Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Podmienky používania
Podmienky používania Binance

Pravidlá výberu cien na základe hodnoty hash reťazca Binance

Binance
2021-09-22 02:43
 • Ako víťazné číslo vezmeme posledných 9 číslic poslednej hash hodnoty reťazca Binance v určený deň propagačného obdobia o 23:59 hod. (UTC).
 • Jedinečný identifikátor používateľa (UID) obsahuje maximálne 9 číslic. Ak nejaký UID obsahuje menej ako 9 číslic, pred prvú číslicu sa bude pridávať 0, kým nedosiahneme celkom 9 číslic (napríklad predpokladajme, že UID je 35283019, upravený UID bude 035283019).
 • Víťazné číslo potom použijeme na priradenie identifikátorov UID od prvej číslice ďalej. Odmenu vyhrajú používatelia, ktorých UID majú najviac po sebe idúcich zhodujúcich sa číslic.
 • Ak počet zhôd prekročí počet víťazov, potom víťazov vyberieme na základe ich UID vo vzostupnom poradí (Poznámky: čím skorší bude čas registrácie, tým bude číslo UID menšie).
 • Napríklad:
  • Predpokladajme, že posledná hodnota hash bloku reťazca Binance v posledný deň tohto propagačného obdobia je: 3E53A755905113FD1738F0A585D65CE4AC942AAF214625112E30A07FBBA5DFA5
  • Odstránenie písmen z hodnoty hash nám poskytne reťazec čísel: 35375590511317380585654942214625112300755
  • Víťazné číslo je 112300755.
   • Používateľ zvíťazí, ak pri porovnaní 9 číslic všetkých UID sa bude jeho UID zhodovať s poslednými 9 číslicami víťazného čísla t.j. 112300755.
   • Používatelia, ktorých UID má 7 po sebe idúcich číslic, ktoré sa zhodujú so 7 po sebe idúcimi číslicami víťazného čísla, budú mať prednosť pred používateľmi, ktorých UID má 6 po sebe idúcich číslic, ktoré sa zhodujú so 6 po sebe idúcimi číslicami víťazného čísla.
   • Analogicky, ak sa UID nezhoduje s poslednými 7 až 9 po sebe idúcimi číslicami, ale je v súlade s ostatnými 6 po sebe idúcimi číslicami víťazného čísla, víťazom bude používateľ atď.
   • Ak sa nakoniec zhodujú 2 UID pomocou troch po sebe idúcich číslic víťazného čísla: 041400790 (zhoda „007“) a 032075236 (zhoda „075“), no keďže môže byť iba jeden víťaz, víťaza vyberieme tak, že ich UID zoradíme vo vzostupnom poradí. Z toho dôvodu vyhrá UID 032075236.
Súvisiace články
Pravidlá Binance Live Chat