Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Strategické obchodování

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Binance Futures
Strategické obchodování
Futures kontrakty USDⓈ-M
Futures kontrakty COIN-M
Průvodce Futures
Režim zajištění
Druhy příkazů
Podmínky použití
Programy související s Binance Futures
Kompozitní index
Pravidla obchodování
Opce
Tokeny s finanční pákou
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT

Vyloučení odpovědnosti za obchodování strategií

2021-10-20 01:32
Vyloučení odpovědnosti za obchodování strategie jsou neoddělitelné části našich podmínek použití platformy Binance a smlouvy o službě Binance Futures. Tyto dokumenty byste si měli přečíst společně a při použití zde by měly mít stejný význam.

Spotové gridové obchodování a gridové obchodování futures

Uživatelé mohou při provádění obchodů použít gridovou obchodní strategii tak, že zadají parametry obchodování. Tyto parametry nastavené uživatelem určují, jak bude gridové obchodování fungovat. Veškeré volby parametrů a investiční rozhodnutí bude ve všech případech provádět výhradně uživatel. 
Platforma Binance ani služba gridového obchodování neprovádí žádné určení vhodnosti jakéhokoli parametru gridového obchodování a nečiní žádné prohlášení ani garanci, že tato strategie gridového obchodování zaručí zisk. Veškerá rizika související se strategií gridového obchodování nese uživatel, nikoli platforma Binance. 
Upozornění: Výkonnost strategie gridového obchodování v minulosti není ukazatelem budoucích výsledků. Uživatelé nemohou předpokládat, že budoucí výkon jakékoli gridové strategie bude ziskový nebo shodný s příslušnými úrovněmi výkonnosti v minulosti. 
Platforma Binance dále používá řadu strategií na omezení rizik, včetně manuálních a automatických pojistek a brzd. Tyto funkce se mohou aktivovat v případě regulatorních omezení, narušení trhu a/nebo selhání systémů, čímž zruší jakoukoli používanou strategii gridového obchodování. Uživatelé musí kvůli souvisejícím rizikům provést důkladnou hloubkovou kontrolu, aby se ujistili, že tato funkce bude pro ně vhodná.

Algoritmus časově vážené průměrné ceny (TWAP)

Rizika související s používáním algoritmu časově vážené průměrné ceny (TWAP) také nese uživatel, nikoli platforma Binance. 
Pokud během provádění příkazu dojde k výraznému pohybu tržní ceny nebo na trhu není dostatečná likvidita, algoritmus nemusí být plně dokončen. Provedení příkazu tedy bude vždy záviset na likviditě a nelze zaručit, že příkaz bude proveden za nejlepší cenu. Pokud například na trhu dojde ke krizové situaci, algoritmus nemusí příkaz dokončit před stanoveným časem ukončení.
Platforma Binance používá řadu strategií na omezení rizik, včetně manuálních a automatických pojistek a brzd. Tyto funkce se mohou aktivovat v případě regulatorních omezení, narušení trhu a/nebo selhání systémů, čímž předčasně zruší jakýkoli příkaz TWAP ve stavu neúplné realizace.
Nečiníme žádná explicitní či implicitní prohlášení v tom smyslu, že použití strategie obchodování TWAP povede k zisku nebo že zaručí lepší realizační cenu než běžný příkaz market. Uživatelé musí tudíž rozumět rizikům spojeným s používáním strategie obchodování TWAP a provádět důkladnou hloubkovou kontrolu, aby se ujistili, že tato funkce bude pro ně vhodná.

Riziko investování do kryptoměn

Kryptoměnová aktiva jsou volatilní produkty s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz. Ceny mohou v jakémkoli dni výrazně kolísat. Hodnota vašich pozic se kvůli těmto kolísáním cen může kdykoli výrazně zvýšit nebo snížit, což může mít za následek, že přijdete o celý kapitál, který jste pomocí transakce investovali.
Neměli byste tedy obchodovat ani investovat s penězi, které si nemůžete dovolit ztratit. Je důležité, abyste plně chápali související rizika. Než se rozhodnete, že s námi budete obchodovat, vezměte v úvahu své finanční zdroje, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. V případě potřeby se obraťte na nezávislého finančního poradce. Vaše skutečné výnosy a ztráty budou záviset na mnoha faktorech, jako jsou například chování trhu, pohyb trhu a objem vašeho obchodu. Výkon v minulosti není ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vašich investic se může zvýšit nebo snížit.