Монголын Арилжааны Тусгай Тэмцээн!

2021-08-15

Байнанс нь Монгол хэрэглэгчиддээ зориулж буй анхны Арилжааны Тусгай Тэмцээнийг зохион явуулж байгаадаа бахархалтай байна. Өөрийн дурийн арилжааны хослол дээр арилжаа хийнгээ мөнгөн шагнал болон Байнансын Албан ёсны Юүдэнтэй цамц хожоорой!

Тэмцээний хугацаа: 2021 оны 8 сарын 17-31-ний өдрүүдэд

Тэмцээны туршид нийт оролцогчдын Спот, Фьючерс, Маржин, Delivery болон blvt дээр хийсэн бүх хослолын нийт арилжааны хэмжээг дүгнэн байр эзлүүлнэ. Түүнчлэн тус тэмцээнд оролцох боломжтой олон найзуудаа урьснаар та Байнансын Юүдэнтэй Цамц хожоод гэртээ хүргүүлэх боломжтой!

📌 Тэмцээнд хэрхэн оролцох вэ:

Өөрийн Байнанс UID буюу хэрэглэгчийн дугаарыг оруулж бүртгүүлнэ

Тэмцээний хэлбэр

 1. Бүртгэл нь тэмцээний эцсийн хугацаа хүртэл нээлттэй байна

 2. Оролцогчид нь хамгийн өндөр арилжааны хэмжээнд хүрэхийн төлөө уралдана 

 3. Түүнчлэн тус тэмцээнд оролцуулахаар хамгийн олон найзуудаа урьсан хүмүүст шагналтай  (энэ анкетын Элсүүлэлтийн хэсэгт өөрийн Байнансын UID-г найзаараа бөглүүлээрэй).

Тэмцээний дүрэм

 1. Оролцогчид нь хамгийн багадаа нийт 50 ам.долларын арилжаа хийсэн байх ёстой

 2. Оролцогчид энэ анкетыг бөглөж бүртгүүлэх ёстой

 3. Тэмцээний хугацаанд Spot/Futures/Margin/Isolated Margin/Delivery/blvt дээрх аль ч хослолоор арилжаа хийж болно 

Шагналын бүтэц: 

1-р байр : $250🔥                                                                                  

2-р байр : $100                                                                            

3-р байр : $50                                                                                         

4-5-р байр : тус бүр $25                                                               

6-10-р байр : тус бүр $10

Тус тэмцээнд хамгийн олон найзаа урьсан Шилдэг 3 хүнд Байнансын Албан ёсны Юүдэнтэй цамц бэлэглэнэ (уригдсан найзуудын тэмцээний туршид хийсэн арилжааны нийт хэмжээ нь хамгийн багадаа $50 байх)

UPDATE AS OF 23 AUGUST 2021

Тэмцээний болзол ба нөхцөл

 • Тэмцээнд оролцогчдын байр эзлэлтийн явцыг Дотоодын Сошиал болон Блогоор дамжуулан долоо хоног бүр танилцуулна                                                                                   

 • Дэд данснууд нь тухайн оролцогчийн үндсэн дансанд тооцогдохгүй                                                                                          

 • Шагнал гардуулах явц: Тэмцээн бүрийн шагнал нь тухайн үйл ажиллагаа явагдаж дууссаны дараа 2 долоо хоногийн дотор тараагдах болно

 • Байнанс нь аливаа хуурмаг арилжаа , хууль бус олон данс бүртгэл, давуу эрх ашигласан болон зах зээл дээр манипуляц үүсгэж болзошгүй гэж үзсэн арилжааг хасах бүрэн эрхтэй. 

 • Хэрэв хэн нэгэн ялагч тэмцээнээс хасагдвал тухайн хүний шагнал нь эзэлсэн байрны дарааллын дагуу удаах байр эзэлсэн ялагчид шилжих болно. 

 • Байнанс нь өөрийн эрхийн дагуу аливаа Үйл ажиллагаа болон Үйл ажиллагааны Дүрмийг засварлах эсвэл цуцлах эрхтэй.