Buy/Sell Bitcoin, Ether and Altcoins | Cryptocurrency Exchange | Binance
Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Giải pháp quản lý tài sản

Khám phá các dịch vụ tài sản kỹ thuật số theo yêu cầu được Binance Institutional xây dựng cho các nhà đầu tư và nhà quản lý tài sản sành sỏi, bao gồm các quỹ phòng hộ, văn phòng gia đình, nhà cung cấp thanh khoản, công ty giao dịch độc quyền, nhà môi giới và nhiều đối tượng khác.

Tất cả nhu cầu quản lý tài sản của bạn ở một nơi

Cấu trúc tài khoản tích hợp và linh hoạt

Tăng cường phân bổ tài sản và hiệu quả sử dụng vốn với cấu trúc tài khoản linh hoạt theo quyết định của bạn.

Thực hiện và quản lý lệnh

Thực hiện và quản lý đồng thời nhiều lệnh lớn từ nhiều tài khoản với hệ thống quản lý lệnh mạnh mẽ và các điểm cuối API.

Báo cáo và sao kê tài khoản

Tải về các báo cáo về lịch sử giao dịch và số dư tài khoản, đồng thời chia sẻ chúng với các bên liên quan bên ngoài.

Giám sát và quản lý rủi ro

Giám sát rủi ro tài khoản trong nháy mắt và điều chỉnh chiến lược giao dịch thời gian thực dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Đăng nhập tùy chỉnh và kiểm soát quyền

Cải thiện bảo mật thông qua kiểm soát quyền và tùy chỉnh quyền truy cập cho các tài khoản phụ và người dùng khác nhau.

Giới thiệu các giải pháp quản lý tài sản Binance

Tài khoản phụ thông thường
Tách biệt vốn và quản lý rủi ro
Tài khoản phụ quản lý tài sản
Ủy thác tài khoản của bạn cho Người quản lý tài sản chuyên nghiệp
Tài khoản phụ được quản lý
Đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều nhóm giao dịch

Tạo nhiều tài khoản phụ để tách biệt tài sản và thực hiện các chiến lược giao dịch khác nhau. Theo dõi và quản lý các giao dịch một cách liền mạch thông qua trang tổng quan tài khoản phụ. Phù hợp với:

 • Quỹ phòng hộ
 • văn phòng gia đình
 • nhà môi giới
 • nhà cung cấp thanh khoản
 • công ty giao dịch độc quyền và nhiều đối tượng khác
Các lợi ích chính
 • Mức phí giao dịch được chia sẻ và tất cả khối lượng giao dịch đều ảnh hưởng đến việc tính VIP
 • Tách biệt tài sản giữa các tài khoản để bảo vệ vốn hiệu quả
 • Trải nghiệm quản lý tài khoản phụ tất cả trong một toàn diện
 • Khả năng tạo với nhiều email và hỗ trợ đăng nhập giao diện người dùng

Những đổi mới hàng đầu trong ngành tập trung vào doanh nghiệp

Tài khoản nhóm
Pháp nhân nhóm 1
Pháp nhân nhóm 2
Pháp nhân nhóm 3
Nhà giao dịch 1
Nhà giao dịch 2
Nhà giao dịch 3

Là giải pháp phổ biến nhất trên thị trường về tài sản kỹ thuật số, Binance Fund Manager (Người quản lý quỹ Binance) cho phép các tổ chức vận hành nhiều tài khoản pháp nhân liên kết khối lượng giao dịch của họ và mở khóa nhiều lợi ích VIP hơn trên tất cả các tài khoản, bao gồm cả tài khoản phụ. Với Binance Fund Manager (Người quản lý quỹ Binance), bạn sẽ trải nghiệm:

 • Đăng ký tài khoản liền mạch
 • Kiểm soát tài khoản độc lập
 • Tiếp cận các dịch vụ VIP cao cấp

Để kích hoạt Binance Fund Manager (Người quản lý quỹ Binance), vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng VIP của bạn hoặc gửi email đến vip@binance.com.

Got a Question?
Liên hệ với chúng tôiHãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn
Loại yêu cầu
Cấp độ VIP
Loại khách hàng
Tài sản được quản lý
Khu vực/ngôn ngữ ưu tiên

Định hình lại cách quản lý tài sản kỹ thuật số với Binance