Kupite kriptovalute
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD

Pogosta vprašanja
Upravljanje trgovalcev in uporabnikov P2P

Kako vam lahko pomagamo?
Funkcije računa
Vodnik za uporabnike
Binance Fan Token
Zaslužki Binance Earn
Polog/dvig kriptovalute
Kupite kripto (fiat/P2P)
Trgovanje P2P
Začnite trgovati P2P
Center za pogosta vprašanja P2P
Upravljanje trgovalcev in uporabnikov P2P
Varnost in skladnost P2P
Kreditna/debetna kartica
Kripto izvedeni finančni instrumenti
Finance
API
Varnost
Pogoji uporabe
NFT
VIP

Pravilnik o transakcijah uporabnikov P2P

2021-09-01 03:20
* To pravilo velja za vse nekitajske uporabnike KYC (spoznaj svojo stranko)
I.   VSI UPORABNIKI MORAJO UPOŠTEVATI NAČELA KYC, PROTI PRANJU DENARJA, PROTI FINANCIRANJU TERORIZMA IN NAČELA ZAKONITOSTI, KI SO NAVEDENA V TEM PRAVILNIKU:
1. Uporabniki morajo dosledno upoštevati pravilnik platforme KYC (vključno, vendar ne omejeno na zahtevo preverjanja resničnega imena) v zvezi z identiteto uporabnikov in računi, povezanimi s transakcijami P2P (vključno, vendar ne omejeno na spot račune in račune v fiat valuti, v nadaljevanju poimenovane »računi«). Uporabniki morajo zagotoviti, da so računi, ki jih uporabljajo na platformi P2P (v nadaljevanju »platforma«), zakonito registrirani in jih uporabljajo samo oni.
2. Če se sprožijo alarmi platforme za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, morajo uporabniki aktivno sodelovati s platformo pri njenem preverjanju in po potrebi pomagati pri zagotavljanju kakršnih koli dokazov o nadzoru tveganja (ob upoštevanju ukrepov za nadzor tveganja platforme, ki so takrat veljavni).
3. Če uporabniki ne upoštevajo (I.2.), ima platforma pravico onemogočiti vse ali del funkcij svojih računov.
4. Uporabniki so odgovorni in zagotavljajo, da imajo zakonite pravice do transakcij v skladu z veljavno zakonodajo. Platforma na noben način ne odgovarja za zakonitost ali nezakonitost transakcij uporabnikov. Čeprav platforma ni del nobene transakcije P2P med uporabniki, lahko za zagotovitev, da so vse transakcije zakonsko skladne, platforma (vendar to ni obvezujoče) po potrebi pregleda zakonitosti transakcij, ki jih izvedejo uporabniki, in po potrebi ukrepa v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. 
5. Odgovornost uporabnikov je, da spoštujejo lokalne zakone v zvezi s pravno uporabo platforme v njihovi lokalni pristojnosti, pa tudi druge zakone in predpise, ki veljajo za uporabnike. Uporabniki morajo v okviru svoje lokalne zakonodaje upoštevati tudi vse vidike obdavčitve, odtegljajev, zbiranja, poročanja in nakazila ustreznim davčnim organom.
II.  Splošna navodila za trgovanje:
1. Preden se odločite za sprožitev naročila pri nasprotni stranki, vedno pozorno preberite njihove pogoje, ki so zapisani na strani z opisom oglasa, da se izognete nepotrebnim sporom med strankami po začetku naročila. 
2. Vedno poskušajte vključiti jasne opise svojih pogojev uporabe. Vabimo vas, da uporabite obrazec s točkami, vpisujte točke in pišete v preglednih odstavkih.
3. Prepričajte se, da je plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili pri naročilu, skladno s plačilnim sredstvom, ki ste ga izbrali med konfiguracijo oglasa. 
4. Nikoli se ne smete ukvarjati s kakršno koli obliko trgovanja s kriptovalutami, ki jih omogoča kanal tretje osebe, na primer družbeni mediji, aplikacije za spletni pogovor, ali z osebnim trgovanjem. Platforma ni in ne more biti odgovorna za izgubo ali škodo na sredstvih, do katere je prišlo s transakcijami, ki jih uporabniki izvedejo ali sprožijo zunaj platforme. Platforma določa pravila za transakcijo med prodajalcem in kupcem, izključno v podporo uporabnikovi izkušnji storitev na platformi, platforma ni del transakcij P2P. 
5. Uporabniki se morajo pri uporabi platforme vzdržati uporabe neprimernih in žaljivih besed. To vključuje, vendar ni omejeno na, orodja za spletni pogovor z uporabniki in pogovor v živo s službo za podporo strankam, kot tudi v razdelku s komentarji o naročilu.
6. Obe trgovalski stranki morata prevzeti dodatne transakcijske stroške, povezane s prenosom fiat, na primer transakcijske pristojbine, ki jih zahteva ponudnik plačilnih storitev, razen če se katera od strank izrecno strinja, da bo plačala dodatne transakcijske stroške pred vzpostavitvijo trgovanja. Tako mora poslani znesek vključevati transakcijske stroške. (npr. če znesek naročila skupaj znaša 10.000 USD in ponudnik plačilnih storitev zaračuna dodatnih 5 USD, mora kupec namesto 10.000 USD plačati 10.005 USD). Zlasti pri transakcijah v RUB, UAH, KZT, IDR, BDT in SGD mora prodajalec vedno prejeti celoten znesek, kupec pa je vedno odgovoren za pristojbine za fiat transakcije, ki jih zahteva ponudnik plačilnih storitev. 
III.  Navodila za kupca:
1. Izbrati morate plačilno sredstvo, ki ga podpira prodajalec, in v roku, ki ga določi prodajalec, nakazati znesek, kot je prikazan na strani z naročilom. Po izvedenem plačilu tapnite/kliknite gumb »Preneseno, obvesti prodajalca«.
2. Uporabite plačilno sredstvo z imenom lastnika računa, ki je skladno z vašim registriranim imenom na platformi Binance (ime mora biti enako preverjenemu imenu KYC na platformi Binance). Platforma ne podpira preverjenih plačilnih sredstev, ki niso resnična. Uporabnikova funkcija P2P bo prekinjena za najmanj 15 dni, če je bilo uporabljeno preverjeno plačilno sredstvo z neresničnim imenom.
3. Ne kliknite gumba »Preneseno, obvesti prodajalca«, če plačilo še ni izvedeno ali dokončano. Če tapnete/kliknete gumb »Preneseno, obvesti prodajalca«, ko plačilo še ni izvedeno ali dokončano, se lahko vaš račun blokira.
4. Če uporabniki izberejo način plačila »takojšnje plačilo« ali »hitro plačilo«, drugih plačilnih sredstev, na primer mednarodnega nakazila, ni mogoče izvesti brez predhodnega soglasja prodajalca.
5. Ko je prodajalcu plačilo nakazano plačano v fiat valuti, se prepričajte, da v polju/razdelku za opombe niso uporabljene občutljive besede ali izrazi, povezani z digitalno valuto, vključno, vendar ne omejeno na besede, kot so nakup BTC, USDT, kriptovalute in Binance. 
6. Če ste dokončali plačilo in ste tapnili na »Preneseno, obvestite prodajalca«, vendar prodajalec v določenem roku ni dostavil ustreznih digitalnih sredstev (v nadaljevanju »dostava«), se morate najprej obrniti na prodajalca prek funkcije spletnega pogovora. Ko se prepričate, da ste ravnali v skladu s predpisi platforme in pravilno izvedli postopke, ki jih določa platforma (vključno, vendar ne omejeno na predložitev ustreznih pravnih potrdil, ki izpolnjujejo zahteve platforme), prodajalec pa se ni odzval, potem se lahko odločite za pritožbo proti prodajalcu. Ekipa P2P vam lahko pomaga pri pritožbi na podlagi pravil za obravnavo pritožb, če to zahteva uporabnik. Platforma ni stranka v transakciji P2P. Zato platforma ni dolžna posegati v kakršne koli spore med uporabniki, ki sodelujejo pri transakcijah P2P. Upoštevajte, da si Binance in platforma pridržujeta pravico do kakršnih koli končnih razlag in sodb za sankcioniranje pritožbenih primerov. Ponovno odpiranje pritožb bo določeno po lastni presoji družbe Binance in platforme za vsak primer posebej.
7. V primeru kakršnih koli kršitev »navodil za kupca« lahko platforma v skladu s tem pravilnikom, pogoji uporabe ali ustreznimi zakoni in predpisi ali po lastni presoji sprejme ukrepe, ki se ji zdijo primerni, vključno, vendar ne omejeno na zamrznitev računa kršitelja ali onemogočanje kakršnih koli funkcij računa na platformi Binance za trgovanje ali/in platformi.
8. Pri objavi oglasa navodila za kupce v Pogojih trgovanja ne smejo biti v nasprotju s pravili tega Pravilnika o transakcijah uporabnikov (cena, pristojbine, pripombe itd.).
IV.  Navodila za prodajalca:
1. Ime lastnika računa, ki ste ga uporabili za zbiranje plačila, mora biti skladno z vašim registriranim imenom na platformi Binance. (Ime mora biti isto kot preverjeno ime KYC na platformi Binance.) 
2. Po potrditvi prejema celotnega plačila kupca mora prodajalec dokončati naročilo (sprostiti kriptovaluto kupcu) v 15 minutah. 
3. Če platforma ne določa drugače, nihče ne sme zahtevati od agentov Službe za podporo strankam, da prekličejo naročilo brez privolitve kupca.
4. Cene za uveljavljena naročila med prodajalcem in kupcem se štejejo za dokončne in se o njih ne da pogajati. 
5. Če imate s kupcem nedokončana naročila ali spore, poskrbite, da boste vedno na voljo za stik prek številke mobilnega telefona ali e-pošte, ki ste jo registrirali na platformi.
6. V primeru dodatnih pristojbin, ki jih zaračuna ponudnik plačilnih storitev, mora prodajalec predložiti dokazilo o transakciji ponudnikov storitev, da jasno prikaže odbit znesek. 
7. Pri objavi oglasa prodajalčeva navodila za kupce v pogojih trgovanja ne smejo biti v nasprotju s pravili tega Pravilnika o transakcijah uporabnikov (cena, pristojbine, pripombe itd.).
8. V primeru kakršnih koli kršitev »navodil za prodajalca« lahko platforma v skladu s tem pravilnikom, Pogoji uporabe ali ustreznimi zakoni in predpisi ali po lastni presoji sprejme ukrepe, ki se ji zdijo primerni, med drugim zamrznitev računa kršitelja ali onemogočanje kakršnih koli funkcij računa na platformi Binance za trgovanje ali/in platformi. 
V.  Opozorilo o tveganju in izjava o omejitvi odgovornosti:
 • Popolnoma razumete tveganja, povezana s transakcijami P2P, ki med drugim vključujejo tudi tveganje nihanja vrednosti digitalnih sredstev, tveganja verodostojnosti, ki so povezana z nasprotnimi stranmi v transakcijah P2P in tveganja skladnosti transakcij z valuto fiat.
 • Imate dovolj znanja in izkušenj na področju naložb ter lahko nosite tveganja, povezana s transakcijami P2P, in se strinjate, da boste samostojno nosili vsa tveganja, ki izhajajo iz sodelovanja pri transakcijah P2P.
 • Zaradi svoje varnosti uporabniki ne smejo navajati nobenih osebnih podatkov (tj. družbenih omrežij, spletnega pogovora) niti v pogojih trgovanja niti v samodejnih odgovorih.
 • Uporabniki v svojih vzdevkih ne smejo uporabljati besede »Binance«, imen lokalnih bank in plačilnih sistemov ali katere koli občutljive besede.
 • Prepovedano je uporabljati več računov za trgovanje na P2P. V primeru odkritja takšnih računov imamo pravico blokirati trgovanje vsem povezanim uporabniškim računom.
 • Pred transakcijo P2P ste prebrali in razumeli vso vsebino tega Pravilnika, Pogoje uporabe in ustrezna pravila na platformah Binance ter se posvetovali s strokovnjaki, preden ste se po lastni presoji na podlagi njihovih priporočil odločili, ali in kako dokončati transakcije P2P.
 • Platforma ni stranka v transakciji P2P. Zato morebitni spori med uporabniki, ki sodelujejo v transakcijah P2P, niso povezani s platformo. Platforma nima niti pravic niti obveznosti reševanja kakršnih koli sporov, ki iz tega izhajajo. Ni dolžna prevzeti nobenih finančnih ali nefinančnih obveznosti ali odgovornosti do katere koli strani (vključno, vendar ne omejeno na odškodnine).
 • Strinjate se in pooblaščate platformo, da v skladu s tem Pravilnikom, Pogoji uporabe in ustreznimi pravili na platformah Binance izvede vse potrebne ukrepe (ki med drugim vključujejo preklic transakcij ali onemogočenje funkcij računa pod določenimi pogoji), da zavaruje vas, platformo in druge zakonite pravice uporabnikov.
 • Upoštevajte, da so plačilna sredstva na Binance P2P prikazana kot možnosti fiat transakcij med uporabniki. Binance ne vzpostavlja nobene oblike poslovnega odnosa s plačilnim sredstvom, navedenim na naši platformi P2P.
 VI.  Nenormalno vedenje pri trgovanju in ukrepi za njegovo obvladovanje:
Strinjate se, da v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakonodaja, platforma ne odgovarja za izgube, ki jih utrpite pri transakcijah P2P ali uporabi storitev v skladu s tem Pravilnikom zaradi razlogov, ki niso povezani z namernim vedenjem platforme ali hudo malomarnostjo, kar med drugim vključuje hekerske napade, izpad električne energije ali neizogibne tehnične okvare.
V naslednjih primerih ima platforma pravico omejiti, začasno ustaviti ali ukiniti vaš račun ali dostop do storitev po lastni in absolutni presoji platforme, takoj in brez obvestila ter za določeno obdobje po presoji platforme:
 • Če upravičeno sumimo, da ste kršili ali morda ravnali v nasprotju s tem Pravilnikom.
 • Zaznamo, da za trgovanje na P2P uporabljate več računov.
 • Če menimo, da je potrebno zaščititi druge uporabnike. Če uveljavljamo svojo pravico, da vam omejimo ali zavrnemo dostop do storitev, ne bomo odgovorni za kakršne koli posledice, če vam ne omogočimo dostopa do storitev, kar vključuje zamudo, škodo ali nevšečnosti, ki bi lahko nastale.
 • Ugotovimo, da uporabljate našo platformo na kakršen koli način, ki bi lahko negativno vplival ali preprečil drugim uporabnikom, da bi izkoristili naše storitve.
 • Ugotovimo, da je storilec v procesu interakcije z drugimi uporabniki uporabil nespodoben jezik proti nasprotni stranki, jo žalil, izsiljeval, nadlegoval, ji grozil ali kako drugače kršil ali poskušal kršiti zakonske pravice drugih uporabnikov (kot so med drugim pravice do zasebnosti, javnosti, intelektualne lastnine itd.), pa tudi zbiranje zasebnih podatkov, ki se nato posredujejo drugim strankam.
Zavedate se, da lahko naša odločitev, da sprejmemo določene ukrepe, vključno z omejevanjem dostopa do vašega računa ali denarnice, začasno prepovedjo ali zaprtjem, temelji na zaupnih merilih, ki so bistvena za naše protokole za obvladovanje tveganj in varnost. Strinjate se, da družba Binance ni zavezana razkriti podrobnosti o svojih postopkih za obvladovanje tveganj in varnostnih postopkih. 
Prepoved bomo čim prej odstranili, ko razlogi za prepoved ne bodo več obstajali. Vendar nismo zavezani, da vas obvestimo, kdaj (če sploh) bomo takšno prepoved ukinili.
Nenormalno vedenje pri trgovanjuPravila za ravnanje
1. Kupec prekliče naročilo, ki je že ustvarjeno, brez predhodnega soglasja prodajalca ali platforme.Če kupec enako dejanje ponovi 3-krat na isti dan, bo sistem kupcu prepovedal nakup za ta dan. 
2. Naročilo se samodejno prekliče, ker plačilo ni izvedeno v roku, potem ko je bilo ustvarjeno naročilo.Če kupec enako dejanje ponovi 2-krat na isti dan, bo sistem kupcu prepovedal nakup za ta dan. 
3. V zadnjih 7 dneh ima uporabnik več kot 10 ujemajočih se naročil, stopnja pritožbe je večja od 20 %, medtem ko je stopnja dokončanja pod 60 %.Platforma lahko onemogoči račun uporabnika za najmanj 7 dni.
4. V zadnjih 7 dneh ima uporabnik več kot 5 ujemajočih se naročil, vendar je stopnja dokončanja pod 20 %.Platforma lahko onemogoči račun uporabnika za najmanj 7 dni.
5. A. Spletni oglas ima najboljšo ponudbeno ceno, ki pa v določenem časovnem okviru ne izpolni naročil. B. Oglasi z več kot 5 ujemajočimi se naročili, vendar je stopnja sestave pod 20 %.Obe vrsti oglasov A in B se štejeta za neučinkoviti in sistem ju bo samodejno zaprl.
6. Uporabnik, ki objavi več kot 3 neučinkovite oglase (tipa A + B) v zadnjih 7 dneh in ima 7-dnevno stopnjo dokončanja pod 60 %.Uporabniku bo najmanj 7 dni prepovedano opravljati vse dejavnosti P2P.
7. Oglas uporabnika ima hkrati pritožbo nad več kot 5 naročili.Spletni oglasi uporabnika bodo skriti, uporabniku pa bodo prepovedane vse dejavnosti P2P.
Ko se sprožijo nenormalnosti pri nadzoru tveganjaPravila za ravnanje
1. Ko sistem za nadzor tveganja zazna nepravilnosti, uporabniki izrecno zavrnejo ali ne sodelujejo aktivno s platformo za poznejše preverjanje pranja denarja ali financiranja boja proti terorizmu.Platforma se lahko odloči za neposredno določitev računov kot nenormalnih in sprejme ukrepe, ki med drugim vključujejo zvišanje ravni tveganja uporabnikov, neposredno zamrznitev uporabniških računov in drugih povezanih računov, dokler dokazi o obvladovanju tveganja, ki jih posredujejo uporabniki, ne opravijo pregleda nadzora nad tveganji platforme.
2. Ko se pri računih uporabnikov zazna sum na goljufijo (ali poskus goljufije), dvig denarja na platforme z visokim tveganjem (kar med drugim vključuje nelicencirane platforme za trgovanje s kriptovalutami, spletne platforme za igre na srečo, platforme, za katere obstaja sum goljufije s pranjem denarja ali druge z nizkim nadzorom tveganja) ter drugih druge prenose sredstev z visokim tveganjem.
Opozorilo o tveganju: Previdno pred vsemi oglaševalskimi prizadevanji, ki povezujejo to platformo s takšnimi platformami v primeru nepotrebnih izgub lastnine.
Platforma lahko neposredno zamrzne ali onemogoči transakcijo, dvig ali celo vse funkcije P2P računa ali povezanih računov.
3. Uporabniki ne uporabljajo računov ali jih nezakonito uporabljajo za nakup digitalnih sredstev za druge: Če je bilo ugotovljeno, da so uporabniki prodali, posodili ali oddali svoj račun drugim osebam ali so nezakonito kupili digitalna sredstva za druge.
Opozorilo o tveganju: Prosimo, da svoje podatke hranite na varnem, da jih drugi ne bi izkoriščali za kazniva dejanja.
Platforma lahko sprejme enega ali več ukrepov, med drugim začasno ali trajno onemogoči trgovalno funkcijo P2P, odloži ali onemogoči funkcijo dviga ali neposredno zamrzne te račune uporabnikov in povezane račune.
4. Prejem ali uvedba digitalnih sredstev ali sredstev iz nezakonitih virov: Uporabniki vedo ali pa lahko razumno sklepajo, da so digitalna sredstva in denar, prejeti od drugih platform/skupin WeChat, nezakoniti kovanci ali sredstva, vendar jim kljub temu omogočajo pretok v račune drugih uporabnikov na platformi.Platforma lahko neposredno in trajno onemogoči vse ali del funkcij računa teh uporabnikov in z njimi povezanih računov ter prekine vse storitve, ki se ponujajo uporabnikom, ali izvajanje kakršnih koli pogodbenih obveznosti.
5. Uporabniki, za katere je ugotovljeno, da so storili kaznivo dejanje pranja denarja: Ko sistem za nadzor tveganja zazna uporabnike ali osebje za nadzor tveganja potrdi, da so neposredno sodelovali pri pranju denarja ali pri tem pomagali.Platforma lahko neposredno in trajno onemogoči vse ali del funkcij računa teh uporabnikov in z njimi povezanih računov ter prekine vse storitve, ki se ponujajo uporabnikom, ali izvajanje kakršnih koli pogodbenih obveznosti.
6. Zamrznitev računa: Ko se uporabniški računi zamrznejo na zahtevo sodne institucije.Platforma lahko zamrzne račune uporabnikov v skladu s pismom sodne institucije in ustreznimi zakoni in drugimi predpisi. V času zamrznitve se uporabniki namesto na platformo obrnejo na zadevno sodno institucijo, da zadevo razrešijo. 
7. Sodna preiskava: Pravosodna institucija od uporabnikov zahteva, da pridobijo podatke o računu na platformi, med drugimi v obliki sodne preiskave in posvetovanja.Platforma lahko onemogoči nekatere funkcije računov uporabnikov in z njimi povezanih računov.