Гра за правилами: корпоративний комплаєнс у Binance

2023-08-03

Ключові моменти

  • У новому випуску серії блогів "Гра за правилами", присвяченій програмі комплаєнсу в Binance, ми детально розповідаємо про нашу команду з корпоративного комплаєнсу.

  • Відділ корпоративного комплаєнсу Binance охоплює широкий спектр питань, зокрема регуляторні перевірки та управління аудитом, комплаєнс продуктів, комплексну перевірку третіми сторонами, моніторинг і тестування, оцінку ризиків та управління, політику, а також навчання та розвиток.

  • Команда відділу корпоративного комплаєнсу стежить за тим, щоб Binance дотримувалася регуляторних вимог у кожному аспекті своєї діяльності, підтримує надійні засоби контролю комплаєнсу та постійно вдосконалює свої процеси, щоб залишатися на передовій галузі.

Binance – це велика глобальна організація, в якій працюють тисячі людей і яка обслуговує користувачів у багатьох юрисдикціях, що мають різні регуляторні вимоги до діяльності, пов’язаної з цифровими активами. Щоб відповідально просувати свободу грошей у всьому світі та гарантувати безпеку наших клієнтів, ми повинні бути впевнені, що кожна внутрішня система та бізнес-процес Binance розроблені та виконуються відповідно до всіх застосовних правил і норм. Враховуючи розмір і географічне різноманіття Binance, на додаток до того, що і криптогалузь, і регуляторний ландшафт у світі постійно змінюється, ми створили єдину команду, яка обслуговує всі компоненти програми комплаєнсу для розробки ризик-орієнтованих підходів та підвищення прозорості. Це справді надважке та надважливе завдання. За це відповідає наша команда з корпоративного комплаєнсу.

Сфера функцій команди включає регуляторні перевірки та управління аудитом, комплаєнс продуктів, комплексну перевірку третіми сторонами, забезпечення якості, оцінку та управління ризиками, пов’язаними з комплаєнсом, політику та програми, а також навчання та розвиток. У відділі корпоративного комплаєнсу є спеціалізовані команди, які займаються цими напрямками роботи.

Наприклад, команда з питань політики та програми підтримує та регулярно оновлює програми протидії відмиванню грошей і санкцій, які застосовуються до глобальної лінійки продуктів і послуг Binance. Команда відділу комплаєнсу продуктів тісно співпрацює з продуктовими та технічними командами, щоб забезпечити впровадження засобів контролю на основі ризиків у сфері протидії відмиванню грошей/санкцій у кожен продукт і послугу компанії. Незалежно від конкретного фокусу, кожна з цих команд працює над тим, щоб відповідні заходи комплаєнсу впроваджувалися та виконувалися на кожному рівні організації. Нашу команду з корпоративного комплаєнсу очолює Крістен Хехт, нещодавно призначена заступниця директора з комплаєнсу Binance та спеціалістка з глобальної протидії відмиванню грошей.

Підхід Binance до комплаєнсу

В основі програми Binance з корпоративного комплаєнсу лежить ризикоорієнтований підхід, який стимулює та формує наше прагнення до захисту користувачів, культуру та стратегію комплаєнсу "зверху вниз". Вона починається з ретельного визначення ключових областей управління комплаєнс-ризиками для Binance, галузі та глобального регуляторного середовища. На основі цього наша команда відділу комплаєнсу розробила шестиетапний процес для визначення основних ризиків організації, а також структуровану методологію для ідентифікації, оцінки, пом’якшення ризиків і постійного моніторингу. Потім наша команда відділу корпоративного комплаєнсу застосовує цю методологію на практиці.

Належне управління ризиками та лідерство також відіграють важливу роль в ефективному управлінні ризиками, що пов’язані з комплаєнсом, у Binance. Всередині організації постійно розвиваються внутрішні консультативні органи з управління ризиками, що пов’язані з комплаєнсом, на які покладено завдання з управління цими ризиками та нагляду відповідно до глобальних та місцевих вимог стандартів щодо комплаєнсу.

Крім того, для всіх регульованих організацій, які підпорядковуються безпосередньо місцевій Раді директорів та їхнім відповідним підкомітетам, існує посилене управління ризиками та комплаєнсом, щоб забезпечити дотримання регуляторних вимог. Така структура забезпечує належний рівень фокусу та акцент на дотриманні регуляторних вимог, а також сприяє ефективному прийняттю рішень керівництвом.

Впровадження програми управління ризиками, що пов’язані з комплаєнсом, у Binance залежить від тісної співпраці між різними командами, підзвітності та відповідальності. Регіональні команди та бізнес-підрозділи мають повноваження виявляти та розв’язувати проблеми, використовуючи впроваджені процеси та структури ризиків, які доповнюють наш низхідний підхід важливим компонентом зворотного зв’язку "знизу-догори".

Тестування засобів контролю комплаєнсу в усій компанії

Організація масштабу Binance складається з численних бізнес-процесів, які протікають всередині та між її підрозділами та відділами, і ми впровадили засоби контролю, які гарантують, що кожен із цих процесів працює відповідно до всіх застосовних правил, політик і положень. Завданням команди із забезпечення якості (QA) у відділі корпоративного комплаєнсу є проведення тестування цих бізнес-процесів із забезпечення якості та приведення їх у відповідність з політикою Binance та місцевими регуляторними вимогами. Метою системи забезпечення якості є періодична оцінка якості та ефективності засобів контролю, а також виявлення недоліків і проблем.

Команда з забезпечення якості відстежує та тестує засоби контролю комплаєнсу, відбираючи випадки та перевіряючи їх за попередньо визначеним сценарієм, отриманим з відповідних документів політики та процедур. Будь-які помилки та проблеми, виявлені під час цих перевірок, повідомляються зацікавленим сторонам і командам, відповідальним за їх усунення, а про результати цих перевірок повідомляється керівництву компанії.

Завдяки послідовним і регулярним перевіркам, відділ забезпечення якості корпоративного комплаєнсу сприяє культурі постійного вдосконалення та допомагає забезпечити надійність контролю комплаєнсу на різних рівнях в організації.

Проведення регуляторних перевірок та аудитів

Binance регулярно проходить зовнішні регуляторні перевірки та аудити. Підготовка до них – це процес спільної роботи, в якому беруть участь представники команди з комплаєнсу, внутрішніх перевірок та аудиту, операційного відділу та юридичного відділу. Спільна мета – забезпечити відповідність політик, процедур і операцій Binance регуляторним і правовим вимогам у багатьох юрисдикціях по всьому світу, де ми працюємо. 

Оскільки глобальне регуляторне середовище та пов’язані з ним вимоги до комплаєнсу досі розвиваються та ще не повністю сформовані, ми наполегливо працюємо над тим, щоб розуміти мінливий ландшафт і продовжувати працювати з дотриманням комплаєнсу. 

У кожній юрисдикції відділ комплаєнсу, юридичний та операційний відділи тісно співпрацюють з місцевими експертами, щоб забезпечити дотримання вимог щодо комплаєнсу та їх застосування до послуг, які ми надаємо. Коли настає час для регуляторної перевірки та аудиту, будь то регулярний або вибірковий, команда відділу корпоративного комплаєнсу співпрацює з відповідними місцевими командами, щоб надати необхідну підтримку. Багато членів команди самі є колишніми регуляторами та аудиторами й тому можуть суттєво допомогти. 

Для регульованих організацій процесом перевірки та аудиту керують відповідальні особи на місцях, а остаточне прийняття рішень приймає рада директорів та вище керівництво (зокрема команда з питань комплаєнсу та ризиків), розташовані у відповідній країні. Відділ корпоративного комплаєнсу є спільним ресурсом для допомоги та підтримки місцевих команд у процесі перевірок та аудиту.

Тренінг співробітників з комплаєнсу в Binance

Основна мета нашої програми комплаєнсу – забезпечити, щоб кожен співробітник Binance мав достатній рівень обізнаності щодо вимог до комплаєнсу та розумів важливість надійної культури комплаєнсу в усій компанії, що лежить в основі нашого зобов’язання щодо захисту наших користувачів. Ми вимагаємо, щоб кожен співробітник проходив регулярне навчання з комплаєнсу. За допомогою цих обов’язкових навчальних програм команда навчання та розвитку комплаєнсу сприяє розвитку культури комплаєнсу в організації та гарантує, що всі співробітники розуміють та дотримуються правових і регуляторних вимог.

Кожен співробітник Binance повинен пройти серію навчальних модулів із глобального комплаєнсу, які охоплюють такі основні теми, як боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, дотримання санкцій, боротьба з хабарництвом і корупцією, запобігання зловживанням на ринку та політика взаємодії з персоналом. Ці тренінги включають оцінювання, які кожен співробітник повинен успішно пройти протягом обмеженого періоду часу.

На додаток до обов’язкового навчання, команда з навчання комплаєнсу визначає конкретні потреби Binance у навчанні, використовуючи різні методології, зокрема опитування, співбесіди, оцінювання знань, а також моніторинг відповідних нормативних розробок. На основі оцінки потреб у навчанні команда створює навчальні онлайн-програми, які відповідають сучасним нормативним вимогам, найкращим галузевим практикам і політикам організації. Команда також розробляє програми поглибленого навчання, спеціально розроблені для команди лідерів, які зосереджені на обов’язках та зобов’язаннях щодо комплаєнсу, які повинен розуміти керівник кожного відділу.

Binance також заохочує та спонсорує отримання співробітниками всесвітньо визнаних акредитацій через професійні організації, такі як Асоціація сертифікованих спеціалістів з протидії відмиванню грошей (ACAMS) та Асоціація сертифікованих спеціалістів з питань санкцій (ACSS).

Загальна ефективність навчальних програм оцінюється шляхом збору відгуків учасників і проведення оцінювання для визначення рівня засвоєння та застосування знань. Результати будуть використані для виявлення будь-яких прогалин або областей, де необхідно покращити програми, для внесення необхідних змін до навчальних матеріалів або методів викладання.

Підсумок

Команда відділу корпоративного комплаєнсу Binance відіграє ключову роль у підтримці цілісності та безпеки організації, забезпечуючи дотримання чинних правил і регуляторних норм. Регуляція цифрових активів, що постійно змінюється, вимагає комплексного та проактивного підходу до комплаєнсу. Зосереджуючись на ключових сферах, описаних вище, команда відділу корпоративного комплаєнсу виконує своє зобов’язання щодо захисту користувачів відповідно до глобальних нормативних стандартів.

Повʼязані статті

Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:

Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube

Попередження про ризик: ціни на цифрові активи можуть піддаватися високому ринковому ризику та волатильності цін. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Результати у минулому не є надійним індикатором результатів у майбутньому. Ви повинні інвестувати лише у ті продукти, з якими ви знайомі та якщо розумієте пов’язані з ними ризики. Ви повинні брати до уваги свій інвестиційний досвід, фінансове становище, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж здійснювати будь-які інвестиції. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте Умови користування та Попередження про ризик.