Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Спот търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Спот търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Какво е спот мрежова търговия и как работи?

2022-01-26 00:44
Самоучител
Често задавани въпроси
Самоучител
Видео урок
Мрежовата търговия е вид количествена стратегия за търговия. Този бот за търговия автоматизира покупката и продажбата в спот търговията. Тя е предназначена да прави поръчки на пазара по предварително зададени интервали в рамките на конфигуриран ценови диапазон.
При мрежовата търговия поръчките се правят над и под зададена цена, създавайки мрежа от поръчки на постепенно нарастващи и намаляващи цени. По този начин се изгражда мрежа за търгуване.
Спот мрежовата търговия на Binance действа най-добре на нестабилни пазари, когато цените се колебаят в определен диапазон. По същество мрежовото търгуване се опитва да реализира печалба при малки промени в цените. Чрез количествена търговия то ви помага да търгувате рационално и да избягвате FOMO, където е възможно.
Предупреждение за риск: Мрежовата търговия е търговски инструмент, който не трябва да се разглежда като финансов или инвестиционен съвет от Binance. Недисциплинирана настройка, едностранна котировка, пазарни цени извън диапазона на мрежата, всички горни сценарии ще доведат до загуби. Мрежовата търговия се използва по ваша преценка и на ваш собствен риск. Binance няма да носи отговорност за загуба, която може да възникне от използването на функцията. Препоръчително е потребителите да прочетат и да разберат напълно упътването за мрежова търговия и да извършват контрол на риска и рационална търговия в рамките на своите финансови възможности.

Как работи стратегията за спот мрежова търговия?

1. Влезте в акаунта си в Binance на уебсайта на Binance и щракнете върху [Търговия] - [Стратегия за търговия] - [Спот мрежа]. Изберете двойка за търговия.
Друга възможност е да отидете в приложението Binance и да докоснете [Търговия] - [Спот] - [...], изберете [Спот мрежа].
Преди да настроите стратегия, първо трябва да прочетете и да се съгласите с Декларацията за оповестяване на риска.
2. Изберете режим [Аритметичен] или [Геометричен]. Задайте параметрите на мрежата, включително горната и долната цена, номера на мрежата и криптовалутата за инвестиране. 
Системата ще изчисли минималната необходима инвестиция въз основа на номера на мрежата и криптовалутата, която сте избрали. Въведете сумата за инвестиране и щракнете върху [Създаване], за да направите поръчката си. 
Моля, уверете се, че имате достатъчно баланс във вашия спот портфейл. 
Приложение:

Параметри за спот мрежова търговия:

2.1 Аритметичен и геометричен режим
 • В аритметичен режим всяка мрежа има еднаква разлика в цената.
 • В геометричен режим всяка мрежа има равно съотношение на разликата в цената.
 • Колкото повече мрежи включите, толкова повече средства трябва да инвестирате.
Аритметичен режим: Всяка мрежа има еднаква разлика в цената (напр. 1, 2, 3, 4...). 
Аритметичната мрежа разделя ценовия диапазон от долна цена до горна цена на броя на мрежите по равна разлика в цената.
Разликата в цената на всяка мрежа е:
Спред = (Горна цена - Долна цена) / Брой мрежи
Разпределението на цените ще бъде както следва:
Цена_1 = Долна цена
Цена_2 = Долна цена + спред
Цена_3 = Долна цена + спред * 2
Цена_n = Долна цена + спред * (n-1)
Най-високата цена е Горна цена, където n = броят на мрежите.
Пример: аритметична мрежа = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (следващата цена е със 100 по-висока от предишната)
Геометричен режим: Всяка мрежа има еднакво съотношение на ценова разлика. Ценовият диапазон на всяка клетка от геометричната мрежа е пропорционален (напр. 1, 2, 4, 8...). Печалбите са фиксирани между всяка мрежа.
Геометричната мрежа разделя ценовия диапазон от долната цена до горната цена на броя на мрежите на равно съотношение на цената. 
Ценовото съотношение на всяка мрежа е: 
Съотношение = (Горна цена / Долна цена) ^ (1/n) * 100%
n = броят на мрежите
Разпределението на цените ще бъде както следва:
Цена_1 = Долна цена
Цена_2 = Долна цена * Съотношение
Цена_3 = Долна цена + Съотношение * 2
Цена_n = Долна цена + Съотношение * (n-1)
Най-високата цена е Горната цена, където n = броят на мрежите.
2.2 Долна цена и горна цена
Долна цена: Най-ниското ниво на ценовия диапазон на мрежова търговия. Системата спира да изпълнява поръчки, когато пазарната цена е по-ниска от долната цена.
Горна цена: Най-високото ниво на ценовия диапазон на мрежовата търговия. Системата спира да изпълнява поръчки, когато пазарната цена е по-висока от горната цена.
2.3 Мрежи
Разделете интервалната горна граница и интервалната долна граница на цената на съответните дялове.
2.4 Инвестирана криптовалута
Можете да изберете да инвестирате в единична или двойна криптовалута.
Например, ако сте избрали да инвестирате с BTC, стратегията ще използва BTC само от вашия спот портфейл. Ако изберете да инвестирате чрез BTC+BNB, стратегията ще използва както BTC, така и BNB от вашия спот портфейл.
Моля, имайте предвид, че действителната сума на инвестицията, необходима за стратегията за мрежовата търговия, зависи от пазара и може да не е равна на сумата, която сте въвели.
2.5 Налична сума
Наличните активи във вашия спот портфейл.
Създаването на вашата мрежа може да се провали, ако няма достатъчно баланс във вашия спот портфейл. Моля, имайте предвид, че замразените активи от други отворени поръчки не могат да се използват за правене на нови поръчки.Можете да отмените отворените си поръчки, за да използвате наличните си активи, или да коригирате броя на мрежите, за да намалите сумата на инвестициите, необходима за отворени поръчки.
2.6 Задействаща цена (по избор)
Мрежовите поръчки ще се задействат, когато последната цена се покачи над въведената от вас задействаща цена или падне под нея.
2.7 Стоп-задействане (по избор)
Можете да използвате задействане на стоп, за да спрете търговията, когато пазарната цена задейства зададените цени:
 • Стоп-загуба: трябва да е по-ниска от долната цена, последната цена и задействащата цена; когато последната пазарна цена достигне цената на стоп-загуба, мрежата ще спре да работи.
 • Прибиране на печалба: трябва да бъде по-висока от горната цена, последната цена и задействащата цена; когато последната пазарна цена достигне цената на Прибиране на печалба, мрежата ще спре да работи.
Например, ако създадете BTC мрежова поръчка без задействаща цена, определен процент от BNB ще бъде незабавно закупен по пазарната цена за отваряне на мрежовата търговия. Ако зададете задействаща цена, системата ще изчака пазарната цена да стигне до задействащата, преди да купи BNB на зададената цена.
Ако имате и BTC, и BNB във вашия спот портфейл, можете също да изберете да инвестирате в BTC+BNB, за да избегнете допълнителните разходи (напр. трансакционни такси), възникнали при покупка на BNB.
2.8 Край
Щракнете върху [Край], за да спрете работата на мрежата. Текущите поръчки ще бъдат анулирани и всички печалби ще бъдат уредени незабавно по пазарна цена.
Спот мрежовата търговия следва правилата за търговия на спот пазара. Трябва да спазвате правилата, когато правите поръчки.

Как да проверя поръчките си на спот мрежа?

1. За текущи поръчки:
За да проверите напредъка на поръчката си, щракнете върху раздела [Текущи] и щракнете върху иконата на поръчката до самата поръчка.
Приложение:
2. Ще бъдете пренасочени към страницата с подробности за поръчката.
Уеб:
Приложение:
Можете да проверите напредъка на поръчката във всеки раздел:
 • Работещи: Вашите текущи поръчки за мрежова търговия;
 • Завършени: Поръчки, които вече са изпълнени съгласно тази стратегия;
 • Подробности за мрежата: Подробности за настройките на вашата мрежа. Все още можете да зададете или редактирате цената на задействане на стоп в Разширени настройки, след като мрежата е създадена.
3. За минали поръчки: 
Кликнете върху раздела [Хронология], за да проверите хронологията на вашата мрежова търговия и да видите подробностите на мрежата за изпълнени поръчки.

Как да настроим стратегия за мрежова търговия?

Можете да използвате стратегия за мрежова търговия, за да купувате на ниски цени и да продавате на високи. Нека използваме BTC/BUSD като пример. Да предположим, че параметрите на вашата стратегия са зададени, както следва:
 • Горна цена: 60 000 BUSD
 • Долна цена: 40 000 BUSD
 • Брой решетки: 5
 • Режим: Аритметичен
 • Инвестирана сума: 10 000 BUSD
 • Текуща цена на BTC/BUSD: 50 000 BUSD

Ценовата структура на тази стратегия ще бъде направена на 60 000 BUSD, 56 000 BUSD, 52 000 BUSD, 48 000 BUSD, 44 000 BUSD и 40 000 BUSD според параметрите, които сте задали.
Спот мрежова търговия на Binance използва нормални мрежи. Поръчките се правят от горната до долната мрежа. Когато поръчката за покупка бъде изпълнена, поръчка за продажба ще бъде направена в мрежата над нея. Тъй като горната цена е определена на 60 000 BUSD, мрежовата стратегия ще започне с правене на поръчка за покупка при 56 000 BUSD. Тази цена на поръчка за покупка е по-висока от текущата цена (50 000 BUSD), така че на теория тя ще бъде незабавно попълнена. След като поръчката от 56 000 бъде изпълнена, ще бъде направена нова поръчка за продажба при 60 000 BUSD. Когато поръчката за покупка при 52 000 BUSD бъде изпълнена, поръчка за продажба от 56 000 BUSD ще бъде направена съответно и ще достигне мрежата от 48 000 BUSD. Тъй като текущата цена е 50 000 BUSD, поръчката за покупка при 48 000 не може да бъде изпълнена, следователно няма да бъдат направени поръчки при 52 000 BUSD. По същия начин, поръчките за покупка при 44 000 и 40 000 BUSD няма да бъдат изпълнени. 
Ето как мрежовата търговия изчислява действителната сума на основната валута, необходима за правене на поръчки и плащане на такси за трансакции. След това автоматично ще направи пазарни поръчки за купуване на основната валута, необходима за мрежата. Когато мрежовата стратегия се активира успешно, правенето на поръчки ще бъде както следва: 
Цена (BUSD)Вид поръчка
60 000Продаване
56 000Продаване
52 000Няма да се правят поръчки
48 000Купуване
44 000Купуване
40 000Купуване
След въвеждането на мрежова търговия, когато текущата цена падне до 48 000 BUSD, поръчката за покупка ще бъде изпълнена и поръчката за продажба ще бъде направена при 52 000 BUSD. Когато пазарната цена се върне до 52 000 BUSD, поръчката за продажба ще бъде изпълнена и поръчка за покупка ще бъде направена при 48 000 BUSD, за да се купува на ниска цена и да се продава на висока. 
Когато цената на BTC се покачи над 60 000 BUSD или падне под 40 000 BUSD, стратегията ще бъде преустановена. Когато цената се върне в ценовия диапазон, който сте задали, стратегията ще се възобнови.
*Предупреждение за риск: Горните настройки на параметрите са само за справка. Търговията с криптовалута носи значителен риск и възможност както за значителни печалби, така и за загуби. Информацията тук не трябва да се разглежда като финансова или инвестиционна консултация от Binance. Всички стратегии за търговия се използват по ваша преценка и на ваш собствен риск. Binance няма да носи отговорност за загуба, която може да възникне от мрежова търговия. Силно ви препоръчваме предварително да зададете стоп-задействащи поръчки, за да предотвратите неконтролируемите пазарни движения да причинят непоправими загуби.

Речник:

 • Долна цена: Най-ниското ниво на ценовия диапазон на мрежова търговия. Системата спира да изпълнява поръчки, след като пазарната цена е по-ниска от долната цена.
 • Горна цена: Най-високото ниво на ценовия диапазон на мрежовата търговия. Системата спира да изпълнява поръчки, след като пазарната цена е по-висока от горната цена.
 • Мрежи: Разделя интервалната горна граница и интервалната долна граница на цената на съответните дялове.
 • Аритметичен/геометричен режим: 
  • Разликата в цената на всяка мрежа от Аритметичен режим е: Спред = (Горна цена - Долна цена) / Брой мрежи
  • Съотношението на цената на всяка мрежа от Геометричен режим е: Съотношение = (Горна цена / Долна цена) ^ (1/n)*100%; n= броят на мрежите
 • Обща печалба: Печалба от мрежата + Нереализирана PnL
 • Печалба на мрежата: Реализираната печалба от изпълнени поръчки на мрежа, които са съответстващи на една поръчка за покупка и една поръчка за продажба. Таксите за търговия, направени по време на стратегията, вече се приспадат в печалбата на мрежата. 
 • Нереализирани P&L: Най-новата цена на базовата валута в текущата търговска двойка - цената на отваряне. Това е плаващата печалба/загуба от мрежовата търговия, причинена от покачването или спадането на пазарната цена на базовата валута.
1. Защо моята стратегия за търговия с мрежа е прекратена/отменена?
 • Пазарната цена е достигнала стоп-задействащата цена, която сте задали.
 • Търговската двойка от вашата стратегия е премахната или скоро ще бъде премахната.
 • Броят на поръчките, които имате в стратегията, е достигнал максималния брой, който можете да направите за тази търговска двойка.
 • Няма достатъчно баланс във вашия спот портфейл и поръчките не могат да бъдат направени.
2. Кой баланс в портфейла се използва за спот мрежова търговия?
Спот мрежовата търговия използва активи във вашия спот портфейл, за да прави инвестиции. Можете да проверите PnL на вашите текущи поръчки от хронологията на спот портфейла.
3. Как се изчислява печалбата, ако ръчно отменя или затворя стратегията за мрежова търговия?
Всички печалби ще бъдат уредени незабавно по пазарна цена, когато ръчно отмените или затворите мрежовата стратегия.
4. Как се изчисляват таксите за търговия?
Спот мрежовата търговия следва таксите за търговия на спот пазара. Моля, проверете страницата за Такси за търговия за повече подробности.
5. Защо трябва да депозирам търговски такси предварително?
Когато стартирате стратегия за спот мрежова търговия, трябва да депозирате определена сума от основната валута като „цена купува“. Ще се използва като резерв за приспадане на таксите за мрежова търговия. Когато системата установи, че сумата на резерва пада под половината, тя автоматично ще направи поръчки за покупка на основната валута, за да попълни резерва. Можете да проверите подробностите за поръчката за покупка в раздела [Завършено] на страницата с подробности за поръчката от мрежова търговия.
Важни бележки:
 • Системата няма да замрази вашите активи при изпълнение на мрежовата стратегия. Ако прехвърлите основната и котираната валута от вашия спот портфейл, когато стратегията за мрежова търговия все още работи, съществува риск наличният баланс да бъде недостатъчен за правене на следващата поръчка и може да доведе до прекратяване на стратегията. Ето защо, моля, проверете състоянието на поръчката си, преди да прехвърляте активи от вашия спот портфейл.
 • Ако и основната, и валутата на котировката на вашата текуща мрежова стратегия са активирали функцията за автоматичен абонамент за Binance Savings, резервираните такси за трансакции ще бъдат автоматично прехвърлени към Гъвкави спестявания, което може да доведе до прекратяване на мрежовата стратегия поради недостатъчен баланс. Ето защо, моля, проверете дали сте активирали функцията за автоматичен абонамент на Binance Savings за основната валута и валутите на котировката, преди да стартирате стратегията на мрежата.
6. Какво представляват основната валута и котираната валутата?
Базовата валута и котираната валута са основните единици на търговската двойка. Котираната валута се използва за определяне на стойността на базовата валута. 
Например в двойката за търговия BTC/BUSD базовата валута е BTC, а котираната валутата е BUSD. 
7. ​​ Какво представлява състоянието на поръчката?
 • Нова: Когато мрежата е създадена, но не е задействана.
 • Работеща: След задействане на мрежата.
 • Изтекла: Стратегията за мрежова търговия е прекратена.
 • Отменена: Потребителят ръчно е прекратил стратегията на мрежата.
8. Защо моята поръчка за мрежова търговия е прекратена, след като анулирах всички отворени поръчки за спот търговия?
Всички поръчки за мрежова търговия ще бъдат показани под раздела [Отворена поръчка] в интерфейса за спот търговия. Ако отмените поръчка, която принадлежи към вашата стратегия за мрежова търговия, стратегията също ще бъде прекратена. 
Ако преминете към двойката за търговия, която в момента изпълнява мрежова търговия, вдясно на екрана ще видите известие. Моля, проверете внимателно, преди да анулирате отворени поръчки.
9. Защо не мога да поставя мрежова стратегия с две криптовалути?
Може да срещнете съобщение за грешка, което ви подканва да инвестирате само в една криптовалута.  
Тази грешка възниква, когато мрежата с втората най-висока цена е под текущата пазарна цена на търговската двойка. Моля, коригирайте горната цена по-далеч от текущата пазарна цена, за да поставите успешно спот мрежова стратегия с две криптовалути. 
Пример:
Аритметична стратегия за спот мрежа BNBBUSD, горна граница: 600 BUSD, долна граница: 100 BUSD, количество в мрежата: 5.
5-те ценови точки в мрежата ще бъдат 600, 500, 400, 300, 200, 100 BUSD.
Текуща пазарна цена: 520 BUSD
Втората най-висока мрежова цена (500 BUSD) е под текущата пазарна цена (520 BUSD). В този сценарий няма да можете да поставите инвестиционна стратегия с две криптовалути.

Въпреки това, ако увеличите горната си граница до 700 BUSD, точките на мрежовата цена на тази стратегия ще бъдат 700, 580, 460, 340, 220, 100 BUSD. Втората най-висока мрежова цена (580 BUSD) вече ще бъде по-висока от текущата пазарна цена (520 BUSD), след което ще можете да поставите инвестиционна стратегия с две криптовалути.