Swap likvidity Binance

Okamžitě obchodujte a shromažďujte tokeny, abyste získali odměny
Odměny za swap
0 BNB
Swap
Do
Konečná cena a výstup jsou určeny množstvím tokenů v poolu v době vašeho swapového obchodu.
Shrnutí
Cena
--
Skluz
--
Platný poplatek (-- %)
Swapový poplatek (-- %)
Zobrazit sazbu
--

Více informací

Výukové kurzy
Chcete-li se o produktu dozvědět více, podívejte se na výuková videa.
Nejčastější dotazy
1. Jaký je rozdíl mezi Binance Liquid Swap a jinými obchodními funkcemi?
Binance Liquid Swap je založená na poolu likvidity. V každém poolu se nacházejí dva tokeny, relativní množství tokenů určuje cenu mezi nimi a lze s nimi obchodovat, pokud jsou v tomto poolu odpovídající tokeny. Binance Liquid Swap nabízí stabilnější ceny a nižší poplatky za velké transakce.
2. Jak mohu pro swap likvidity Binance poskytnout likviditu? Kdy mohu tuto likviditu odstranit?
Zvolte si pool likvidních obchodních párů a vložte do něj částku (zajištění). Systém částku převede na dva tokeny podle poměru cen aktuálního poolu obchodních párů a naplní tak pool likvidity určitou částkou části poolu. Po přidání lze část poolu kdykoli odstranit a odstraněná část poolu se uloží.
3. Jaký je zdroj příjmů v Binance Liquid Swap? Jedná se o hlavní zajištěný příjem?
Přidané tokeny obdrží podíl na příjmech z poplatků za transakce v poolu. Současně přidané tokeny obdrží BNB odměny ve formě výnosů za farmaření. Když však cena tokenu na trhu divoce kolísá, držitel částí v poolu nemusí zaznamenat stejný zisk v hodnotě, proto přidání není bezrizikovou zárukou a negeneruje zisk zajištěný jistinou.
4. Jak vypočítat odměny z poolu?
Odměny ve formě výnosů za farmaření a poplatků za obchodování se aktualizují každou hodinu. Uživatelé mohou ve spotové peněžence kdykoli kliknout na [Uplatnit] a tak uplatnit získané tokeny. Hodinové odměny uživatelů ve formě výnosů za farmaření = poměr části na poolu * celkové hodinové odměny ve formě výnosů za farmaření v poolech likvidity. Hodinové odměny uživatelů za poplatky za obchodování = poměr části na poolu * celkové hodinové odměny za poplatky za obchodování v poolech likvidity.
5. Jak mohu odstranit části swapu likvidity Binance?
Po přidání tokenu do poolu a získání části v něm lze stejnou část poolu tokenů odebrat. Tuto akci lze provést na obou proporcionálních tokenech nebo na jediném tokenu dle vlastní volby. Při odebrání tokenu bude z dostupné částky odečten transakční poplatek, aby bylo možné token poměrně vyměnit za jiný token v poolu.
6. Jaká je část získaná po přidání likvidity a související proporce, složení a hodnota části?
Poté, co je do poolu přidán likvidní token (tj. jsou vložena aktiva), systém vypočítá část tokenu v poolu na základě výše zástavy. Příklad: vlastníte 2 části v poolu tokenů BUSD/USDT. Celková část poolu tokenových párů je 10 a pool tokenových párů se skládá z 10 BUSD + 11 USDT s hodnotou 21 USD. Vaše aktuální část je tedy 20 % a složení vaší části je 2 BUSD + 2,2 USDT s hodnotou 4,2 USD. Pamatujte, že každá transakce, zástava a odebrání jakýmkoli uživatelem ovlivní část, cenu, složení a hodnotu poolu. Výsledkem je, že vaše část, složení a hodnota části se změní v reálném čase.
7. Jak se vypočítává cena nákladů?
Při každém přidání tokenů do poolu systém vypočítá nákladovou cenu části v poolu na základě části v poolu získaného v daném okamžiku a hodnoty části v poolu v daném okamžiku.
Zobrazit více