Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Tungkol sa BinanceMga TrabahoPressKomunidad
Mga Trabaho sa Binance
Samahan kami sa aming layunin tungo sa Kalayaan sa Pera
Tingnan ang Mga Bakanteng Posisyon
Ang Aming Mga Pinapahalagahan
Ginagabayan ng Mga Pangunahing Pinahahalagahan ng Binance ang aming gawi, mga desisyon, at pagkilos, na nagbibigay-daan para makapagtrabaho nang tulong-tulong at magkaisa ang lahat ng aming team mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Nakatuon sa User
Pinoprotektahan namin ang mga user sa pamamagitan ng pagbibigay ng priyoridad sa kanilang mga pangangailangan at pagbibigay ng de-kalidad na serbisyo.
Pakikipagtulungan
Nakikipag-ugnayan kami nang bukas at tapat.
Nagtatrabaho kami bilang isang team tungo sa iisang layunin ng pagbuo ng ecosystem nang sama-sama.
Marubdob
Nakatuon kami sa pagkamit ng mga resulta. Matagumpay naming nagagawa ang mga kailangang gawin.
Masigasig kami at masikap.
Kung mabigo man, mabilis kaming matuto, at bumangon mula rito.
Kalayaan
Nagtatrabaho kami nang may awtonomiya at sa isang responsableng paraan.
Binibigyan namin ng kapangyarihan ang mga nakapaligid sa amin.
Binubuo ang aming team ng iba't ibang tao at patuloy naming hinahamon ang mga nakasanayan na.
Pagpapakumbaba
Tumatanggap kami ng kritikal na feedback.
Itinuturing naming pantay-pantay ang lahat.
Mapagpakumbaba kami kaugnay ng aming tagumpay.
Nakatuon sa User
Pinoprotektahan namin ang mga user sa pamamagitan ng pagbibigay ng priyoridad sa kanilang mga pangangailangan at pagbibigay ng de-kalidad na serbisyo.
Marubdob
Nakatuon kami sa pagkamit ng mga resulta. Matagumpay naming nagagawa ang mga kailangang gawin.
Masigasig kami at masikap.
Kung mabigo man, mabilis kaming matuto, at bumangon mula rito.
Kalayaan
Nagtatrabaho kami nang may awtonomiya at sa isang responsableng paraan.
Binibigyan namin ng kapangyarihan ang mga nakapaligid sa amin.
Binubuo ang aming team ng iba't ibang tao at patuloy naming hinahamon ang mga nakasanayan na.
Pagpapakumbaba
Tumatanggap kami ng kritikal na feedback.
Itinuturing naming pantay-pantay ang lahat.
Mapagpakumbaba kami kaugnay ng aming tagumpay.
Pakikipagtulungan
Nakikipag-ugnayan kami nang bukas at tapat.
Nagtatrabaho kami bilang isang team tungo sa iisang layunin ng pagbuo ng ecosystem nang sama-sama.
40+
Mga Nasyonalidad
2000+
Mga Empleyado
20+
Mga Lokasyon
Piliin ang Iyong Team
Pumili ng team na may kaugnayan sa iyong mga interes at karanasan para makita ang mga bakanteng posisyon.
Pagpapaunlad ng Negosyo
Mga Komunikasyon
Suporta sa Customer
Data at Pananaliksik
Editoryal at Video
Engineering
Pinansya at Administrasyon
Legal at Pagsunod
Pagmemerkado
Pagpapatakbo, Istratehiya, at Pamamahala ng Proyekto
Produkto at Disenyo
Quantitative na Diskarte
Helpdesk ng Seguridad at IT
HR
Mga Internship
Magtrabaho Kasama Namin
Umunlad sa Binance
Ano ang sikreto ng aming tagumpay? Ang mga taong bumubuo ng Binance. Binubuklod kami ng iisang DNA ng mga talentado, masikap, at masigasig na indibidwal na bumubuo sa isang team na kilala sa buong mundo.
Umunlad sa Binance
Ano ang sikreto ng aming tagumpay? Ang mga taong bumubuo ng Binance. Binubuklod kami ng iisang DNA ng mga talentado, masikap, at masigasig na indibidwal na bumubuo sa isang team na kilala sa buong mundo.
Inspirasyon sa pamamagitan ng Inobasyon
Yakapin ang mga hamon ng hinaharap. Harapin ang pagpapabilis ng pagtanggap at paggamit ng cryptocurrency, blockchain, at distributed ledger technology kasama ang nangungunang kumpanya sa industriya ng crypto.
Tanggalin ang Agwat sa Binance
Pahusayin ang aming mga produkto at serbisyo gamit ang iyong kaalaman at makilala sa tagumpay na ito. Magtrabaho sa isang patuloy na lumalawak na kapaligiran na ginagantimpalaan ang personal na paglago.
Bakit Mo Gugustuhing Magtrabaho Dito
Sa Binance, ipinagmamalaki naming mag-alok ng napakagagandang benepisyo na tutulong sa iyong magkaroon ng mabuti at nakasisiyang trabaho
Magandang suweldo
Opsyong mabayaran sa crypto
Insurance na pangkalusugan
Flexible na oras ng trabaho
Remote na trabaho para sa maraming posisyon
Mga bakasyon na bayad ng kumpanya
Mga team building na aktibidad
At iba pang mga pakinabang at benepisyo
Mga programa ng pagpapalawak ng kaalaman at pag-unlad
Mga libreng klase sa wika
Suporta sa paglipat ng tirahan
Paglipat sa ibang parte ng mundo sa gitna ng karera
Paano Kami Pumipili
Karaniwang nasa 2 hanggang 4 na linggo ang proseso na may 4 na interview.
Pagsusuri ng Aplikasyon
01
Mga Interview
02
Alok
03
Paghahanda sa Empleyado
04
Exchange the World With Us
Tingnan ang lahat ng oportunidad