Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Strategy Trading

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Mga Option
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Ano ang Futures Grid Trading

2021-01-28 16:04
Tutorial na Video
Ang grid trading ay isang bot sa pag-trade na nag-o-automate ng pagbili at pagbebenta ng mga futures contract. Idinisenyo ito para maglagay ng mga order sa merkado sa mga paunang naitakdang agwat sa isang naka-configure na hanay ng presyo. 
Ang grid trading ay kapag naglagay ng mga order na mas mataas o mas mababa kaysa sa isang itinakdang presyo, na gumagawa ng grid ng mga order sa mga pataas at pababang presyo. Sa ganitong paraan, bumubuo ito ng isang trading grid. Halimbawa, ang isang trader ay puwedeng maglagay ng mga buy-order sa bawat $1,000 na mas mababa sa market price ng Bitcoin, habang naglalagay rin ng mga sell-order sa bawat $1,000 na mas mataas sa market price ng Bitcoin. Sinusulit nito ang iba't ibang kondisyon.
Pinakamahusay ang Futures Grid trading sa mga volatile at sideways na merkado kapag nagpapabago-bago ang mga presyo sa isang partikular na saklaw. Ang diskarteng ito ay sumusubok na kumita sa maliliit na pagbabago sa presyo. Kung mas marami kang grid na isasama, mas dadalas ang mga trade. Gayunpaman, may kapalit ito dahil mas mababa ang kikitain mo sa bawat order. 
Kaya naman, isa itong sitwasyon kung saan kailangang mamili sa pagitan ng pagkakaroon ng maliliit na kita mula sa maraming trade, o diskarteng mas madalang pero mas malaki ang kinikita sa bawat order.
Live na ngayon ang Binance Grid Trading sa USDⓈ-M Futures. Puwedeng mag-customize at magtakda ng mga parameter ng grid ang mga user, para tukuyin ang mga itaas at ibabang limitasyon ng grid at ang bilang ng mga grid. Kapag nagawa na ang grid, awtomatikong bibili o magbebenta ng mga order ang system batay sa mga paunang itinakdang presyo. 
Unawain natin kung paano ito gumagana.
Ipagpalagay na inaasahan mong maglaro ang Bitcoin sa saklaw ng presyong mula $50,000 hanggang $60,000 sa loob ng susunod na 24 na oras. Sa ganitong sitwasyon, puwede kang mag-set up ng sistema ng grid trading na magte-trade sa loob ng tinatayang saklaw na ito. 
Sa panel ng grid trading, puwede kang magtakda ng mga parameter ng diskarte, kasama ang:
 • Ang mas mataas at mas mababang hangganan ng saklaw ng presyo
 • Ang bilang ng mga order na ilalagay sa loob ng na-configure na saklaw ng presyo,
 • Lapad sa pagitan ng bawat buy- at sell-limit order.
Sa ganitong sitwasyon, habang bumababa ang presyo ng Bitcoin papuntang $55,000, mag-iipon ang bot ng grid trading ng mga posisyon sa pagbili pababa sa mas mababang presyo kaysa sa merkado. Habang nakakabawi ang presyo, magbebenta ang bot pataas sa mas mataas na presyo kaysa sa merkado. Sa pangkalahatan, sinusubukang kumita ng diskarteng ito sa mga pagbalik ng presyo.
Magbasa pa tungkol sa Long/Short Grid Trading.
Babala ng Panganib: Ang grid trading bilang isang tool ng diskarte sa pag-trade ay hindi dapat ituring na payo sa pananalapi o pamumuhunan mula sa Binance. Gamitin ang grid trading sa iyong sariling pagpapasya at pananagutan. Hindi mananagot sa iyo ang Binance para sa anumang pagkalugi na puwedeng mangyari mula sa iyong paggamit ng feature na ito. Inirerekomenda sa mga user na basahin at unawain nang mabuti ang Tutorial sa Grid Trading, magkaroon ng kontrol sa panganib, at magsagawa ng makatuwirang pag-trade nang hindi lampas sa iyong pinansyal na kapasidad.

I-set Up ang Iyong Diskarte sa Futures Grid Trading

1. Pagka-log in, pumunta sa interface ng USDⓈ-M Futures trading at i-click ang [Grid Trading].
Kung ginagamit mo ang Binance App, i-tap ang [Futures] - [USDⓈ-M Futures] - [Grid Trading]
2. Pumili ng simbolo para isagawa ang diskarte at itakda ang mga parameter ng grid. I-click ang [Gawin] para kumpirmahin.
Pansinin na ang mga sumusunod na sitwasyon ay puwedeng maging sanhi ng pagkabigong malikha ang grid:
 1. Kapag kasalukuyan kang nagsasagawa ng grid trading sa napiling simbolo.
 2. Kapag mayroon kang mga bukas na order o posisyon sa napiling simbolo.
 3. Kapag nasa ilalim ka ng hedge position mode, gawing one-way mode.
 4. Kapag lumampas ka sa limitasyon, ang kabuuang dami ng gumagana at na-trigger ng limitasyon na grid trading ay 10.

Mekanismo ng Futures Grid Trading

Ang life cycle ng grid trading:
 1. Grid Trigger (opsyonal)
 2. Inisyal na istruktura
 3. Bukas na posisyon
 4. Pag-update ng Grid
 5. Stop Trigger (opsyonal)
 6. Pagkansela
Pagtatakda ng Futures Grid Trigger (opsyonal)
Para sa parameter #10 at #11:
Ang mga user ay puwedeng magpasyang simulan agad ang mga grid limit order, o magpasyang mag-trigger kapag umabot ang market price sa isang partikular na halaga. Mati-trigger ang mga grid order kapag ang napiling trigger price (Last price o Mark price) ay naging mas mataas o mas mababa kaysa sa ilalagay mong trigger price.
Pagtukoy sa inisyal na istruktura ng diskarteng grid
Para sa parameter #1, #2,# 3,# 4, at #6:
Ang inisyal na istruktura ay ang tumukoy ng isang serye ng mga antas ng presyo, ayon sa pinakahuling market price (buy, sell, mid-price), maglagay ng mga sell limit order sa presyong mas mataas kaysa sa market price, at isang buy limit order sa presyong mas mababa kaysa sa market price, at maghintay na ma-trigger ang presyo.
Tandaan na ang bilang ng mga limit order ay ang bilang ng mga grid +1 sa oras ng inisyal na konstruksyon dahil walang posisyon ang hinawakan. Isa sa mga iyon (ang isang malapit sa pinakahuling market price) ay ang inisyal na opening order na naghihintay na maipatupad;
Inisyal na proseso ng paggawa
Para sa mga neutral na grid, magsisimula ang diskarte nang walang inisyal na posisyon. Mati-trigger ang inisyal na posisyon kapag nag-trade ang merkado nang lampas sa pinakamalapit na price point pagkatapos ng inisyal na paggawa.
Halimbawa:
Ipagpalagay na itinakda mo ang mga parameter ng iyong diskarte nang ganito:
Kontrata: BTCUSDT Perpetual
Mas mababang presyo: $20,000
Mas mataas na presyo: $45,000
Bilang ng mga grid: 5
Mode: Arithmetic
Ganito ang magiging distribusyon ng presyo: $20,000, $25,000, $30,000, $35,000, $40,000, $45,000
Ilalagay nang mas mataas sa kasalukuyang market price ang mga inisyal na sell order para sa neutral na grid. Samantala, ipo-populate ang mga buy order nang mas mababa kaysa sa kasalukuyang market price. Tandaan na hindi isasama ang presyong pinakamalapit sa market price. Sa ganitong sitwasyon, ganito mapo-populate ang mga inisyal na grid limit order: 
PanigPresyo
Magbenta$45,000
Magbenta$40,000
Bumili$30,000
Bumili$25,000
Bumili$20,000
Update sa Futures Grid
Sa update sa Futures Grid, sa tuwing maaabot ang isang punto ng presyo, ibig sabihin, mapupunan ang limit order, maa-update ang grid limit order sa tamang oras. Ang presyo ng pinakakamakailang naipatupad na order ay laging hahayaang blangko, pagkatapos, pupunan ulit ang mga buy o sell limit order ayon sa mga itinakdang parameter, kaya naman mapapanatili ang bilang ng mga limit order sa grid, gaya ng ipinapakita sa sumusunod na halimbawa.
Ang inisyal na market price ay $10,010, at ang grid limit price sa bawat unit ay:
Presyo
Direksyon
$10,200
Magbenta
$10,100
Magbenta
$10,000
Bumili
$9,900
Bumili
$9,800
Bumili
Kung ipagpapalagay na ang presyo ay bumagsak sa $10,000 at ipinatupad ang buy order, ito ang inisyal na bukas na posisyon, at ang grid limit order ay magiging:
Presyo
Direksyon
$10,200
Magbenta
$10,100
Magbenta
$10,000
-
$9,900
Bumili
$9,800
Bumili
Tataas ang presyo sa $10,100 at ipapatupad ang sell order, at maa-update ang mga grid limit order gaya ng sumusunod:
Presyo
Direksyon
$10,200
Magbenta
$10,100
-
$10,000
Bumili
$9,900
Bumili
$9,800
Bumili
Kapag bumagsak ang presyo sa $9,900 at isinagawa ang dalawang sell order, maa-update ang mga grid limit order gaya ng sumusunod:
Presyo
Direksyon
$10,200
Magbenta
$10,100
Magbenta
$10,000
Magbenta
$9,900
-
$9,800
Bumili
At iba pa.
Pagtatakda ng Stop Trigger (opsyonal)
Para sa parameter #12:
Puwedeng piliin ng mga user na manu-manong wakasan ang operasyon ng grid o itakda ang Stop Trigger.
Ang Stop Trigger ay nangangahulugang kapag tumaas ang market price nang higit sa Stop_upper_limit o bumagsak nang mas mababa sa Stop_lower_limit, ibig sabihin, hindi na sumusunod ang merkado sa isang swinging trend, ititigil ng grid ang operasyon nito.
Pagkansela ng Order
Para sa parameter #13 at #14:
Puwedeng piliin ng mga user na kanselahin ang lahat ng order at isara ang lahat ng posisyon nang manu-mano o awtomatiko pagkatapos tumigil ang grid.
Kapag naka-enable ang 'kanselahin ang lahat ng order sa stop,' awtomatikong kakanselahin ng system ang lahat ng hindi napunang order para sa simbolo kapag tumigil ang grid. Kapag naka-enable ang 'isara ang lahat ng posisyon sa stop,' awtomatikong isasara ng system ang lahat ng bukas na posisyon sa market price para sa simbolo kapag tumigil ang grid.
Tandaang sa panahon ng operasyon ng grid, ang mga sumusunod na sitwasyon ay magreresulta sa pagwawakas sa grid:
 • Manu-manong pagwawakas sa grid;
 • Hindi sapat na margin na magiging sanhi para ma-liquidate ang ilang posisyon o hindi makapaglagay ng mga order;
 • Manu-manong pagkansela ng ilan o lahat ng grid limit order;
 • Manu-manong pagsasara ng ilan o lahat ng posisyon sa grid;
 • Kapag naihatid ang kontrata ng paghahatid, wala na ang produkto at awtomatikong ititigil ang diskarteng grid. Sa proseso ng paghahatid, awtomatikong aalisin ng system ang mga limit order ng user at ise-settle nito ang mga bukas na posisyon.
Mag-aabiso ang system para sa mga pagkilos sa itaas kung kasalukuyang tumatakbo ang grid, ang abiso ay makikita sa ibaba:
Mas mababa kaysa sa 20 ang inirerekomendang leverage sa grid trading, dahil kapag masyadong mataas ang leverage, posibleng maging dahilan ang hindi sapat na margin para ma-liquidate ang posisyon o mabuksan ang order, at puwede itong magdulot ng pagwawakas sa grid. Kung mas mataas ang leverage kaysa sa 20x, may lalabas na pangalawang kumpirmasyon para paalalahanan ang mga user.

Mga parameter ng Futures Grid Trading

1. Pumili ng simbolo
Ang unang parameter na dapat mong piliin ay ang kontrata kung saan ide-deploy ang bot sa pag-trade. 
2. Piliin ang Cross/Isolated margin mode
Tukuyin ang uri ng margin para sa posisyon sa grid trading: Isolated o Cross margin mode. Sa isang isolated margin mode, magkahiwalay ang margin sa bawat pares sa pag-trade. Samantala, magkakapareho ang margin sa lahat ng pares sa pag-trade sa futures account para sa cross margin mode.
3. I-adjust ang leverage
Piliin ang gusto mong halaga ng leverage. Parehong pinapalaki ng leverage ang mga kita at pagkalugi. Sa leverage, puwede mong mapalaki ang relatibong maliliit na paggalaw sa presyo para sa posibilidad na kumita, na katumbas ng oras at pagod mo. Pero tandaan na kung nakakabuti ang leverage, puwede rin itong makasama sa iyo, at dapat kang maging maingat sa paggamit nito.
4. Lower at Upper price 
Itakda ang lower price at upper price ng grid (hindi na mababago pagkatapos mailagay ang grid order). Kung malalampasan ang pinakamataas o pinakamababang grid, wala nang bubuksang posisyon. Halimbawa, kung $48,000 ang kasalukuyang presyo ng BTCUSDT, ang hula ng user ay babagsak ang presyo kapag umabot ito nang mas mataas sa $49,000, sa ganitong sitwasyon, puwedeng itakda ang upper price sa $49,000. Pagkatapos umabot ang presyo sa $49,000, hindi na magbubukas ng mga posisyon ang grid.
5. Mode: Arithmetic / Geometric (hindi mababago pagkatapos mailagay ang grid order)
Arithmetic: May pantay-pantay na pagkakaiba sa presyo ang bawat grid.
Hinahati ng arithmetic grid ang saklaw ng presyo mula sa grid_lower_limit hanggang sa grid_upper_limit sa grid_count batay sa pantay na pagkakaiba ng presyo.
Ang pagkakaiba sa presyo ng bawat grid ay:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Pagkatapos, bumubuo ito ng isang serye ng mga agwat ng presyo:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Sa grid_upper_limit, n = grid_count
Halimbawa: Arithmetic price_diff = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (ang susunod na presyo ay mas mataas nang 100 kaysa sa nakaraan)
Geometric: May pantay-pantay na ratio ng pagkakaiba sa presyo ang bawat grid.
Hinahati ng geometric grid ang saklaw ng presyo mula sa grid_lower_limit hanggang sa grid_upper_limit sa grid_count sa pamamagitan ng pantay na ratio ng presyo.
Ang presyo ng ratio ng bawat grid ay:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit)^(1/grid_count)
Ang pagkakaiba sa presyo ng bawat grid ay:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1)*100%
Pagkatapos, bumubuo ito ng isang serye ng mga agwat ng presyo:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
Sa grid_upper_limit, n = grid_count
Halimbawa: Geometric grid price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1,... (ang susunod na presyo ay 10% mas mataas kaysa sa nakaraang presyo)
6. Ang mga grid (ibig sabihin, dami ng mga limit order) — ay hindi mababago pagkatapos mailagay ang grid order.
Ang minimum ay 2 at ang maximum ay 149
Tandaan: Ang pagkakaiba ng presyo ay hindi puwedeng mas mababa kaysa sa laki ng tick, kung hindi, kinakailangang baguhin ang Grid_count o Grid upper/lower limit.
Paano kakalkulahin?
1. Arithmetic grid, price_diff =(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount<tickSize
2. Geometric grid, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize, price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit)^(1/grid_count)
7. Kita/grid (ikinaltas ang bayarin)
Tandaan na kung ang Pofit/grid ay mas mababa sa komisyon ng maker, mag-aabiso ang system na posibleng hindi masasakop ng kabuuang kita ng grid ang bayad sa pag-trade.
Paano kakalkulahin? (Ang kita/grid ay isang pagtatantya at para sa sanggunian lang)
1. Arithmetic grid
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Halimbawa: Agwat ng presyo 1000-2000,Grid_count 10,Komisyon 0.1%,kung gayon, ang pagkakaiba ng presyo ng bawat grid ay: (2000-1000)/10=100,profit_per_grid_lower = ((2000+100)/2000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=4.79%;profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78%
2. Geometric grid:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^ (1/grid_count)-1-2*transaksyon fee%
Halimbawa: Agwat ng presyo 1000-2000,Grid_count 10,Komisyon 0.1%,kung gayon, ang ratio ng presyo ng bawat grid ay: (2000-1000) ^ (1/10) = 107.18%, Kita/grid = 107.18%-1-2×0.1%=6.98%
8. Inisyal na margin (hindi mababago pagkatapos mailagay ang grid order)
Inisyal na margin = initial_value / leverage
Puwedeng manu-manong ilagay o i-drag ng user ang slider (ang porsyento ng puwedeng ipuhunang halaga ay hanggang sa 100%, Inisyal na margin = porsyento * balanse sa margin), at ito ay dapat na nasa loob ng pagitan ng min_initial_margin at ang balanse sa margin.
min_initial_margin= minQty*sum(price)/(leverage*adjust_coef)
minQty: ang minimum grid_qty
adjust_coef: ang kasalukuyang default ay 0.9, ito ay mababago ayon sa mga kondisyon ng merkado
9. Kabuuang pamumuhunan (hindi mababago pagkatapos mailagay ang grid order)
Kabuuang pamumuhunan = Inisyal na margin*leverage
Pagkatapos maitakda ang leverage, ang minimum na Initial_value = sum(price*minQty);ang maximum na Initial_value = margin*leverage
10. Dami/Order (ibig sabihin, Dami ng grid)
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
11. Available na balanse sa margin (ibig sabihin, balanse sa margin ng USDⓈ-M Futures account)
12. Trigger_type: Last price / Mark price(Opsyonal, puwedeng baguhin bago ma-triger ang grid)
1. Uri ng grid trigger: Kapag naabot ng last price o market price na pinili mo ang set trigger price, magsisimulang tumakbo ang grid.
2. Uri ng stop trigger: Kapag naabot ng last price o market price ng simbolong pinili mo ang set top o bottom stop price, titigil ang grid.
13. Trigger_price(Opsyonal, puwedeng baguhin bago ma-trigger ang grid)
Mati-trigger ang grid order kapag ang Last Price / Mark price ay tumaas nang higit sa o bumagsak nang mas mababa sa trigger price na inilagay mo.
14. Stop_upper_limit / Stop_lower_limit, ibig sabihin, Stop loss top price / Stop loss bottom price (Opsyonal, puwedeng baguhin bago ma-trigger ang grid)
1. Stop_upper_limit
Ang stop loss top price ay dapat na mas mataas kaysa sa upper price, last price, at trigger price; kapag naabot ng pinakabagong market price ang Stop_upper_limit, titigil sa paggana ang grid.
2. Stop_lower_limit
Ang stop loss bottom price ay dapat na mas mababa sa lower price, last price, at trigger price; kapag naabot ng pinakabagong market price ang Stop_lower_limit, titigil sa paggana ang grid.
15. Kanselahin ang lahat ng Order sa Stop (Opsyonal, minarkahan bilang default, puwedeng baguhin bago ma-trigger ang grid)
I-enable ang kanselahin ang lahat ng order sa stop para awtomatikong makansela ang lahat ng hindi napunang order para sa simbolo kapag tumigil ang grid; kapag naka-disable, puwede mong kanselahin lahat nang manu-mano pagkatapos tumigil ang grid.
16. Isara ang lahat ng Posisyon sa Stop (Opsyonal, puwedeng baguhin bago ma-trigger ang grid)
I-enable ang isara ang lahat ng posisyon sa stop para awtomatikong maisara ang lahat ng bukas na posisyon sa market price para sa simbolo kapag tumigil ang grid; kapag naka-disable, puwede mong manu-manong isara ang lahat ng posisyon pagkatapos tumigil ang grid.
*Ang mga mungkahing setting ng parameter na nasa itaas ay para lang sa sanggunian. Ang futures trading ay nagdadala ng matinding panganib at posibilidad ng malaking kita gayundin ng malubhang pagkalugi. Ang mga nakaraang nakamit na kita ay hindi nagpapahiwatig ng mga return sa hinaharap. Ang lahat ng iyong balanse sa margin ay puwedeng ma-liquidate kapag nagkaroon ng matinding paggalaw ng presyo.

Paano suriin ang Aktibong Futures Grid

Oras
Oras ng paglikha ng grid
Simbolo
Para sa mga kontrata sa grid trading, puwedeng mag-click ang mga user sa leverage na makikita sa tabi ng simbolo para baguhin ang grid leverage.
Inisyal na Margin
Margin sa panahon ng paglikha ng grid
Kabuuang Kita
Kabuuang kita=Kita sa grid + Unrealized P&L
Mga Tala:
 1. Kung naka-enable ang pagsasara ng lahat ng posisyon sa stop nang may mga bukas na posisyon sa ilalim ng grid, isasara ang lahat ng posisyon sa market price pagkatapos wakasan ang grid. Hindi kasama sa kita sa grid ang P&L ng mga isasarang posisyon.
 2. Hindi kasama sa kita sa grid ang naipong bayarin sa pagpopondo habang ginagawa ang diskarte.
Kabuuang kita %
ROI = Kabuuang Kita / initial_margin * 100%
Realized na kita
Realized na kita at pagkalugi mula sa grid trading
Pinagsama-samang kita ng lahat ng nakumpletong order. Para sa uri ng arithmetic grid, kabuuang kita = bilang ng nakumpletong order * Kita/grid - kabuuang komisyon
Unrealized P&L
Unrealized na kita at pagkalugi sa mga bukas na order na kinakalkula batay sa Mark Price / Last Price, at porsyento ng return on equity.
Tagal
Simula sa paggawa ng grid, kapag lumampas sa 1 araw ang tagal ng pagpapatakbo, ipapakita ang tagal ng pagpapatakbo bilang 1d2h9m; kapag lumampas sa 1 taon ang tagal ng pagpapatakbo, ipapakita ang tagal ng pagpapatakbo bilang 1y1d2h9m, na ina-update bawat minuto; kung wala pang 1 minuto ang tagal ng pagpapatakbo, ipapakita ito bilang —
Liq. Price
Sumangguni sa pagkalkula ng liquidation price
Status ng Grid
 • Bago: Kapag nilikha ang grid pero hindi na-trigger
 • Gumagana: Pagkatapos ma-trigger ang grid
 • Baguhin ang margin
Sa Isolated margin mode lang puwedeng i-adjust ang margin.
 • Pagwawakas
Mag-click sa pagwawakas para itigil ang operasyon ng grid. Puwedeng piliin ng mga user na kanselahin ang mga hindi napunang order at isara ang lahat ng posisyon nang manu-mano o awtomatiko pagkatapos tumigil ang grid.
Kapag naka-enable ang "kanselahin ang lahat ng order sa stop," awtomatikong kakanselahin ng system ang lahat ng hindi napunang order para sa simbolo kapag tumigil ang grid. Kapag naka-enable ang "isara ang lahat ng posisyon sa stop," awtomatikong isasara ng system ang lahat ng bukas na posisyon sa market price para sa simbolo kapag tumigil ang grid.
 • Suriin ang Detalye ng Grid

Paano kalkulahin ang Kasalukuyang Margin

position_notional_value=Latest_Mark_Price*abs(size)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
open order's ask_notional=askNotional
open order's bid_notional=bidNotional
 • Cross margin:
Kasalukuyang margin = present notional / current leverage
 • Isolated margin:
Current margin=(present notional-position_notional_value)/ leverage + isolatedWalletBalance
*Abs: absolute na halaga
 • Aktibong Order
Ipinapakita ng Aktibong order ang lahat ng bukas na order (kabilang ang bahagyang napunan)
Buy order book: uriin ayon sa limit order price mula mataas pababa, pinakataas hanggang pinakababa.
Sell order book: uriin ayon sa limit order price mula mababa pataas, pinakataas hanggang pinakababa.
 • Mga nakumpletong order
Isang buod ng lahat ng nakumpletong order. Ang bawat transaksyon ay binubuo ng isang pares ng mga kaukulang buy at sell order, ang uri ng transaksyon ay FILO (First In Last Out), makakalkula ang mga kita batay sa bawat pares ng mga tumugmang buy at sell order, at ipapakita bilang ang mga kita ng natitirang order na naghihintay na maitugma.
Iko-convert sa mga margin asset ang bayad sa komisyon sa BNB gamit ang real-time na rate ng palitan sa oras ng transaksyon.

Paano tingnan ang Kasaysayan

Mag-click sa tab na [Kasaysayan] para tingnan ang kasaysayan ng transakyon ng grid at tingnan ang mga detalye ng grid at mga nakumpletong order.
Status ng Grid
 • Nakansela: Status pagkatapos manu-manong wakasan ang grid
 • Nag-expire: Sapilitang pagwawakas dahil sa mga nasa ibaba.
Dahilan ng Pag-expire
1
Hindi nakapaglagay ng order.
2
Matagumpay ang manu-manong pagwawakas ng diskarte
3
Sa manu-manong paglalagay o pagkansela ng order ng {{symbol}},
tumigil ang grid
4
Umabot ang market price sa itinakdang stop-loss price ng diskarteng grid
5
Na-liquidate na ang posisyon
6
Naabot na ang maximum na dami ng bukas na order
7
Hindi sapat ang balanse sa margin account
8
Mas mataas ang order price kaysa sa limitasyon
9
Sarado o naka-pause ang merkado
10
Hindi naisara ang posisyon, hindi napunan.
11
Lumampas sa maximum na pinapayagang notional value sa kasalukuyang leverage