Koupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
Obchodování
Deriváty
Získat
NFT
Institucionální
Kanál
Cancel
Potvrzení o rezervách
Zkontrolujte, že platforma Binance drží prostředky uživatelů v poměru k aktivům 1:1 a navíc existují další rezervy. Upozornění: Firemní pozice platformy Binance jsou zaznamenány na samostatných účtech a nejsou zahrnuty do výpočtů potvrzení o rezervách (PoR).
Potvrzení o rezervách
Auditor/auditorka:
Hash Merkleových stromů:
Co je Proof of Reserves (PoR)?
Při použití výrazu „důkaz o rezervách“ máme konkrétně na mysli aktiva, která držíme v úschově pro uživatele. To znamená, že ukazujeme evidenci a důkazy o tom, že platforma Binance má prostředky, které kryjí aktiva uživatelů v poměru 1:1, plus nějaké rezervy.
Když uživatel vloží jeden bitcoin, rezervy platformy Binance se zvýší nejméně o jeden bitcoin, aby byly prostředky klientů plně zajištěny. Je důležité poznamenat, že to nezahrnuje firemní pozice platformy Binance, které jsou uchovávány ve zcela oddělené účetní knize.
Znamená to, že platforma Binance reálně drží všechna aktiva uživatelů v poměru 1:1 (a také nějaké rezervy), má kapitálovou strukturu s nulovými dluhy a zajistila, že má nouzový pojišťovací fond (SAFU) pro extrémní případy.
Přečtěte si více o tom, co jsme vytvořili, abychom lidem umožnili kontrolovat, že jsou jejich prostředky na platformě Binance v bezpečí.
Náš závazek vůči komunitě zůstává stejný jako doposud.
Transparentnost
Vůči uživatelům budeme vždy transparentní
Bezpečnost
Bezpečnost prostředků našich uživatelů je pro nás prioritou.
Chráněno
Vaše prostředky jsou chráněny
Merkleův strom
Co jsme vytvořili?
Abychom ukázali, že Binance má všechna aktiva uživatelů v poměru 1:1, vytvořili jsme a implementovali Merkleův strom (zobrazený níže), který lidem umožňuje ověřit jejich aktiva v rámci platformy. Naším cílem je, aby si každý uživatel mohl ověřit svá aktiva pomocí vlastního vygenerovaného Merkleova hashe/ID záznamu. Lidé tak budou moci potvrdit, že jejich finanční prostředky jsou drženy v poměru 1:1, což si mohou nechat i ověřit nezávislou auditorskou firmou.
Co je hashový (Merkleův) strom?
Merkleův strom je kryptografický nástroj, který umožňuje konsolidovat velké množství dat do jediného hashe. Tento jediný hash, nazývaný Merkleův kořen, funguje jako kryptografická pečeť, která „shrnuje“ všechna zadaná data. Kromě toho Merkleovy stromy umožňují uživatelům ověřit konkrétní obsah, který byl zahrnut do určité sady „zapečetěných“ dat. Tyto vlastnosti Merkleových stromů využíváme při posuzování důkazů o rezervách, abychom ověřili, zda jsou jednotlivé uživatelské účty zahrnuty do zprávy o závazcích podléhající kontrole auditorem.
zk-SNARKs
Co jsme vytvořili?
Kryptoměnová burza může pomocí technologie zk-SNARK prokázat, že všechny sady zůstatků listových uzlů Merkleova hashového stromu přispívají k nárokovanému celkovému uživatelskému zůstatku aktiv burzy. Každý uživatel může snadno přistupovat ke svému uzlu listů jako k uzlu, který byl zahrnut do procesu. Náš obvod pro sadu zůstatků každého uživatele (listový uzel Merkleova stromu) zajišťuje následující skutečnosti:
1. Do výpočtu součtu celkových čistých uživatelských zůstatků na platformě Binance jsou zahrnuty zůstatky uživatelských aktiv.
2. Celkový čistý uživatelský zůstatek je nula nebo vyšší.
3. Změna kořene Merkleova stromu je po aktualizaci informací o uživateli do hashe listového uzlu platná (tzn. nepoužívá zfalšované informace).
Zde jsou některé užitečné zdroje pro podrobnosti implementace: blog, technická specifikace a náš zdrojový kód pro obvod (omezení).
Co je zk-SNARK?
zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) je důkazní protokol, který se řídí dříve uvedenými principy nulové znalosti. Pomocí zk-SNARK můžete dokázat, že znáte původní zahashovanou hodnotu (o tom dále), aniž byste prozradili, jaká je tato hodnota. Můžete také prokázat platnost transakce, aniž byste odhalili jakékoli informace o konkrétních částkách, hodnotách nebo adresách.
Jak to funguje
Jak mohu ověřit své vlastní transakce?
Přihlaste se k webu Binance.
-> Klikněte na položku „Peněženka“.
-> Klikněte na položku „Ověření“
Na stránce naleznete váš list Merkleova stromu a ID záznamu.
Zvolte datum ověření, které chcete zkontrolovat. Poté se zobrazí potvrzení typu ověření, ID záznamu (konkrétně pro váš účet a toto ověření), zahrnutá aktiva a zůstatky aktiv v okamžiku ověření.
Pomocí ID záznamu / listu Merkleových stromů můžete nezávisle ověřit, že auditor třetí strany zahrnul do auditní zprávy zůstatek na Vašem účtu.
Proces ověření
Ověření vlastnictví adresy
U aktiv, která se používají k ověření rezerv, musíme zajistit, aby vlastníkem peněženky byla společnost Binance (včetně offline a online peněženky).
Snímek zůstatků uživatele
Hodnota snímku se vypočítá na základě zůstatků aktiv držených na účtech zákazníka k datu a času snímku.
Vytvoření Merkleova stromu
  • Vytvoříme základní datový blok propojením zahashovaného UID a zůstatků jednotlivých uživatelů. Na základě dat všech uživatelů pak vytvoříme Merkleův strom.
  • Kořenový hash se změní, pokud se změní ID účtu nebo zůstatek v listovém uzlu.
  • Každý uživatel si může ověřit, zda jsou jeho aktiva zahrnuta do listového uzlu.
Ověřený nezávislou auditorskou firmou
Ověřeno nezávislým auditorem.