Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Въведение във фючърси на Binance

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Структура и изчисления на таксите на фючърси на Binance

2021-07-14 03:27
За да проверите процента на таксата си за търговия, моля, кликнете тук.
Бележки:
  1. Всички VIP лица на спот пазара са и VIP лица на фючърсния пазар.
  2. Нивата на таксите за фючърси отразяват нивата на спот пазара, но като цяло са по-ниски. Моля, имайте предвид, че изискването за обем за всяко VIP ниво е 5 пъти по-голямо от това на спот пазара поради предоставения ливъридж.
  3. Моля, вижте Механизма за изчисляване на дневния баланс в BNB.
  4. Потребителите ще получат 10% отстъпка от стандартните такси за търговия, когато използват BNB за плащане на такси за търговия на фючърси на Binance. Потребителите ще трябва да прехвърлят BNB от техния спот портфейл към своя фючърсен портфейл, за да получат 10% отстъпка. Моля, уверете се, че имате достатъчно баланс в BNB във вашия фючърсен портфейл, за да платите таксите за търговия. Системата автоматично ще приспадне USDT като такси за търговия с фючърси и няма да имате право на отстъпката.
  5. BNB, прехвърлена към портфейл за фючърси USDⓈ-M, може да се използва за отстъпки за такси и обезпечение, когато режимът за няколко актива е активиран. За повече подробности вижте Програма за отстъпки от такси за търгуване с фючърси на Binance - Спестете 10% с BNB

Какво означават „мейкър“ и „тейкър“?

Тейкър:

Когато направите поръчка, която се търгува непосредствено преди да преминете към книгата на поръчките, независимо дали са изпълнени частично или изцяло, тези сделки ще бъдат „тейкър“ сделки.
Сделките от пазарни поръчки винаги са тейкъри, тъй като пазарните поръчки никога не влизат в книгата на поръчките. Тези сделки „взимат“ обем от книгата на поръчките и следователно се наричат „тейкъри“.

Мейкър:

Когато направите поръчка, която частично или изцяло влиза в книгата на поръчките, като например поръчка с лимит, всички следващи сделки, идващи от тази поръчка, ще бъдат като „мейкър“.
Тези поръчки добавят обем към книгата на поръчките, помагайки да се „направи пазарът“ и поради това се наричат „мейкър“ за всички следващи сделки.

Как да се изчисли комисионата за договори с криптовалутен маржин?

Комисионна такса = условна стойност x размер на таксата
Условна стойност = (брой договори x размер на договора) / цена на търгуване
Например комисиона за маркер на обикновен потребител: 0,015%; комисиона за тейкър: 0,040%
Купете тримесечен договор 10 BTCUSD 0925, като използвате пазарна поръчка:
Условна стойност = (брой договори * размер на договора) / цена на отваряне
= (10 договора x 100 USD) / 10 104 USD
= 0,09897 BTC
Комисионна такса на тейкър: 0,09897*0,040% = 0,00003959 BTC
След като цената се повиши, продайте тримесечен договор 10 BTCUSD 0925, като използвате поръчка с лимит:
Условна стойност = (брой договори*размер на договора) / цена на затваряне
= (10 договора * 100 USD) / 11 104 USD
= 0,09 BTC
Комисионна такса на мейкър: 0,09 * 0,015% = 0,00001351 BTC
Имайте предвид следното: за тримесечните договори за доставка се начислява фиксирана такса за сетълмент от 0,015% за всички позиции, уредени на датата на доставка.

Как се изчислява комисиона на договори с USDⓈ маржин?

Комисионна такса = условна стойност x размер на таксата
Условна стойност = брой договори * цена на търгуване
Например, обикновена комисиона на мейкър: 0,02%; комисиона на тейкър: 0,040%
Купете договор 1 BTC BTCUSDT, като използвате пазарна поръчка:
Условна стойност = брой договори * цена на отваряне
= 1 договор * 10 104 USD
= 10 104
Комисионна такса на тейкър: 10 104*0.040% = 4,0416 USDT
След повишаване на цената, продайте договор 1BTC BTCUSDT, като използвате поръчка с лимит:
Условна стойност = брой договори * цена на затваряне
= 1 договор * 11 104 USD
= 11 104
Комисионна такса на мейкър: 11 104 * 0,02% = 2,2208 USDT