Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Správa obchodníků a uživatelů P2P

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
P2P obchody
Začněte s P2P
Centrum častých dotazů ohledně P2P
Správa obchodníků a uživatelů P2P
P2P: Dodržování předpisů a zabezpečení
Kreditní/debetní karta
Bankovní převod
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Pokyny pro obchodníky na platformě Binance P2P

2021-07-02 02:39
Tato pravidla platí pouze pro obchodníky mimo Čínu.
Vážení obchodníci na platformě Binance P2P,
snažíme se pro uživatele platformy Binance P2P vytvářet spravedlivé, bezpečné a spolehlivé obchodní prostředí. Proto je nutné, aby obchodníci dodržovali následující pravidla.

Obecné principy

 • Buďte upřímní, zdvořilí a spravedliví.
 • Přijímejte odpovědnost za své inzeráty a před jejich zveřejněním potvrďte cenu a množství.
 • Vždy včas provádějte platby, uvolňujte tokeny a odpovídejte uživatelům. Platby přijímejte pouze prostřednictvím metod, které inzerujete a které jsou dostupné na platformě Binance.
 • Objednávky svévolně NERUŠTE a nepodávejte odvolání se špatnými úmysly. Před podáním odvolání kontaktujte přímo uživatele.
 • Nepoužívejte ve své přezdívce slovo „Binance“, názvy místních bank, názvy platebních metod ani žádná jiná citlivá slova.
 • Kromě sítě Telegram nemáme žádné oficiální zástupce na jiných sociálních sítích ani platformách pro zasílání zpráv. Pokud by vás někdo kontaktoval na jiné platformě a tvrdil, že je ze společnosti Binance, buďte obezřetní.
 • Skupina na síti Telegram slouží pouze pro jednosměrnou komunikaci, jejímž prostřednictvím tým platformy Binance P2P kontaktuje obchodníky. Obchodníci neobdrží pomocí skupin na síti Telegram rychlou podporu.
 • Náš P2P e-mail (p2p@binance.com) nepodporuje žádnou formu dotazů.
Důležité upozornění: sazebník poplatků platí od 1. 7. 2021 00:00 (UTC). 
 • Platforma Binance P2P nebude podle tohoto nového sazebníku poplatků účtovat žádné poplatky takerům, kteří kupují nebo prodávají kryptoměny zadáním příkazu na základě stávajících inzerátů na platformě P2P, ale bude účtovat transakční poplatky makerům, kteří zveřejní inzeráty na obchody. Poplatky se pohybují v rozmezí 0 až 0,35 % podle trhů fiat měn a obchodních párů.
 • Platforma Binance také zahajuje propagační akci pro P2P obchodníky. Všichni obchodníci na platformě Binance P2P mohou až do odvolání využít 20% slevu na poplatky za obchodování.
 • Exkluzivní podpora pro obchodníky: Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte nás pomocí chatu Binance.

Zásady pro obchodování

I. Platba a přijetí prostředků
1. Platforma Binance vyžaduje, aby se jméno držitele účtu u vámi používané platební metody shodovalo se jménem, které jste použili k ověření totožnosti na platformě Binance. Pokud vaše jméno není stejné jako v občanském průkazu / cestovním pase, kontaktujte nás pomocí chatu Binance.
2. Pokud se při příjmu prostředků liší informace o bankovním účtu protistrany od ověřeného jména protistrany na platformě, měli byste odmítnout uvolnění kryptoměny a kupujícímu vrátit prostředky.  Jakýkoliv poplatek, který si během refundace případně naúčtuje poskytovatel platební metody, hradí kupující.  Dále vám důrazně doporučujeme, abyste nám tuto objednávku nahlásili pomocí chatu Binance (Obchodníci P2P – Nahlásit podvody).
3. Pokud protistrana použije při platbě k přijetí platby neověřený účet, obchodníci mohou objednávku zrušit. Dále vám důrazně doporučujeme, abyste nám tuto objednávku nahlásili pomocí chatu Binance (Obchodníci P2P – Nahlásit podvody).
4. Doporučujeme vám, abyste si od uživatelů vyžádali další ověření totožnosti. Uživatelé ovšem mají právo odmítnout součinnost. Pokud uživatelé odmítnou poskytnout další informace, měli byste ukončit obchod, provést refundaci peněz a zrušit objednávku (nebo o zrušení požádat tým zákaznické podpory).
II. Zabezpečení aktiv
1. Obchodníci se nesmějí zúčastnit žádných forem transakcí s nezákonnými prostředky.
2. Pokud uživatel vznese stížnost, že po přijetí platby od obchodníka byla jeho platební karta zmrazena, má obchodník povinnost aktivně spolupracovat s pracovníky platformy Binance a poskytnout jim důkazy. Pokud je bankovní účet obchodníka kvůli chybě protistrany zmrazen, obchodník by měl bezodkladně kontaktovat místní policii a požádat ji o zaslání e-mailu s dotazem přímo týmu pro vymáhání práva na platformě Binance.
Kontaktujte nás zasláním požadavku na náš systém požadavků pro vymáhání práva pomocí oficiální e-mailové adresy. Nezapomeňte přiložit následující dokumentaci: 
A. Fotografie, jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo vyšetřovatele.
B. Oficiální dokument musí být opatřen úředním razítkem.
C. Dopis by měl uvádět, jaké informace musí platforma Binance poskytnout pro spolupráci na vyšetřování (např. informace o účtu patřícího k adrese xxx, informace o skutečném jméně, telefonní číslo apod.). Jakmile platforma Binance obdrží výše uvedené dokumenty, bude s orgány činnými v trestním řízení plně spolupracovat. 
3. Pokud se na platformu Binance dostanou prostřednictvím obchodníka nezákonná digitální aktiva nebo prostředky, což bude mít za následek právní rizika a ztrátu aktiv platformy Binance a uživatelů, má platforma Binance právo příslušného obchodníka vyloučit, zakázat mu všechny aktivity a zabavit bezpečnostní vklad.
III. Provozní pravidla
1. Důkladně si přečtěte výukový materiál týkající se portálu obchodníka.
2. Nedoporučujeme vám obchodovat s uživateli mimo tuto platformu. Pokud budete s uživateli obchodovat soukromě, platforma neponese žádnou odpovědnost za žádné způsobené ztráty. V inzerátech, v obchodních podmínkách ani v automatické odpovědi nesmíte uvádět žádné osobní kontaktní údaje (sociální sítě, platformy pro zasílání zpráv apod.).
3. Pokud do 15 minut od provedení platby neobdržíte žádné tokeny, měli byste kontaktovat přímo protistranu. Pokud neobdržíte žádnou odpověď, klikněte na [Odvolání] a vyčkejte na reakci pracovníků platformy Binance P2P.
4. Bez souhlasu uživatele nesmíte na jeho bankovní účet převést pro testovací účely malou částku.
5. Můžete zveřejnit maximálně tři online inzeráty se stejným typem objednávky / na stejný kryptoměnový pár.
Typ objednávky (nákup nebo prodej)
USDT
BTC
ETH
BNB
BUSD
RUB/UAH/NGN/BIDR
Na fiat měnu
3
3
3
3
3
3
5.1. Pro trhy s fiat měnami v Rusku, na Ukrajině, v Indii, Kanadě a celé Latinské Americe můžete ve stejném směru / na stejný kryptoměnový pár zveřejnit pouze jeden online inzerát, pokud jsou pro druhý inzerát následující parametry stejné: cena, platební metody, celková částka příkazu inzerátu a limity příkazu.
5.1.1 Pokud zveřejníte dva online inzeráty ve stejném směru / na stejný kryptoměnový pár, rozdíl cen v těchto inzerátech by měl být minimálně 1 %.
6. Do částí „poznámky“ nebo „automatická odpověď“ nesmíte zadávat odkazy na zdroje třetích stran, zejména ne odkazy na jiné burzy nebo P2P/OTC platformy.
7. Pokud porušíte pokyny pro obchodníky, můžeme váš inzerát bez upozornění skrýt nebo zrušit. Vaše inzeráty také můžeme skrýt v těchto případech.
IV. Vyloučení
Pokud je splněna některá z následujících podmínek, můžeme vás vyloučit:
1. Při zpracování odvolání ohledně objednávky nespolupracujete s týmem zákaznické podpory nebo zdržujete proces transakce. 
2. Účtujete uživateli jakýmkoliv způsobem další poplatky nebo provize.
3. Kontaktujete uživatele a žádáte ho, aby provedl transakci mimo platformu Binance.
4. Prozradíte jméno uživatele, jeho kontaktní údaje, adresu nebo jiné související informace.
5. Šíříte negativní informace, které mají dopad na platformu Binance.
6. Získáváte výhodu pomocí metod nečestné konkurence. 
7. Používáte více než jeden účet obchodníka (více účtů), abyste získali výhodu při obchodování, nebo blokujete aktiva ostatních obchodníků.
8. Dostáváte od ostatních uživatelů velký počet negativních komentářů.
* Podrobná pravidla pro správu obchodníků
Typ
Chování
Poprvé
(v měsíci)
Dvakrát a více
(v měsíci)
Porušení týkající se platby a přijetí prostředkůObchodník používá účet, který se neshoduje s ověřeným jménem u účtu na platformě, ale neprovede refundaci ve prospěch uživatele a uživatel podá odvolání.
Upozornění
Vyloučení
Bankovní účet, který obchodník poskytl pro přijetí platby, je nestandardní; protože nebyla včas poskytnuta vhodná platební metoda, uživatel nemůže provést platbu a podá odvolání.
Upozornění
Vyloučení
Obchodník před provedením platby klikne na [Převedeno, informovat prodávajícího] a uživatel podá odvolání.
Upozornění
Vyloučení
Obchodník provádí platbu pomocí účtů, u nichž se jméno liší od ověřeného jména na platformě, a uživatel podá odvolání.
Zákaz obchodování po dobu 1 týdne
Vyloučení
Typ
Chování
2 po sobě následující měsíce
Metriky hodnocení nesplňují požadavky Průměrná doba pro uvolnění a pro zaplacení se nachází pod průměrnou hodnotou za posledních 30 dní.
Možné vyloučení

Míra dokončení objednávek se nachází pod průměrnou hodnotou za posledních 30 dní.
Možné vyloučení

Míra odvolání ≥ 5 % (míra odvolání = počet stížností / celkový počet spárovaných objednávek)Vyloučení
Obchodník po dobu 2 po sobě následujících týdnů neprovedl žádnou objednávku.Vyloučení
Typ
Chování
Opatření
Aktivace řízení rizik Platební karta uživatele byla, po ověření zákaznickou podporou, kvůli platbě provedené obchodníkem zmrazena a obchodník ve stanovené lhůtě neposkytl výpis z bankovního účtu.Odstranění inzerátu a zákaz všech obchodních aktivit až do ukončení šetření.
Náš systém řízení rizik zjistil nestandardní situaci a obchodník odmítá spolupracovat (nebo aktivně nespolupracuje) s platformou při prošetřování.Vyloučení 
Náš systém řízení rizik zjistil, že obchodník používá jiné účty, jejichž prostřednictvím úmyslně uskutečňuje nelegální manipulace typu „wash trading“ a blokuje inzeráty ostatních obchodníků. Vyloučení