Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
URL verification:
https://www.binance.com
Binance
Iverify
Gamitin ang Pag-verify ng Binance para tingnan kung opisyal na mula sa Binance ang source. Puwedeng i-verify ang mga sumusunod na source:
email address, numero ng telepono, WeChat ID, Twitter account, o Telegram ID.
*Huwag makipag-ugnayan sa anumang hindi opisyal/hindi na-verify na source o huwag ipaalam sa kanila ang mga detalye ng account mo. Para sa mga karagdagang tanong, makipag-ugnayan sa Suporta ng Binance
Mga Tip sa Seguridad
Pangkalahatang mga Prinsipyo ng Seguridad
Mga Karaniwang Scam sa mga Mobile Device
Ano ang Phishing?