Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Duální investice

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Binance Earn
Launchpad a Launchpool
Binance Pool
Flexibilní spoření
Termínované spoření
Aktivity
Automatická investice
BNB Vault
Termínovaný staking
DeFi stakování
Farmaření likvidity
Duální investice
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT

Co jsou duální investice na Binance

2021-05-19 05:54
Výukové video

Co jsou duální investice na Binance?

Duální investice jsou strukturovaný produkt s vysokým výnosem bez ochrany jistiny, který zahrnuje dvě různé měny. Po upsání můžete zvolit podkladové aktivum, měnu vkladu, částku úpisu a datum splatnosti. Podle níže uvedených podmínek budou vaše výnosy denominovány v měně vkladu, nebo v náhradní měně.
Existují dva typy produktů duálních investic: „rostoucí a uplatněné“ a „klesající a uplatněné“.
1. Pro rostoucí a uplatněné produkty
Pokud je vypořádací cena vyšší než realizační cena (nad ní), produkt se „realizuje“.
 • Produkt se „realizuje“, pokud je vypořádací cena realizační cena
 • Produkt se „nerealizuje“, pokud je vypořádací cena < realizační cena
2. Pro klesající a uplatněné produkty
Pokud je vypořádací cena nižší než realizační cena (pod ní), produkt se „realizuje“ (uplatní).
 • Produkt se „realizuje“, pokud je vypořádací cena realizační cena
 • Produkt se „nerealizuje“, pokud je vypořádací cena > realizační cena
Pokud se produkt nerealizuje, u obou typů produktů duálních investic obdržíte výnos v měně vkladu. Pokud se produkt realizuje, výnos obdržíte v alternativní měně.
Každý upsaný produkt má datum splatnosti. Jako vypořádací cenu použijeme spotovou cenu v 08:00 (UTC) v den splatnosti. Před investicí se ujistěte, že produktu a jeho rizikům rozumíte.

Jak upsat duální investice na Binance

1. Přihlaste se k účtu Binance a klikněte na položku [Finance][Binance Earn] – [Vysoký výnos].
2. Posuňte se dolů až k sekci [Duální investice] a klikněte na možnost [Zobrazit více].
3. Zobrazí se produkty s různými podkladovými aktivy, jako je např. BTC, BUSD a USDT.
Každý produkt se vyznačuje jinou realizační cenou, dobou splatnosti a ročním procentuálním výnosem (APY). Po datu splatnosti vámi upsaného produktu bude příslušná kryptoměna připsána během 48 hodin do vaší [Spotové peněženky].
*Upozorňujeme, že po provedení úpisu nelze duální investice předčasně vyplatit.

Jak mohu vypočítat svůj výnos?

 • Když se produkt „realizuje“, částka vašeho úpisu se pomocí realizační ceny jako směnného kurzu smění na náhradní měnu. Celková částka, kterou obdržíte, se vypočítá podle níže uvedeného vzorce:
Rostoucí a uplatněné:
(Částka úpisu * realizační cena) * [1 + (% APY * počet dnů vkladu / 365)]

Klesající a uplatněné:
(Částka úpisu / realizační cena) * [1 + (% APY * počet dnů vkladu / 365)]

 • Když se produkt „nerealizuje“, částka úpisu a příjem z úroků se nebudou směňovat a vy obdržíte měnu vkladu. Celková částka, kterou obdržíte, se vypočítá podle níže uvedeného vzorce:
Částka úpisu * [1 + (% APY * počet dnů vkladu / 365)]
Příklad č. 1
Petr investoval do duálních investic na Binance 1 BTC pomocí pozice „rostoucí a uplatněné. Cena BTC byla 30 000 $ a Petr upsal 30denní produkt se 40% anualizovaným výnosem. Realizační cena byla stanovena na 40 000 $.
Když produkt o 30 dní později vyprší, Petr se ocitne v jedné ze dvou situací:
Situace č. 1: Cena BTC je vyšší než 40 000 $.
 • Petr získá zpět 1 BTC v BUSD plus 40% anualizovaný výnos.
  • Celkem obdrží: 1 * 40 000 * [1 + (40 % * 30 / 365)] = 41 315 BUSD
Situace č. 2: Cena BTC je nižší než 40 000 $.
 • Produkt se „nerealizuje“, Petr získá zpět 1 BTC plus 40% anualizovaný výnos.
  • Celkem obdrží: 1 BTC * [1 + (40 % * 30 / 365)] = 1,03288 BTC
Příklad č. 2:
Alice investovala do duálních investic na Binance 100 BUSD pomocí pozice „klesající a uplatněné. Cena BTC byla 30 000 $ a Alice upsala 30denní produkt se 40% anualizovaným výnosem. Realizační cena byla stanovena na 20 000 $.
Když produkt o 30 dní později vyprší, Alice se ocitne v jedné ze dvou situací:
Situace č. 1: Cena BTC je vyšší než 20 000 $.
 • Produkt se „nerealizuje“, Alice dostane zpět 100 BUSD plus 40% anualizovaný výnos.
  • Celkem obdrží: 100 * [1 + (40 % * 30 / 365)] = 104 BUSD
Situace č. 1: Cena BTC je nižší než 20 000 $.
 • Alice dostane zpět hodnotu 100 BUSD v BTC plus 40% anualizovaný výnos.
  • Celkem obdrží: 100 / 20 000 * [1 + (40 % * 30 / 365)] = 0,0052 BTC

Časté dotazy

1. Jsou realizační cena a roční procentuální výnos (APY) pevné?

Realizační cena je pevná a nezmění se. Občas se může stát, že pokud je realizační cena produktu příliš blízko aktuální referenční spotové ceně, dočasně přestaneme přijímat nové úpisy.
Roční procentuální výnos (APY) se neustále mění a závisí především na realizační ceně, počtu zbývajících dní vkladu a také na volatilitě cen. Jakmile se upíšete k produktu duálních investic, APY bude v průběhu dnů vkladu uzamčen a nebude se měnit.

2. Kde uvidím své příkazy?

Přejděte do [Příkazy] > [Historie Earn] > [Duální investice]. Zde se zobrazí aktuální úpis a vyplacené položky.

3. Kdy obdržím své výnosy?

Každý upsaný produkt má datum splatnosti. Jako vypořádací cenu použijeme spotovou cenu v 08:00 (UTC) v den splatnosti. Do 48 hodin od 08:00 (UTC) provedeme vrácení na váš spotový účet. Produkty duálních investic nelze vyplatit předčasně. Vrácení nelze uskutečnit dříve než po datu splatnosti.

4. Mohu svůj úpis zrušit?

Po úpisu produkt bohužel nebudete moci zrušit. Před úpisem si pozorně přečtěte podmínky produktu.

5. Co je „realizační cena“, „podkladové aktivum“, „měna vkladu“, „alternativní měna“, „počet dnů vkladu“ a „vypořádací cena“?

Realizační cenaStanovená cena, za kterou se smění měna vkladu na alternativní měnu v případě realizace produktu.
Podkladové aktivumAktivum, na kterém je založen produkt duální investice. Pokud se například odkazujete na spotovou cenu BTC a realizační cenu BTC, podkladovým aktivem bude BTC.
Měna vkladuMěna, kterou jste použili k upsání k produktu duální investice.
Alternativní měnaMěna, kterou obdržíte v případě realizace produktu.
Počet dnů vkladuPočet dní, které zbývají do data splatnosti.
Vypořádací cenaSpotová cena v 08:00 (UTC) v den splatnosti. O tom, zda se produkt realizuje, rozhodnou vypořádací cena a realizační cena.

6. Jaký druh produktů duální investice nabízíte?

V současnosti máme dva typy podkladových aktiv: BTC a ETH.
V níže uvedené tabulce naleznete seznam všech našich aktuálních produktů duálních investic.