Binance Staking, nakatuon sa pagpapataas ng kita ng user sa pag-stake
Mag-login sa bago tingnan
Naka-lock na Staking
DeFi Staking
Naka-lock na Staking
Wala nang produkto ng Locked Staking

FAQ o Madalas na Katanungan

  Ano ang Locked Staking?

  Ang Locked Staking ay ang proseso ng paghawak ng mga pondo sa isang cryptocurrency wallet sa isang tagal ng panahon at pag-iipon ng interes sa naka-lock/naka-stake na token. Para sa programa ng Locked Staking ng Binance, posibleng isama ang mga token na PoS at hindi PoS, na may iba't ibang pinagmumulan ng kita, kasama ang pero hindi limitado sa mga reward sa blockchain, kompensasyon ng interes, plano ng mga event sa marketing, atbp.
  Ibabalik ng Binance Staking ang mga naka-stake na pondo sa iyong mga spot wallet sa pagtatapos ng pinagkasunduang panahon ng pag-stake. Ang value ng mga naka-stake na pondo ay nagbabago-bago at puwedeng mag-iba.

  Ano ang mangyayari kapag nag-subscribe ako sa mga proyekto ng Locked Staking?

  Babawasan namin ang halaga ng cryptocurrency na hawak mo sa iyong spot wallet, at puwede mong suriin ang kaugnay na balanse sa iyong earn wallet.

  Ano ang mangyayari kapag may hawak akong Locked Staking?

  Isa-subscribe namin ang mga token sa mga proyekto ng Locked Staking na naka-stake sa mga kaugnay na blockchain network/protocol, at kami na ang bahala sa mga pagpapatakbo sa chain, kasama ang pero hindi limitado sa pag-stake/pagtatalaga/pag-unstake/mga koleksyon ng reward, atbp. Bukod pa rito, mayroon ding ilang non-PoS token kung saan bibigyan ng mga reward ang mga user mula sa ilang kaugnay na team para tulungan ang mga user na makakuha ng mga reward habang nagho-hold.

  Tungkol sa pamamahagi ng interes at maagang pag-redeem.

  Mula 0:00 AM (UTC) sa araw pagkatapos makumpirma ang Locked Staking hanggang sa pagtatapos ng kaukulang panahon ng produkto, ang interes ng pag-stake ay ipapamahagi araw-araw. Gayundin, puwedeng piliin ng mga user na mag-redeem nang maaga. Matapos piliin ang maagang pag-redeem, ang prinsipal ay ibabalik sa spot account, at ang ipinamahaging interes ay ibabawas mula sa na-refund na prinsipal. Dahil sa iba't ibang zone ng oras sa buong mundo, tumatagal nang 48-72 oras bago matanggap ang mga token.

  Bakit wala akong natanggap na anumang interes pagkatapos mag-stake ng VET, NEO, o ONT?

  Naiiba ang VET, NEO, at ONT kaysa sa iba pang POS token. Sa pag-stake ng VET, nagkakaroon ng reward na VTHO (NEO-GAS, ONT-ONG), kaya hindi araw-araw ipinapamahagi ang interes. Mula 00:00 hanggang 04:00 (UTC) kinabukasan pagka-expire ng produkto, awtomatikong ililipat sa mga spot wallet ang naka-stake na NEO, VET, ONT at nakuhang GAS, VTHO, ONG ng mga user.

  Kailan ko puwedeng i-redeem ang Locked Staking?

  Puwede kang mag-redeem anumang oras. Ang iba't ibang coin ay may iba't ibang panahon ng pag-redeem at panahon ng pag-unchain mula sa network ng blockchain. Ang panahon ng pag-redeem sa web page ay sanggunian lang.

  Paano ko mare-redeem ang Locked Staking nang maaga?

  Buksan ang iyong Binance Wallet - Earn - Locked Staking - Naka-lock - at i-click ang button na [I-redeem].

  Kung ire-redeem ko nang maaga ang mga naka-stake kong token, paano kakalkulahin ang interes?

  Hindi mawawala sa iyo ang prinsipal mo, pero ang mga ipinamahaging reward sa pag-stake sa panahon ng lock-up ay ibabawas sa prinsipal.

  Ibabalik ba sa akin ang aking mga naka-stake na Digital Asset kapag bumagsak ang merkado?

  Oo, ibabalik ng Locked Staking ang bilang ng mga naka-stake na token sa mga spot wallet ng mga user pagkatapos ng napagkasunduang panahon o maagang pag-redeem. Tandaan na ang halaga ng mga token ay nagbabago-bago at puwedeng maiba. Kapag bumagsak ang merkado, puwedeng piliin ng mga user na ipagpatuloy ang pag-stake ng mga token o maagang pag-redeem.

  Anong mga cryptocurrency ang sinusuportahan?

  May higit sa 110 cryptocurrency na sinusuportahan sa Binance Locked Staking. Sa one-click na pag-stake, puwede kang pumili mula sa dose-dosenang cryptocurrency tulad ng BNB, DOT, SOL, MATIC, at iba pa.

  Ang aking naka-stake na produkto ay nag-expire at awtomatikong na-restake, kailan makakaipon ng interes at ang pag-pay out?

  Sa araw na nag-expire ang iyong naka-stake na produkto, awtomatiko itong mase-stake sa dati nitong tagal ng produkto at agad na makakaipon ng interes. Halimbawa, kung nag-expire ang iyong pag-stake noong Mar 1, awtomatiko itong mase-stake sa Mar 1, at ang interes ay magsisimulang maipon sa araw ding iyon. Ipamamahagi ito sa iyo sa Mar 2.

  Puwede ko bang piliin ang maagang pag-redeem pagkatapos ng auto-staking?

  Oo, puwede mong piliing mag-redeem nang maaga. Matapos piliin ang maagang pag-redeem, ang prinsipal ay ibabalik sa spot account, at ang ipinamahaging interes ay ibabawas mula sa na-refund na prinsipal. Dahil sa iba't ibang time zone sa buong mundo, tumatagal nang 48-72 oras bago matanggap ang mga token.
Tignan ang Iba pa