ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
อนุพันธ์คริปโต
สัญญา Futures
สัญญา USDⓈ-M Futures

Leverage และ Margin ของสัญญา USDⓈ-M Futures

Binance
2021-02-18 02:14
Binance ใช้ระบบควบคุมความเสี่ยงและโมเดล Liquidation (การบังคับขาย) ที่ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนการเทรดเลเวอเรจระดับสูงด้วยการใช้โมเดล Maintenance Margin สำหรับข้อมูลล่าสุด โปรดดูที่หน้ากฎการเทรด

Position สูงสุด, เลเวอเรจสูงสุด และ Initial Margin Rate คืออะไร

ระดับเลเวอเรจสูงสุดที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าตามสัญญา (Notional Value) ของ Position ของคุณ—ยิ่ง Position สูงขึ้นเท่าใด เลเวอเรจจะยิ่งต่ำลงเท่านั้น คุณสามารถปรับเลเวอเรจได้ตามความต้องการและ Position Size ทั้งหมดจะคำนวณจากมูลค่าตามสัญญา (Notional Value) ของสัญญา (ในสกุลเงิน USDT หรือ BUSD) ดังนั้น หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) จะถูกกำหนดตามเลเวอเรจที่คุณเลือก
โปรดทราบว่า คุณควรเลือกเลเวอเรจ (และดำเนินการตามข้อกำหนด Initial Margin) ก่อนเปิด Position ไม่เช่นนั้นระบบจะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นที่ 20x ยิ่งเลเวอเรจสูง คุณก็จะเปิดมูลค่าตามสัญญา (Notional Size) ได้น้อยลง ยิ่งเลเวอเรจต่ำ คุณก็จะเปิดมูลค่าตามสัญญา (Notional Size) ได้มากขึ้น 
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป Binance Futures ได้กำหนดขีดจำกัดเลเวอเรจสำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชี Futures ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถึง 60 วัน โดยระบบจะบังคับใช้ขีดจำกัดเลเวอเรจต่อไปนี้:
 • นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้ใช้ใหม่ที่มีบัญชี Futures ที่ลงทะเบียนไว้น้อยกว่า 60 วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิด Position ที่มีเลเวอเรจเกิน 20x
 • ขีดจำกัดเลเวอเรจใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันที่มีบัญชี Futures ที่ลงทะเบียนไว้น้อยกว่า 60 วัน:
  • ผู้ใช้ที่มี Position เปิดอยู่พร้อมด้วยเลเวอเรจ 20x จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับเลเวอเรจของ Position ที่เปิดอยู่ให้เกินกว่า 20x
  • ผู้ใช้ที่มี Position เปิดอยู่พร้อมด้วยเลเวอเรจมากกว่า 20x อาจเลือกที่จะรักษาระดับเลเวอเรจไว้ได้ แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มเลเวอเรจของ Position ให้มากกว่านี้ พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ลดเลเวอเรจของ Position ที่เปิดอยู่เป็น 20x หรือต่ำกว่าเท่านั้น
 • สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มี Position เปิดอยู่ เลเวอเรจของ Position ใหม่ทั้งหมดต้องไม่เกิน 20x
 • ขีดจำกัดเลเวอเรจสำหรับผู้ใช้ใหม่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นหลังจากลงทะเบียนเกินระยะเวลา 60 วัน
หมายเหตุเพิ่มเติม:
 • หากคุณมี Position ที่เปิดอยู่ใน Isolated Margin Mode คุณจะไม่สามารถลดเลเวอเรจได้
 • โปรดทราบว่า ใน Cross Margin Mode จะอนุญาตให้แบ่ง Margin ได้ระหว่างสินทรัพย์ประเภทเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ใน Cross Margin Mode นั้น BUSD ใน USDⓈ-M Futures Wallet ทั้งหมดสามารถใช้ได้กับทุกสัญญา BUSD-margined
 • ขีดจำกัด Position สูงสุดของแต่ละระดับขั้น (Tier) จะรวมทั้ง Long และ Short Position
ระบบจะแสดง Position Size สูงสุดที่อนุญาตในแต่ละระดับขั้นเลเวอเรจตามที่แสดงไว้ด้านล่าง:
mceclip0.png

Maintenance Margin คืออะไร 

Maintenance Margin จะคำนวณตาม Position ของคุณ ณ ระดับขั้นของมูลค่าตามสัญญา (Notional Value Tier) ที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่า Maintenance Margin จะคำนวณด้วยวิธีเดิมเสมอ ไม่ว่าคุณจะเลือกเลเวอเรจเท่าใดก็ตาม การเปลี่ยนจากระดับขั้นหนึ่งไปยังอีกระดับขั้นจะไม่ส่งผลให้ระดับขั้นก่อนหน้าเปลี่ยนเลเวอเรจ ยิ่ง Position สูงเท่าใด อัตรา Maintenance Margin ก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย
ในตลาดแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ Maintenance Margin มักจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ Initial Margin แต่ที่ Binance เรามี Maintenance Margin น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ Initial Margin เท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเทรดมากกว่า
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Maintenance Margin จะส่งผลโดยตรงต่อ Liquidation Price ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง Auto-Deleverage เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ปิด Position ของคุณก่อนหลักประกัน (Collateral) จะลดลงต่ำกว่า Maintenance Margin
บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะของสัญญา Futures USDⓈ-Margined