USDⓈ-M
English
USD
BTCUSD Vĩnh cửu
Isolated 20x
Hướng dẫn
1D
Time
20,742.7
$20,742.70 USD
+0.08%
-
Điểm
-
Chiến thắng
-
Chuỗi thắng
-
Tỷ lệ thắng
Tổng số dư margin
- BTC
Margin khả dụng
- BTC
PNL chưa được ghi nhận
- BTC
Chuỗi thắng
Xếp hạngTên người dùngChuỗi thắng
Không có dữ liệu
Xếp hạngTên người dùngĐiểm
Không có dữ liệu
Kết quả của tôi
Kết quả
Lời và Lỗ
Điểm
Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay để giao dịch
Đoán giá và Giành điểm!
Chiến đấu với một người dùng khác trong vòng 5 phút để giành điểm!
1 Hợp đồng
≈ $5 USD
10 Hợp đồng
≈ $50 USD
50 Hợp đồng
≈ $250 USD
Thêm
Hợp đồng
Khả dụng: - Hợp đồng
Long
Short
-
Điểm
-
Chiến thắng
-
Chuỗi thắng
-
Tỷ lệ thắng
Tổng số dư margin
- BTC
Margin khả dụng
- BTC
PNL chưa được ghi nhận
- BTC
Long
Short