BTCUSDT

Vĩnh cửu

40,068.0
Giá đánh dấu
0.0
Chỉ số
0.0
Biến động giá 24h
730.3 +1.86%
Giá cao nhất 24h
40,410.1
Giá thấp nhất 24h
39,255.2
KL 24h(BTC)
201,801.325
KL 24h(USDT)
8,002,214,347.73
AI
Thủ công
Top ROI
Top PNL
Top được sao chép
Thời gian hoạt động:
Tất cả
≤1 ngày
1-2 ngày
2-7 ngày
ROI:
Tất cả
≥100%
70%-100%
Phương hướng:
Tất cả
Trung lập
Long
Short
BTCUSDT Vĩnh cửu
74
ROI
75.52%
PNL (USD)
$60.41
Thời gian hoạt động
5ngày 19giờ 28phút
Mức đầu tư tối thiểu
61.90 USDT
BTCUSDT Vĩnh cửu
12
ROI
73.62%
PNL (USD)
$63.21
Thời gian hoạt động
4ngày 12giờ 49phút
Mức đầu tư tối thiểu
63.10 USDT
BTCUSDT Vĩnh cửu
11
ROI
71.44%
PNL (USD)
$10.91
Thời gian hoạt động
4ngày 22giờ 29phút
Mức đầu tư tối thiểu
73.60 USDT
BTCUSDT Vĩnh cửu
2
ROI
62.06%
PNL (USD)
$32.27
Thời gian hoạt động
5ngày 4giờ 15phút
Mức đầu tư tối thiểu
256.00 USDT
BTCUSDT Vĩnh cửu
19
ROI
58.14%
PNL (USD)
$29.07
Thời gian hoạt động
5ngày 16giờ 16phút
Mức đầu tư tối thiểu
1,299.40 USDT
BTCUSDT Vĩnh cửu
0
ROI
56.40%
PNL (USD)
$66.80
Thời gian hoạt động
5ngày 55phút
Mức đầu tư tối thiểu
193.90 USDT
BTCUSDT Vĩnh cửu
3
ROI
55.95%
PNL (USD)
$279.79
Thời gian hoạt động
4ngày 21giờ 58phút
Mức đầu tư tối thiểu
4,907.70 USDT
BTCUSDT Vĩnh cửu
0
ROI
53.29%
PNL (USD)
$22.88
Thời gian hoạt động
5ngày 16giờ 11phút
Mức đầu tư tối thiểu
1,157.70 USDT
BTCUSDT Vĩnh cửu
0
ROI
53.06%
PNL (USD)
$25.77
Thời gian hoạt động
5ngày 6giờ 16phút
Mức đầu tư tối thiểu
193.90 USDT
BTCUSDT Vĩnh cửu
1
ROI
53.03%
PNL (USD)
$106.07
Thời gian hoạt động
2ngày 51phút
Mức đầu tư tối thiểu
4,160.90 USDT
Bình thường
Long
Short
1. Khung giá
Sàn
Trần
2. Số lượng lưới
Số lượng lưới
Số học
Hình học
Lợi nhuận/lưới (đã khấu trừ phí)
--
3. Đầu tư
Số dư khả dụng:0.00 USDT
USDT
SL/Lệnh
0.000 BTC
Tổng đầu tư
0.00 USDT
Giá thanh lý ước tính (Long)
Giá thanh lý ước tính (Short)
Nâng cao (tùy chọn)
Chế độ ký quỹ
Cross
Chế độ tài sảnTài sản đơn lẻ
Chế độ Vị thếChế độ Một chiều
Đang chạy
Lịch sử
Tài sản