#beamx

#stpt

من بين المشاريع المستقبلية و القوية وفي صعود قوي ..

دات سعر منخفض لكن تعتبر جوهرة ونجدها كتيرا في اامعاملات فيتشير.

الشراء والبيع في هده اللشهر مناسبة و دات دخل جيد...

$BTC

$BNB