Magpapadala kami ng mga notification ng margin call at liquidation call sa mga email, text message, at internal na mensahe. Ang mga notification ay nagsisilbing babala sa panganib at hindi magagarantiyahan ang pagpapadala nito sa tamang oras. Sumasang-ayon ka na habang ginagamit mo ang Serbisyo, sa ilang partikular na sitwasyon (kasama ang dahil sa congestion ng personal na network at hindi magandang network environment), puwedeng hindi matanggap o maantala ang pagtanggap ng mga user sa mga paalala sa SMS o email.  Tandaan na kung masyadong malapit ang oras ng margin call at oras ng liquidation call sa isa't isa, awtomatikong kakanselahin ng system ang notification ng margin call, ang notification lang ng liquidation call ang ipapadala namin sa iyo. Nakalaan sa Binance ang karapatang maghatid ng mga notification, at wala itong obligasyong gawin iyon.
*Disclaimer: Puwedeng magbago ang mga numero sa artikulong ito nang walang karagdagang abiso. Sumangguni sa English na bersyon para sa mga pinaka-updated na numero.