Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Futures kontrakty USDⓈ-M

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Futures kontrakty
Binance Futures
Strategické obchodování
Futures kontrakty USDⓈ-M
Futures kontrakty COIN-M
Průvodce Futures
Režim zajištění
Druhy příkazů
Podmínky použití
Programy související s Binance Futures
Kompozitní index
Pravidla obchodování
Opce
Tokeny s finanční pákou
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Páka a marže u futures s marží v USDⓈ

2021-06-10 12:30
Aby bylo možné podporovat obchodování s vysokou pákou, využívá platforma Binance promyšlený systém řízení rizik a likvidační model. Platforma proto zavedla model udržovací marže. Aktuální informace naleznete na stránce Pravidla obchodování.

Co je maximální pozice, maximální páka a sazba počáteční marže?

Maximální výše dostupné páky závisí na pomyslné hodnotě vaší pozice – čím větší pozice, tím nižší páka. Páku můžete upravit dle svých potřeb. Velikost všech pozic se počítá na základě pomyslné hodnoty kontraktu (denominovaného v USDT nebo BUSD). Výši počáteční marže tedy ovlivňuje vámi zvolená páka.
Upozornění: před otevřením pozic byste si měli nejprve zvolit páku (a splnit požadavek na počáteční marži). V opačném případě bude automaticky nastavena na 1:20. Čím vyšší je páka, tím nižší pomyslnou velikost můžete otevřít. Čím nižší je páka, tím vyšší pomyslnou velikost můžete otevřít. 
S platností od 27. července 2021 stanovila platforma Binance Futures limity na páku u uživatelů, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní. Použijí se následující limity páky:
 • Ode dne nabytí účinnosti nebudou noví uživatelé, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní, oprávněni otevírat pozice s pákovým efektem vyšším než 1:20.
 • Nové limity pákového efektu se použijí i na stávající uživatele, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní, následujícím způsobem:
  • Uživatelé s otevřenými pozicemi s pákou nižší než 1:20 nebudou oprávněni upravovat páku u otevřených pozic nad hodnotu 1:20.
  • Uživatelé s otevřenými pozicemi s pákou vyšší než 1:20 si mohou páku u stávajících pozic ponechat, ale nebudou oprávněni ji dále zvyšovat. Budou mít pouze možnost páku u otevřených pozic snížit na hodnotu 1:20 nebo nižší.
 • Noví uživatelé bez otevřených pozic nesmí u nově otevíraných pozic použít páku vyšší než 1:20.
 • Limity pákového efektu pro nové uživatele se budou postupně zvyšovat po 60 dnech od registrace.
Další poznámky:
 • Jestliže máte otevřené pozice v režimu separátní marže, páku nemůžete snížit.
 • V režimu kombinované marže lze marži sdílet pouze mezi stejnými druhy aktiv. Například v režimu kombinované marže lze všechny BUSD držené v peněžence pro USDⓈ-M Futures použít na kontrakty s marží v BUSD.
 • Maximální limit pozice u jednotlivých stupňů zahrnuje dlouhé i krátké pozice.
Systém zobrazí maximální možnou velikost pozice u jednotlivých stupňů páky, jak je uvedeno níže:
mceclip1.png

Co je udržovací marže? 

Udržovací marže se vypočítává podle pozic v různých stupních pomyslné hodnoty. To znamená, že udržovací marže se vypočítává stále stejným způsobem, bez ohledu na vámi zvolenou páku. Při přechodu z jednoho stupně do jiného nedojde ke změně páky u původního stupně. Čím větší je pozice, tím vyšší je sazba udržovací marže.
Na většině burz udržovací marže obvykle činí polovinu počáteční marže. Na Binance však hodnota udržovací marže činí méně než polovinu počáteční marže, což je pro obchodníky výhodnější.
Je důležité mít na paměti, že udržovací marže přímo ovlivňuje likvidační cenu. Chcete-li se vyhnout automatickému snížení páky, důrazně vám doporučujeme, abyste uzavřeli všechny své pozice ještě předtím, než zajištění případně klesne pod úroveň udržovací marže.