Podatki o kritju
Storitve VIP privilegij
Program za izposojevalce
Storitve VIP privilegij
Program za izposojevalce
Obresti za izposojo in omejitev navzkrižnega kritja
Obresti za izposojo in omejitev navzkrižnega kritja
Razredi pozicij navzkrižnega kritja Pro
Razredi pozicij navzkrižnega kritja Pro
Obresti za izposojo in omejitev navzkrižnega kritja
Zgodovina obresti
Kovanec
Vhodni prenos
Možen znesek izposoje
Raven VIP:
Redni uporabnik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vaša raven:Redni uporabnik
Urne obresti/letne obresti
BNB 5 % popusta
Vaša raven:Redni uporabnik
Omejitev izposoje
VIP1
Urne obresti/letne obresti
VIP1
Omejitev izposoje
Razredi pozicij navzkrižnega kritja Pro
Zahteve glede vzvoda in kritja kovanca obveznosti za navzkrižno kritje Pro Mode
Kovanec obveznostiStopnjaRazred pozicije (nominalna vrednost v USDT)Največji znesek vzvodaStopnja vzdrževalnega kritjaZačetna stopnja kritjaZnesek vzdrževanja
No Data
Poglejte več
Različni kovanci spadajo glede na svojo likvidnost v različne razrede, vsak s svojimi omejitvami za posojila.Višji kot je dolg, nižji je največji finančni vzvod, ki ga je mogoče uporabiti, in višja je pripadajoča stopnja vzdrževalnega kritja in minimalna začetna stopnja kritja.
Stopnja kritja navzkrižnega kritja pro = ∑neto kapital / ∑vzdrževalno kritje, glejte pogosta vprašanja za podrobne informacije.
Example:
The user borrowed 13 BTC and 13 ETH. Suppose that BTC price = 30,000 USDT and ETH = 3,000 USDT, then the required Initial Margin and Maintenance Margin are calculated as follows:
• USDT value of BTC Liability = 13 * 30,000 = 390,000, which falls in Tier 3. USDT value of ETH Liability = 13 * 3,000 = 39,000, which falls in Tier 2.
• Required ∑Initial Margin =∑Initial Margin required by BTC liability + ∑Initial Margin required by ETH liability= 50,000*11.12%+(100,000-50,000)*14.29%+(390,000-100,000)*20%+ 30,000*11.12%+(39,000-30,000)*14.29% = 75,327.1 USDT
• Required Maintenance Margin = ∑Maintenance Margin required by BTC liability + ∑Maintenance Margin required by ETH liability = 50,000*5%+(100,000-50,000)*7%+(390,000-100,000)*8%+ 30,000*5%+(39,000-30,000)*7% = 31,330 USDT
• Required Maintenance Margin can also be calculated in a faster way by using the Maintenance Amount. Liability token Maintenance Margin = Token Liability in USDT* Maintenance Margin Rate - Maintenance Amount. So the Required Maintenance Margin = ∑Maintenance Margin required by BTC liability + ∑Maintenance Margin required by ETH liability= (390,000*8% - 2,000) + (39,000*7% - 600) = 31,330 USDT
Razmerje navzkrižnega kritja