Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори

Отказ от отговорност за алгоритъм за средна цена, претеглена спрямо времето (TWAP)

Binance
2021-10-20 01:32
Рискът от изпълнение, свързан с използването на алгоритъма на средна цена, претеглена спрямо времето (TWAP), е на клиента, а не на Binance. Ако пазарната цена се движи значително или ликвидността е недостатъчна по време на изпълнение на поръчката, алгоритъмът може да не постигне пълно завършване. Изпълнението в крайна сметка винаги ще зависи от ликвидността и няма гаранция за най-добро изпълнение на цената, напр. ако пазарът се затрудни, алгоритъмът може да не успее да завърши поръчката преди посочения краен час.
Binance поддържа различни инструменти за смекчаване на риска, включително ръчни и автоматични прекъсвачи и контроли за изключване. При различни сценарии, включително прекъсване на пазара и/или повреда на системите, тези контроли могат да доведат до ранно анулиране на вашата поръчка TWAP, която все още не е в напълно запълнено състояние.
Не се прави и не се подразбира, че използването на изпълнение на търговска сделка TWAP ще генерира доход или ще гарантира по-добра цена на изпълнение от обикновената пазарна поръчка. Вие разбирате рисковете, свързани с използването на изпълнение на търговска сделка TWAP, и ще извършите надлежна проверка, за да се уверите, че тази функция е подходяща за вас.
Свързани статии
Структура и изчисления на таксите на фючърси на Binance