Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Krypto deriváty
Kontrakty futures
Kontrakty USDT-Ⓜ futures

Finančná páka a marža na USDⓈ-M futures

Binance
2021-07-19 05:05
Spoločnosť Binance využíva prepracovaný systém riadenia rizík a model likvidácie na podporu obchodovania s vysokou finančnou pákou prijatím modelu udržiavacej marže. Najnovšie aktualizácie nájdete na stránke Pravidlá obchodovania.

Čo je to maximálna pozícia, maximálna finančná páka a sadzba počiatočnej marže?

Maximálna dostupná suma finančnej páky závisí od nominálnej hodnoty vašej pozície. Čím je pozícia väčšia, tým je finančná páka nižšia. Finančnú páku môžete upraviť podľa svojich potrieb a všetky veľkosti pozícií sa počítajú na základe nominálnej hodnoty kontraktu (denominované v USDT alebo BUSD). Počiatočná marža je teda určená finančnou pákou, ktorú ste si vybrali.
Upozorňujeme, že by ste si pred otvorením svojich pozícií mali najskôr zvoliť svoju finančnú páku (a splniť požiadavku na počiatočnú maržu), v opačnom prípade bude predvolene nastavená na 20-násobok. Čím vyššia je finančná páka, tým menšiu nominálnu veľkosť môžete otvoriť. Čím nižšia je finančná páka, tým vyššiu nominálnu veľkosť môžete otvoriť. 
S účinnosťou od 27. júla 2021 stanovuje Binance Futures limity na finančnú páku pre používateľov so zaregistrovanými účtami futures menej ako 60 dní. Budú platiť nasledujúce limity na finančnú páku:
 • Od dátumu účinnosti nebudú môcť noví používatelia so zaregistrovanými účtami futures menej ako 60 dní otvárať pozície s finančnou pákou presahujúcou 20-násobok.
 • Nové limity na finančnú páku sa budú vzťahovať aj na existujúcich používateľov s registrovanými účtami futures menej ako 60 dní:
  • Používatelia s otvorenými pozíciami s finančnou pákou nižšou ako 20-násobok nebudú môcť upravovať svoje otvorené pozície nad finančnú páku 20-násobku.
  • Používatelia s otvorenými pozíciami s viac ako 20-násobnou finančnou pákou sa môžu rozhodnúť, či si ponechajú svoju pozíciu finančnej páky, avšak túto pozíciu si nebudú môcť ďalej zvyšovať. Budú mať povolené iba znížiť svoje otvorené pozície na 20-násobok a menej.
 • Pre nových používateľov bez otvorených pozícií: všetky nové pozície nesmú presiahnuť 20-násobok finančnej páky.
 • Limity na finančnú páku pre nových používateľov sa budú postupne zvyšovať až po 60 dňoch od registrácie.
Dodatočné informácie:
 • Ak máte otvorené pozície v režime izolovanej marže, nemôžete znižovať finančnú páku.
 • V režime kombinovanej marže sa dá zdieľať maržu iba medzi rovnakým typom aktív. Napríklad v režime kombinovanej marže je možné použiť celú sumu BUSD v peňaženke USDⓈ-M futures na všetky kontrakty s maržou v BUSD.
 • Maximálny limit pozície každej úrovne zahŕňa dlhé aj krátke pozície.
Systém zobrazí maximálnu prípustnú veľkosť pozície pre rôzne úrovne finančnej páky, ako je uvedené nižšie:
mceclip1.png

Čo je to udržiavacia marža? 

Udržiavacia marža sa počíta na základe vašich pozícií na rôznych úrovniach nominálnej hodnoty. To znamená, že udržiavacia marža sa vždy počíta rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, akú finančnú páku vyberiete. Presun z jednej úrovne na druhú nespôsobí zmenu finančnej páky predchádzajúcej úrovne. Čím väčšia je pozícia, tým vyššia je miera udržiavacej marže.
Vo väčšine búrz predstavuje udržiavacia marža zvyčajne polovicu počiatočnej marže. Na Binance je však udržiavacia marža iba necelá polovica počiatočnej marže, čo je pre obchodníkov výhodnejšie.
Je dôležité uvedomiť si, že udržiavacia marža bude mať priamy vplyv na cenu likvidácie. Aby ste sa vyhli automatickému znižovaniu finančnej páky, dôrazne sa odporúča uzavrieť svoje pozície skôr, ako kolaterál klesne pod hranicu udržiavacej marže.
Súvisiace články
Špecifikácie futures kontraktov s maržou USDⓈ