Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Správa obchodníků a uživatelů P2P

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
P2P obchody
Začněte s P2P
Centrum častých dotazů ohledně P2P
Správa obchodníků a uživatelů P2P
P2P: Dodržování předpisů a zabezpečení
Kreditní/debetní karta
Bankovní převod
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Doplňující klauzule pro regulace správy inzerentů ohledně záležitostí souvisejících s aktivy záloh

2021-09-08 03:40
Tyto klauzule doplňují regulace správy inzerentů ohledně záležitostí souvisejících s aktivy bezpečnostních záloh:
1. Aktiva bezpečnostních záloh:
Platforma si za účelem zajištění bezpečnosti transakcí vyhrazuje v následujících situacích právo strhnout P2P obchodníkovi aktiva bezpečnostních záloh („Bezpečnostní záloha“) poté, co na platformě úspěšně provedl ověření KYC a kontroly proti praní peněz.
1.1 Situace pro případy stržení Bezpečnostní zálohy:
1.1.1 V následujících situacích máme právo zavést opatření ke stržení částečné nebo celé Bezpečnostní zálohy inzerenta:
(1) Obchodník má spor ohledně transakce a Platforma rozhodla, že je to chyba Obchodníka , který má nést odpovědnost a plnit příslušné povinnosti, ale odmítá spolupracovat nebo v přiměřené době neplní příslušné odpovědnosti, což má za následek ztráty/škody u ostatních uživatelů;
(2) Obchodník se pomocí Platformy účastní na praní peněz, nelegálního a skrytého úniku nebo arbitráže na devizovém trhu, podvodných manipulací s cenami transakcí, podvodných narušení transakčních příkazů a dalších nelegálních a kriminálních činů nebo chování porušujících regulace Platformy;
(3) Obchodník používá značku Binance k náboru spolupracovníků, účtování zprostředkovatelských poplatků, zapojení do klamavého marketingu nebo vytváření podvodných a klamavých vazeb apod., což poškozuje práva, zájmy nebo pověst Platformy;
(4) Obchodník nezákonně jiné straně zpřístupňuje platební karty nebo obchodní účty patřící třetím stranám nebo se zapojuje do podvodu, praní peněz nebo jiných nelegálních a kriminálních činů, což způsobuje škodu této platformě, dotčeným uživatelům nebo třetím stranám;
(5) Pokud má Obchodník Nestandardní příkaz, u kterého existuje odvolání a který z různých důvodů čeká na vyřízení, Obchodník ponese veškerou odpovídající odpovědnost, o které rozhodne Platforma poté, co zkontroluje příkaz, ale Platforma nebude odpovědná za to, že Obchodníka nebude možné v přiměřené době kontaktovat;
(6) Obchodník jinak porušil jakákoli pravidla nebo regulace Platformy;
(7) Poté, co byly účet pro příjem a účet pro platby Obchodníka zmrazeny následkem jeho jednání nebo nečinnosti a v požadovaném čase nehlásil vklad Platformě;
(8) Jiné situace, kdy je nutné strhnout Bezpečnostní vklad kvůli chybě Obchodníka tak, jak přiměřeně rozhodne Platforma.
1.1.2 Poté, co Platforma v souladu s regulacemi správy inzerentů strhne částečnou nebo celou Bezpečnostní zálohu, Obchodník musí doplnit Bezpečnostní vklad částkou, která se rovná celé stržené částce.
1.2 Skutečná částka Bezpečnostní zálohy, která se má strhnout, se určí na základě aktuálních následků a z toho vzniklých kompenzací pomocí vyhodnocení kontroly rizik Platformou:
1.2.2 Pokud Platforma ověří následující zvláštní okolnosti, budeme mít právo automaticky strhnout celou vaši Bezpečnostní zálohu:
(1) Platforma má přiměřený důkaz, že Inzerent je přímým účastníkem nebo pomáhá s podvodem, praním peněz nebo jinými nelegálními nebo kriminálními činnostmi;
(2) O Obchodníkovi se během provádění transakcí napříč platformami na jiných platformách zjistí, že je zapojen do podvodu nebo incidentů souvisejících s praním peněz;
(3) O Obchodníkovi se zjistí, že na tuto platformu převádí nelegální aktiva, jako např. ukradené prostředky.
(4) Platba provedená Obchodníkem způsobila zmrazení účtu pro příjem uživatele a během procesu ověření bylo zjištěno, že Inzerent je zapojen do podvodného chování při poskytování falešných certifikačních materiálů.
(5) Platba provedená Obchodníkem způsobila zmrazení účtu pro příjem uživatelů a Inzerent odmítá spolupracovat na vyřešení této záležitosti.
(6) Účet pro příjem a účet pro platby Obchodníka byly několikrát zmrazeny, ale žádné zmrazení nebylo Platformě nahlášeno tak, jak je požadováno; nebo byly účet pro příjem a účet pro platby zmrazeny, což způsobilo vážné ztráty ostatním uživatelům Platformy.