Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Flexible Savings

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Launchpad at Launchpool
Binance Pool
Flexible Savings
Locked Savings
Mga Aktibidad
Auto-Invest
BNB Vault
Locked Staking
DeFi Staking
Pag-farm ng Liquidity
Dual na Pamumuhunan
Pag-farm ng Pag-swap
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Paano Magsimula sa Flexible Savings

2021-11-01 07:11
Tutorial na Video
Ano ang mga produkto ng Flexible Savings?
Ang Flexible Savings ay tumatayong Crypto savings account mo, na nagbibigay-daan sa iyo na kumita ng interes sa nakadeposito mong crypto. Flexible ang scheme at nagbibigay-daan ito sa iyong i-redeem ang mga pondo mo anumang oras. 
Ano ang mga tuntunin ng mga produkto ng Flexible Savings?
Average na taunang kita: Ang average na taunang kita (average annual return o AAR) ay gumagamit ng average na pang-araw-araw na rate ng interes mula sa nakalipas na 7 araw, na minu-multiply sa 365. Tumutukoy ito sa pang-araw-araw na interes kung saan may karapatan ka, pero hindi kinakailangang katumbas ng eksaktong rate ng interes na matatanggap mo. Ginagamit nito ang nakaraang performance para hulaan ang kita sa hinaharap, kaya lagi itong may kasamang palugit para sa pagkakamali.
Interes sa bawat libo: Ang pang-araw-araw na interes sa bawat libong coin/token ng isang partikular na asset ay batay sa pinakabagong pang-araw-araw na rate ng interes. 
Subskripsyon at pag-redeem
 • Puwedeng mag-subscribe sa Flexible Savings at mag-redeem dito anumang oras. Pagkatapos, ike-credit nang real-time ang iyong mga pondo. Walang panahon ng paghihintay.
 • Ang panahon para sa subskripsyon at pag-redeem ay bukas mula 00:10-23:50(UTC) araw-araw.
 • Kinakalkula ang interes mula sa araw pagkatapos mong mag-subscribe. Hindi kasama sa kalkulasyon ang araw ng subskripsyon mo. Puwede lang ipamahagi ang interes na kinita mo dalawang araw pagkatapos mag-subscribe.
 • Sa araw ng subskripsyon, puwede kang pumili sa mabilis na pag-redeem o karaniwang pag-redeem para i-redeem ang iyong mga asset.
 • Para sa mga karaniwang pag-redeem, ibabalik ang buong halaga sa ikalawang araw pagkatapos mag-redeem sa 00:00 AM (UTC). Kasama rin dito ang kinita mong interes. Anumang pagkaantala sa pag-credit ng mga pondo ay posibleng dahil sa proseso ng pagkalkula ng interes, dahil kasama ang araw ng pag-redeem sa panahon ng pagkalkula ng interes.
 • Para sa mabilis na mga pag-redeem, matatanggap mo ang buong halaga ng iyong mga digital na asset sa araw ng pag-redeem nang walang interes.
Awtomatikong Subskripsyon
 • Puwedeng i-enable ang function na awtomatikong subskripsyon sa page ng Flexible Savings.
 • Kung na-on ang function, awtomatikong ililipat ng system ang lahat ng kabuuang available na asset mula sa spot wallet ng user papunta sa savings wallet niya mula 02:00 AM (UTC).
 • Kapag na-enable ang awtomatikong subskripsyon, tatantyahin ng system kung lumampas sa indibidwal na cap ang kabuuang quota ng produkto ng flexible. Awtomatikong kakanselahin ang subskripsyon ng anumang lumampas na bahagi.
 • Inaayos ang Digital na Asset/Indibidwal na Cap/Limitasyon sa Pag-redeem at Kabuuang Quota ng Savings ayon sa mga kondisyon sa merkado at antas ng panganib.
 • Kung lumampas sa itaas na limitasyon ang kabuuang quota ng flexible savings ng isang digital na asset, hindi papayagan ang subskripsyon hanggang sa maging mas mababa sa indibidwal na cap ang kabuuang quota.
Pagkalkula ng interes
Variable ang interes sa Flexible Savings at kakalkulahin at ipapamahagi ito ng Binance ayon sa mga panuntunan ng platform.
Kinakalkula at ipinapamahagi ng Binance Savings sa iyong exchange wallet ang mga halaga ng interes ng mga produkto ng Flexible Savings na naipon noong nakaraang araw.
Minimum na interes na obligadong ibigay
Ipinapamahagi araw-araw ang kinitang interes. Nakabatay ang halagang ito sa dami ng mga nare-redeem na token. Ang halaga ng interes ay naka-round down sa 8 decimal place.
Kabuuang kinitang interes at kinitang interes ngayong araw
Ang kabuuang interes na kinita sa page ng Mga Asset ay ang pinagsama-samang interes na kinita sa pamamagitan ng Savings.
Pamamahagi ng mga interes
Kakalkulahin at ipapamahagi ang interes sa pagitan ng 0:00 at 8:00 (UTC + 0) sa ikalawang araw pagkatapos ng araw ng subskripsyon.
Gayunpaman, dahil sa mga pagkaantala sa network, pagkalkula ng system, at iba pang problema, puwedeng maantala ang pamamahaging ito.