Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Самоучител за потребители

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Относно изчислението на BNB баланса

2021-04-23 03:33
Механизмът за изчисляване, използван за записване на дневния BNB баланс, е променен от ежедневно записвания на моментната снимка в 0:00 ч. (UTC) на Средния дневен баланс във BNB (включително BNB, държано в нормални сметки Binance, маржин сметки, подсметки, спестовни продукти на Binance Savings, сметка BNB Vault, фиатни сметки на Binance, сметки във фючърсни портфейли, сметки в картови портфейли Binance и сметки в Launchpool).
Общо среднодневно BNB салдо = сума от средните дневни стойности на следното:
 • Баланс на спот сметка
 • Баланс на маржин сметка
 • Баланс на подсметки
 • Баланс на спестовна сметка Binance Savings
 • Баланс на сметка BNB трезор
 • Баланс на фиатна сметка Binance
 • Баланс на фючърсен портфейл
 • Баланс на картов портфейл Binance
 • Баланс на сметка Launchpool
Бележка:
 • Средното салдо по спот сметката се изчислява, като се използва сумата от почасовите снимки на BNB баланса в спот сметката за ден, разделен на 24 (часа)
 • Среднодневното салдо по подсметката се изчислява като сумата от почасовите снимки на BNB баланса в подсметката за ден, разделен на 24 (часа)
 • Сумата от почасовите снимки на нетния BNB баланс (нетен BNB баланс = общ BNB баланс - заемен BNB - лихва на BNB) както в главните, така и в маржин сметката на подсметките за ден, разделен на 24 (часа). Моля, имайте предвид, че салдото по маржин сметката може да е отрицателно.
 • Среднодневното салдо по спестовната сметка Binance Savings се изчислява като сумата от почасовите снимки на BNB баланса в спестовната сметка Binance Savings за ден, разделен на 24 (часа)
 • Среднодневното салдо на сметката BNB Vault се изчислява като сумата от почасовите снимки на BNB баланса в сметката на BNB Vault за ден, разделен на 24 (часа)
 • Среднодневното салдо по фиатната сметка Binance се изчислява като сумата от почасовите снимки на BNB баланса във фиатната сметка Binance за ден, разделен на 24 (часа).
 • Среднодневното салдо по фючърсния портфейл на Binance се изчислява, като сумата от почасовите снимки на BNB баланса във фючърсната сметката за ден, разделен на 24 (часа).
 • Среднодневното салдо по картовия портфейл Binance се изчислява като сумата от почасовите снимки на BNB баланса в сметката на картовия портфейл Binance за ден, разделен на 24 (часа).
 • Среднодневното салдо по сметката Launchpool на Binance се изчислява като сумата от почасовите снимки на BNB баланса в Launchpool сметката Binance за ден, разделен на 24 (часа).
 • След като вашите BNB токени бъдат заключени с помощта на продукта DeFi стейкинг, вашата BNB вече няма да се отчита спрямо средните ви изчисления на BNB за различни дейности в Binance.
 • Токените на BNB, използвани като обезпечение за заеми Binance, не се включват в средния BNB баланс.
 • След като вашите BNB токени бъдат добавени в ликвидни пулове на ликвиден суап, вашата BNB вече няма да бъде отчитана спрямо средните ви изчисления на BNB за различни дейности в Binance.
 • След като вашите BNB токени бъдат заложени в заключено стейкване, вашата BNB вече няма да се брои към средния ви механизъм за изчисления на BNB.
Моля, имайте предвид, че:
 • Моля, имайте предвид, че ако общият среден BNB баланс е отрицателен, това ще се счита за нулев баланс.
 • Ще се правят ежечасни снимки в произволни моменти
 • Чакащите поръчки са включени в изчислението на баланса
 • Позициите преди 02.08.2019 г. ще бъдат изчислени с помощта на оригиналния механизъм
Моля, вижте Съобщения на Binance за актуализациите.