Duální investice
Zpeněžte svůj náhled na trh a získejte přístup k potenciálně vysokým odměnám
Kupte levně nebo prodejte dráž
Široký výběr
Bez poplatků za obchodování
Vysoké odměny
Chcete-li zobrazit podrobnosti o držených pozicích, přihlaste se.
Dostupné coiny
Nejčastější dotazy
Krok č. 1: Zvolte aktivum
Režim pro začátečníky
Coin
APY
Aktuální cena
Coin
APY
Aktuální cena
Coin
APY
Aktuální cena
* Roční procentuální výnos (APY) se obnovuje v reálném čase. Použijeme poslední APY z doby úspěšného provedení úpisu.
Krok č. 2: Začněte
Rozhodněte se prodat dráž, nebo koupit levně
1
2
3
4
Najděte produkty  
Prodat za cenu
Koupit za
--
   --získejte APY :  --
Aktuální cena :
 --
Krok č. 2: Zvolte vypořádání
Aktuální cena
--
Produkty nejsou nyní k dispozici, obnovte stránku.
Kalkulačka návratnosti
Chcete-li zahájit výpočet, zvolte produkt výše.

Nejčastější dotazy

  1. Co jsou duální investice?

  Duální investice jsou strukturovaný spořicí produkt s vysokým výnosem bez ochrany jistiny, který zahrnuje dvě různé měny. Po upsání vyberete podkladové aktivum, měnu vkladu, částku úpisu a datum vypořádání. Podle níže uvedených podmínek budou vaše výnosy denominovány v měně vkladu, nebo v alternativní měně.
  Existují dva typy produktů duálních investic: (1) Prodat dráž a (2) Koupit levně.
  Pro produkt „Prodat dráž“,
  To jednoduše znamená, že pokud je vypořádací cena výše než cílová cena (nad ní), produkt se „realizuje“.
  – produkt se „realizuje“, pokud je cílová cena ≥ realizační cena
  – produkt se „nerealizuje“, pokud je vypořádací cena< cílová cena
  Pro produkt „Koupit levně“,
  To jednoduše znamená, že pokud je vypořádací cena níže než cílová cena (pod ní), produkt se „realizuje“ (uplatní).
  – produkt se „realizuje“, pokud je vypořádací cena ≤ realizační cena
  – produkt se „nerealizuje“, pokud je vypořádací cena> cílová cena
  Pokud se produkt neuplatní, u obou typů produktů duálních investic obdržíte výnos v měně vkladu. Pokud se produkt uplatní, výnos obdržíte v alternativní měně.
  Každý upsaný produkt má datum vypořádání. Jako vypořádací cenu použijeme cílovou cenu v 08:00 (UTC) v den vypořádání.

  2. Jak se počítá návratnost?

  (1) Když se produkt „uplatní“, částka vašeho úpisu se pomocí cílové ceny jako směnného kurzu smění na alternativní měnu. Celková částka, kterou obdržíte, se vypočítá podle níže uvedeného vzorce:
  Prodat dráže:
  (Částka úpisu * cílová cena) * [1 + (% APY * počet dnů vkladu / 365)]
  Koupit levně:
  (Částka úpisu / cílová cena) * [1 + (% APY * počet dnů vkladu / 365)]
  (2) Když se produkt „neuplatní“, částka úpisu a příjem z úroků se nebudou směňovat a vy obdržíte měnu vkladu. Celková částka, kterou obdržíte, se vypočítá podle níže uvedeného vzorce:
  Částka úpisu * [1 + (% APY * počet dnů vkladu / 365)]

  3. Jsou cílová cena a roční procentuální výnos (APY) pevné?

  Cílová cena je pevná a nezmění se. Občas se může stát, že pokud je cílová cena produktu příliš blízko aktuální referenční ceně, dočasně přestaneme přijímat nové úpisy.
  Roční procentuání výnos (APY) se neustále mění a závisí především na cílové ceně, počtu zbývajících dní vkladu a také na volatilitě cen. Jakmile upíšete produkt duálních investic, APY bude v průběhu dnů vkladu uzamčen a nebude se měnit.

  4. Kde uvidím své objednávky?

  Přejděte do [Příkazy] > [Historie Earn] > [Duální investice]. Zde se zobrazí aktuální úpis a vyplacené položky.

  5. Kdy obdržím své výnosy?

  Každý upsaný produkt má datum vypořádání. Jako vypořádací cenu použijeme průměr aktuální ceny za posledních 30 minut před 16:00 (UTC+8) v den vypořádání. Váš výnos bude převeden na váš spotový účet do 48 hodin od 16:00 (UTC+8). Produkty duálních investic nelze vyplatit předčasně. Výnosy můžete dostat až po datu vypořádání, ale ne dříve.

  6. Mohu svůj úpis zrušit?

  Po úpisu produkt bohužel nebudete moci zrušit. Před úpisem si pozorně přečtěte podmínky produktu.

  7. Co je „cílová cena“, „podkladové aktivum“, „měna vkladu“, „alternativní měna“, „počet dnů vkladu“ a „vypořádací cena“?

  Cílová cena
  Stanovená cena, za kterou se smění měna vkladu na náhradní měnu v případě realizace produktu.
  Podkladové aktivum
  Aktivum, na kterém je založen produkt duální investice. Pokud se například odkazujete na aktuální cenu BTC a cílovou cenu BTC, podkladovým aktivem bude BTC.
  Měna vkladu
  Měna, kterou jste použili k upsání k produktu duální investice.
  Náhradní měna
  Měna, kterou obdržíte v případě realizace produktu.
  Počet dnů vkladu
  Počet dní, které zbývají do data vypořádání.
  Vypořádací cena
  Průměr aktuální ceny za posledních 30 minut před 8:00 (UTC) v den vypořádání. O tom, zda se produkt realizuje, rozhodnou vypořádací cena a cílová cena.

  8. Jaký druh produktů duální investice nabízíte?

  V současné době máme podkladová aktiva: Bitcoin, Ethereum a mnoho dalších podkladových aktiv
  Například v níže uvedené tabulce naleznete částečný seznam produktů, které v současné době nabízíme v rámci duálních investic.
  Prodat dráže
  Měna vkladu - BTC, ETH
  Náhradní měna - BUSD
  Koupit levně
  Měna vkladu - USDT, BUSD
  Náhradní měna - BTC, ETH
Zobrazit více