Trang chủ Futures
Điều hướng nhanh chóng đến các sản phẩm, dịch vụ và tài nguyên mới nhất của chúng tôi
Spot
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Token đòn bẩy
Sử dụng đòn bẩy được gia tăng mà không lo bị thanh lý
Hợp đồng USDⓈ-MHợp đồng COIN-MChiến đấu
Thông tin
Bảng xếp hạngNhận thưởng
English
USD
BTCUSD Vĩnh cửu
Isolated 20x
Hướng dẫn
1D
Time
62,786.9
$62,786.90 USD
-1.38%
-
Điểm
-
Chiến thắng
-
Chuỗi thắng
-
Tỷ lệ thắng
Tổng số dư margin
- BTC
Margin khả dụng
- BTC
PNL chưa được ghi nhận
- BTC
Chuỗi thắng
Xếp hạngTên người dùngChuỗi thắng
Không có dữ liệu
Xếp hạngTên người dùngĐiểm
Không có dữ liệu
Kết quả của tôi
Kết quả
Lời và Lỗ
Điểm
Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay để giao dịch
Đoán giá và Giành điểm!
Chiến đấu với một người dùng khác trong vòng 5 phút để giành điểm!
Đòn bẩy 20x
  • Đòn bẩy 20x
  • Đòn bẩy 50x
  • Đòn bẩy 125x
1 Cont
≈ $5 USD
10 Cont
≈ $50 USD
50 Cont
≈ $250 USD
Thêm
Cont
Khả dụng: - Cont
Long
Short
-
Điểm
-
Chiến thắng
-
Chuỗi thắng
-
Tỷ lệ thắng
Tổng số dư margin
- BTC
Margin khả dụng
- BTC
PNL chưa được ghi nhận
- BTC
Long
Short