Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори

График на таксите на фючърси на Binance

Binance
2021-07-14 03:27
За да проверите процента на вашата такса за търговия, моля, посетете Размер на такса .
Бележки:
  1. Всички VIP лица на спот пазара са VIP и на фючърсния пазар.
  2. Нивата на фючърсните такси отразяват спот пазара, но обикновено са по-ниски. Моля, обърнете внимание, че изискването за обем за всяко VIP ниво е 5 пъти по-голямо от това на спот пазара, поради предоставения ливъридж.
  3. Моля, вижте Механизма за изчисляване на салдото на дневния баланс в BNB.
  4. Потребителите ще получат 10% отстъпка от стандартните такси за търговия, когато използват BNB за плащане на такси за търговия на платформата фючърси на Binance. Потребителите ще трябва да прехвърлят BNB от техния спот портфейл към своя фючърсен портфейл, за да получат 10% отстъпка. Моля, уверете се, че салдото в BNB във вашия фючърсен портфейл е достатъчно за плащане на такси за търгуване, в противен случай системата автоматично ще приспадне USDT като такси за търговия с фючърси и няма да имате право на отстъпка.
  5. BNB, прехвърлена към фючърсния портфейл, ще се използва само за отстъпки от такси за търговия. Не може да се използва за такса за ликвидация и като обезпечение. За повече подробности вижте Програма за отстъпки от такси за търгуване с фючърси на Binance - Спестете 10% с BNB

Какво означават "мейкър" и "тейкър"?

Тейкър:

Когато направите поръчка, която се търгува незабавно, като попълните частично или изцяло, преди да преминете към книгата на поръчките, тези сделки ще бъдат „тейкър“ сделки.
Сделките от пазарни поръчки винаги са тейкъри, тъй като пазарните поръчки никога не влизат в книгата на поръчките. Тези сделки „взимат“ обем от книгата на поръчките и следователно се наричат „тейкъри“.

Мейкър:

Когато направите поръчка, която частично или изцяло влиза в книгата на поръчките, като например поръчка с лимит, всички следващи сделки, идващи от тази поръчка, ще бъдат като „мейкър“.
Тези поръчки добавят обем към книгата на поръчките, помагайки да се „направи пазарът“ и поради това се наричат „мейкър“ за всички следващи сделки.

Как да изчислим комисионата на фючърсните договори с криптовалутен маржин?

Комисионна такса = условна стойност x размер на таксата
Условна стойност = (брой договори x размер на договора) / цена на търгуване
Например комисиона за VIP 0 маркера: 0,015%; комисиона за тейкър: 0,040%
Купете тримесечен договор 10 BTCUSD 0925, като използвате пазарна поръчка:
Условна стойност = (брой договори x размер на договора) / цена на отваряне
= (10 Cont x 100 USD) / 10 104 USD
= 0,09897 BTC
Такса за комисиона на тейкър се заплаща: 0,09897 x 0,040% = 0,00003959 BTC
След като цената се повиши, продайте тримесечен договор 10 BTCUSD 0925, като използвате поръчка с лимит:
Условна стойност = (брой договори x размер на договора) / цена на затваряне
= (10 Cont x 100 USD) / 11 104 USD
= 0,09 BTC
Такса за комисиона на мейкър се заплаща: 0,09 x 0,015% = 0,00001351 BTC
Моля, имайте предвид, че за тримесечните договори за доставка се начислява фиксирана таксата за сетълмент от 0,015% за всички позиции, уредени на датата на доставка.

Как да се изчисли комисиона от фючърсни договори с USDⓈ маржин?

Комисионна такса = условна стойност x размер на таксата
Условна стойност = брой договори x цена на търгуване
Например, комисиона за VIP маркер 0: 0,02%; комисиона на тейкър: 0,040%
Купете договор 1BTC BTCUSDT, като използвате пазарна поръчка:
Условна стойност = брой договори x начална цена
= 1BTC x 10 104
= 10 104
Такса за комисиона на тейкър се плаща: 10 104 x 0,040% = 4,0416 USDT
След повишаване на цената, продайте договор 1BTC BTCUSDT, като използвате поръчка с лимит:
Условна стойност = брой договори x цена на затваряне
= 1BTC x 11 104
= 11 104
Такса за комисиона на тейкър се плаща: 11 104 x 0,02% = 2,2208 USDT