Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Správa obchodníků a uživatelů P2P

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
P2P obchody
Začněte s P2P
Centrum častých dotazů ohledně P2P
Správa obchodníků a uživatelů P2P
P2P: Dodržování předpisů a zabezpečení
Kreditní/debetní karta
Bankovní převod
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Pravidla pro podání odvolání ohledně P2P

2021-04-07 08:42
*Upozorňujeme, že toto pravidlo se vztahuje pouze na obchodníky nepoužívající CNY

Odvolání podané kupujícím

1. Objednávka byla zrušena:
V případě, že lhůta pro splnění objednávky vypršela a systém objednávku automaticky zrušil, ale kupující přesto provedl offline platbu, nebo pokud kupující provedl platbu a objednávka byla následně zrušena nedopatřením, obrátí se pracovníci zákaznické podpory Binance na prodávajícího s žádostí o vrácení prostředků (na základě snahy o nalezení nejlepšího řešení, bez záruky úspěchu). Pokud prodávající odmítne prostředky vrátit, není platforma Binance odpovědná za žádnou ztrátu v důsledku transakce. Platforma Binance si vyhrazuje právo pozastavit uživatelské účty uživatelů, kteří během procesu nespolupracují.
2. Částka platby se neshoduje s částkou uvedenou v objednávce:
Pokud je částka, kterou kupující skutečně zaplatil, vyšší než částka uvedená v objednávce, a kupující klikne na tlačítko „Označit jako zaplacené“ nebo „Převedeno, další“, pracovníci zákaznické podpory Binance se obrátí na prodávajícího s žádostí o vrácení prostředků. Pokud prodávající odmítne prostředky vrátit, nese odpovědnost za ztrátu prostředků kupující. Platforma Binance si vyhrazuje právo pozastavit uživatelské účty uživatelů, kteří během procesu nespolupracují.
3. Prodávající neuvolnil kryptoměnu včas:
Pokud kupující úspěšně provedl platbu metodou platby v reálném čase a prodávající následně do 15 minut neuvolnil kryptoměnu, pracovníci zákaznické podpory Binance se obrátí na prodávajícího se žádostí o uvolnění kryptoměny. Pokud prodávající během dané doby neodpoví, pracovník zákaznické podpory Binance kryptoměnu uvolní ručně.
Pokud kupující k provedení platby nepoužil metodu okamžité platby a prodávající nemohl platbu obdržet včas, obrátí se pracovníci zákaznické podpory Binance na prodávajícího s žádostí o uvolnění kryptoměny do 2 pracovních dnů. Pokud platba nedorazí ve stanovené lhůtě, musí prodávající kontaktovat zákaznickou podporu a problém nahlásit. Pokud nás prodávající nekontaktuje, považuje se platba za přijatou. Pracovníci zákaznické podpory Binance uvolní kryptoměnu ručně.
4. Prodávající není ochoten kryptoměnu uvolnit:
Kupující uhradil ze svého platebního účtu správnou částku (a jméno držitele účtu se shoduje se jménem potvrzeným pomocí ověření KYC), ale prodávající není ochoten kryptoměnu uvolnit a snaží se vyjednat vyšší cenu.
Kromě případů, kdy je cena neobvykle nízká (-10 % oproti tržní ceně), objednávku ručně uvolní pracovník zákaznické podpory.
5. Kupující při převodu uvedl poznámku a prodávající kryptoměnu neuvolnil:
Pokud kupující při převodu peněz uvedl v poznámce k platbě citlivá slova nebo výrazy jako „digitální měna“, „C2C/P2P“, „Binance“, „BTC“ apod. (ačkoliv prodávající ve svých podmínkách uvedl, že se taková slova nesmí zmiňovat), požádají pracovníci zákaznické podpory Binance prodávajícího, aby kryptoměny uvolnil, nebo provedl refundaci. Případné poplatky za refundaci hradí kupující.
6. Použití neslušných výrazů:
Obě strany na platformě P2P obchodování použily neslušné výrazy. Rozumí se tím zejména nástroje pro chatování s uživateli, živý chat zákaznické podpory a sekce komentářů u objednávek. Pokud byla proti uživateli podána alespoň dvě odvolání, bude část funkcí na uživatelově účtu pozastavena.

Odvolání podané prodávajícím

1. Kupující nezaplatil, ale kliknul na možnost „Označit jako zaplacené“ nebo „Převedeno, další“:
Pokud kupující do konce lhůty nezaplatil ani neposkytl doklad o provedení platby a nelze ho kontaktovat, pracovník zákaznické podpory Binance objednávku zruší. Pokud byly z téhož důvodu zrušeny alespoň tři objednávky, bude část funkcí na uživatelově účtu pozastavena.
Pokud kupující zaplatil, ale prodávající platbu neobdržel, pracovníci zákaznické podpory Binance se obrátí na prodávajícího se žádostí o uvolnění kryptoměny do 2 pracovních dnů. Pokud během uvedené lhůty nedojde k uvolnění kryptoměny, pracovníci zákaznické podpory Binance uvolní kryptoměnu ručně. Pokud nelze kryptoměnu uvolnit běžným způsobem, prodávající musí kontaktovat zákaznickou podporu a problém nahlásit. Pokud prodávající zákaznickou podporu nekontaktuje, považuje se platba za přijatou.
2. Ověřené informace nebo zaplacená částka se neshodují:
Pokud kupující převedl peníze na jiný platební účet prodávajícího nebo na cizí platební účet namísto toho, který byl uveden v údajích o platbě, platforma Binance nenese odpovědnost za ztrátu vyplývající z takové transakce a refundace není zaručena. Pokud kupující pravidelně zasílá platby na jiné účty než jsou účty uvedené prodávajícím, pozastaví zákaznická podpora účet kupujícího na dobu 30 dní .
Platební účet se neshoduje s ověřenými informacemi: 
Pokud se jméno evidované u platebního účtu kupujícího neshoduje se jménem potvrzeným pomocí ověření KYC na platformě Binance P2P, kupující porušil pravidla transakcí na platformě Binance P2P a po dobu 15 dní mu bude pozastavena funkce P2P. V takovém případě nebude kryptoměna uvolněna a prodávající bude požádán o refundaci celé částky kupujícímu. Poté, co prodávající předloží doklad o refundaci a kupující ji potvrdí, bude objednávka zrušena. Případné poplatky hradí kupující.
Pokud kupující zaplatil, ale částka je menší než částka uvedená v objednávce, bude kupující požádán, aby ve stanoveném časovém období doplatil zbývající částku. Případné poplatky hradí kupující. Pokud kupující včas neodpoví nebo odmítne zbývající částku doplatit, bude prodávající požádán, aby provedl refundaci přijatých peněz. Platforma Binance si vyhrazuje právo pozastavit uživatelské účty uživatelů, kteří během procesu nespolupracují. Platforma Binance nenese odpovědnost za ztrátu vyplývající z takové transakce.
Pokud je částka, kterou kupující skutečně zaplatil, menší než částka uvedená v objednávce, ale prodávající kryptoměnu uvolnil před přijetím celé částky úhrady, pracovníci zákaznické podpory Binance se obrátí na kupujícího s žádostí o doplacení zbývající částky. Pokud kupující odmítne platbu provést, nese odpovědnost za ztrátu prostředků prodávající. Platforma Binance nenese odpovědnost za ztrátu vyplývající z takové transakce a vyhrazuje si právo pozastavit uživatelské účty uživatelů, kteří během procesu nespolupracují.
3. Prodávající nepotvrdil přijetí platby na svůj účet a kryptoměnu uvolnil:
Prodávající by se měl obrátit na zákaznickou podporu a problém nahlásit. V případě, že kupující nebude reagovat nebo odmítne spolupracovat, prodávající může případ ohlásit policii.
Prodávající nese plnou odpovědnost za uvolnění kryptoměny, aniž by potvrdil přijetí platby na účet. Platforma Binance nenese odpovědnost za ztrátu vyplývající z takové transakce a nemůže zaručit, že prostředky bude možné získat zpět.
4. Použití neslušných výrazů:
Obě strany na platformě P2P obchodování použily neslušné výrazy. Rozumí se tím zejména nástroje pro chatování s uživateli, živý chat zákaznické podpory a sekce komentářů u objednávek. Pokud byla proti uživateli podána alespoň dvě odvolání, bude část funkcí na uživatelově účtu pozastavena.
*Platforma Binance si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb Binance uživatelům, kteří během procesu nespolupracují.