Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Simple Earn
Ang pinakamadaling paraan para Magdeposito at Kumita
Mag-log in para tingnan ang mga detalye ng hawak
Wala nang produkto ng Simple Earn
Matuto Pa
Mga Flexible na Produkto
Magdeposito at mag-redeem sa isang flexible na paraan.
Timeline ng Mga Flexible na Produkto
Alituntunin sa Pagkalkula ng Interes
Mga Naka-lock na Produkto
Mag-lock ng mga asset sa loob ng isang takdang panahon para makakuha ng mas matataas na reward.
Mga Patakaran sa Pag-redeem
Naka-tier na APR
Iba't ibang antas ng APR ayon sa halaga ng deposito sa Mga Flexible na Produkto.
Auto-Subscribe
Walang hassle na awtomatikong subskripsyon para sa Flexible o Naka-lock.
Flexible at Naka-lock
FAQ o Madalas na Katanungan

  Paano gumagana ang Simple Earn?

  Sa Simple Earn, puwedeng kumita ng mga pang-araw-araw na reward ang mga user sa pamamagitan ng pagdeposito ng mga asset sa loob ng flexible na termino o mga naka-lock na termino.

  Kailan ako magsimulang kumita?

  Ang unang pamamahagi ng Mga Reward sa iyong Spot wallet ay sa pangatlong araw pagkatapos mong Mag-subscribe, mula 0:00 UTC hanggang 08:00 UTC.

  Paano kinakalkula ang mga pang-araw-araw na reward?

  Mga reward=mga nadeposito mong asset*APR/365
  *Puwedeng mabago ang APR, at puwede itong mabago araw-araw.

  Ano ang mangyayari kung ire-redeem ko nang maaga ang aking Mga Naka-lock na Produkto?

  Puwede mong i-redeem ang iyong mga asset anumang oras. Pero kung gagawin mo ito bago matapos ang tagal ng pag-lock, mawawala mo ang lahat ng naipon mong reward. Ibabawas sa asset na idineposito mo ang anumang reward na na-rekord sa iyong Spot wallet, kapag na-withdraw mo ang mga ito.

  Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mabilis na Pag-redeem at Karaniwang Pag-redeem para sa mga produktong may flexible na termino?

  Kung pipiliin mong mag-redeem gamit ang Fast Redemption:
  Hindi maiipon o maipapamahagi ang mga reward sa Spot wallet mo sa araw na pinili mong mag-redeem; at ibabalik agad sa Spot wallet mo ang mga naka-save mong asset;
  Kung pipiliin mong mag-redeem gamit ang Karaniwang Pag-redeem:
  Maiipon at maipapamahagi ang mga reward sa Spot wallet mo para sa araw na pinili mong mag-redeem; at ibabalik ang mga naka-save mong asset sa Spot wallet mo sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng kahilingan mo.

  Pinili kong awtomatikong mag-resubscribe sa Mga Naka-lock na produkto, kailan magsisimulang maipon at maipamahagi ang mga reward?

  Sa araw na mag-e-expire ang iyong produktong may naka-lock na termino, awtomatiko kang ire-resubscribe sa parehong produkto at magsisimula kang makaipon agad ng interes. Ipapamahagi ang mga reward sa Spot wallet mo kinabukasan.

  Saan ako makakakita ng higit pang impormasyon

  Para sa higit pang impormasyon, basahin ang aming mga tuntunin at kondisyon na puwedeng ma-access dito.
Tignan ang Iba pa