Bumili ng Crypto
Mga Merkado
I-scan para ma-download ang IOS at Android App
Mag-download
English
USD
Tungkol sa Binance
Higit pa sa pag-operate ng nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo, ang Binance ay isang ecosystem

2.0 bn

Average na dami kada araw

1,400,000+

Mga trasaksyon bawat segundo

24/7

Suporta

Binance

Ang Binance Exchange ay ang pinakamalaking crypto exchange sa pamamagitan ng trade volume at pinakamabilis ito sa buong mundo.

Tingnan lahat
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gamitin. Mag-trade. Itabi.

Ang BNB ay isang native na asset sa Binance Chain. Ang BNB ay may iba't-ibang porma ng paggamit at binibigyang lakas nito ang Binance Ecosystem.

Higit pang kaalaman
Use.Adoption.Store

Pandaigdigang Kalayaan

Kagustuhan namin na palaganapin ang kalayaan sa pera sa buong mundo. Naniniwala kami na sa pagpapalaganap nito, mapapabuti nang husto ang buhay sa mundo.

Bisyon
Global Freedom
Building Infrastructure

Pagtatayo ng Imprastruktura

Ang aming misyon ay maging tagapag-bigay ng serbisyong imprastruktura para sa blockchain ecosystem.


Layunin

Buhay sa Binance

Paggawa ng kinabukasan ng teknilohiya

Ano ang sikreto sa tagumpay ni Binance? Ang sagot ay simple: Ang aming mga tao. Ipinagmamalaki namin na mayroon kaming mga talentado, masipag at marubdob na mga grupo na maibibigay ng mundo.

Tignan ang mga bukas na trabaho
Product Feedback

Feedback Para Sa Produkto

Product@binance.com
PR and Marketing

Pagpapaunlad ng Negosyo

Business@binance.com
svgbusiness

Pag-adopt ng BNB

access@binance.com
svgbuilding

Mga Pagtatanong sa Pagbabangko at Vendor

Risk@binance.com