Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Podmínky použití
Podmínky použití platformy Binance

Pravidla volby odměny na základě hodnoty hash v síti Binance Chain

Binance
2021-09-22 02:41
 • Jako výherní číslo vezmeme 9 konečných číslic z poslední hodnoty hash sítě Binance Chain ve 23:59 (UTC) v daný den období propagační akce.
 • Jedinečný identifikátor uživatele (UID) obsahuje maximálně 9 číslic. Pokud nějaký UID obsahuje méně než 9 číslic, před první číslici se přidají nuly, dokud UID nebude mít celkem 9 číslic. (Pokud je UID například 35283019, upravený UID bude 035283019.)
 • Poté výherní číslo použijeme pro spojení s UID od první číslice dále. Odměnu získají uživatelé, kteří mají UID s nejvíce po sobě jdoucími shodnými číslicemi.
 • Pokud počet shod překročí počet výherců, výherce dále zvolíme pomocí jejich UID ve vzestupném pořadí. (Poznámka: čím dřívější byla doba registrace, tím menší je číslo UID.)
 • Uveďme si příklad:
  • Předpokládejme, že poslední hodnota hash bloku v síti Binance Chain v posledním dni této propagační akce je: 3E53A755905113FD1738F0A585D65CE4AC942AAF214625112E30A07FBBA5DFA5.
  • Z hodnoty hash odstraníme písmena, čímž dostaneme následující řetězec číslic: 35375590511317380585654942214625112300755.
  • Výherní číslo je 112300755.
   • Porovnáme 9 číslic všech UID. Pokud se číslice v UID shodují s 9 posledními číslicemi výherního čísla 112300755, výhercem bude daný uživatel.
   • Uživatelé, kteří mají UID se 7 po sobě jdoucími číslicemi shodnými se 7 po sobě jdoucími číslicemi výherního čísla, získají přednost před uživateli, kteří mají UID s 6 po sobě jdoucími číslicemi shodnými s 6 po sobě jdoucími číslicemi výherního čísla.
   • Analogicky, pokud se UID neshoduje se 7 až 9 posledními po sobě jdoucími číslicemi, ale shoduje se s ostatními 6 po sobě jdoucími číslicemi výherního čísla, výhercem bude daný uživatel (atd.).
   • Pokud na konci získáme pomocí 3 po sobě jdoucích číslic výherního čísla 2 UID – 041400790 (shoduje se s „007“) a 032075236 (shoduje se s „075“) – výherce zvolíme seřazením jejich UID ve vzestupném pořadí, protože výherce může být pouze jeden. Vyhraje tudíž UID 032075236.
Související články
Obchodní podmínky pro dárky od platformy Binance